Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Møre og Romsdal
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

. Stillingsnummer: 1202-2017-06-33 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi trenger mere hjelp i sommer. Stillingen som ferievikar er på ca 50% med arbeid både dag/kveld samt på helg.

Vi skal til høsten utvide så mulighet for fast ansettelse med høyere stillingsprosent for rette vedkommende.

Arbeidsoppgavene vil bestå av varepåfylling, renhold og kundebehandling ihht til gjeldende rutiner.

Har du erfaring fra servicebransjen, er blid, positiv og sprer glede er det en stor fordel. Full opplæring vil bli gitt. Søker må være fyllt 18 år.

Kortfattet søknad og CV foretrukkes levert snarest ved personlig oppmøte, om dette ikke er mulig kan den sendes på e-post: storgata.kiosk@outlook.com Stillingsnummer: 1502-2017-06-52 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du være med Pipelife inn i framtidens industriproduksjon? Pipelife Norge AS skal være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift. Vi...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven vidaregåande skule er ein kombinert skule med omlag 300 elevar fordelt på fire programområde: studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, teknikk- og industriell produksjon, samt elektrofag.Skulen er ein pioner innan internasjonalisering og entreprenørskap. Inneverande skuleår samarbeider skulen med i to internasjonale prosjekt, Erasmus+ i samarbeid med fire land, og Nordplus i samarbeid med Danmark. Elevane opplever entreprenørskap gjennom å starte spanande ungdomsbedrifter der lokale bedrifter bidreg aktivt. Skulen har eit årelangt og godt samarbeid med lokalt næringsliv og offentlege verksemder om å gje elevane på yrkesfag ei praksisretta og relevant opplæring. Teknologiutviklinga innanfor robotisering, automatisering og industriell produksjon krev tett samarbeid, og gjer at skulen ligg i front med nytt oppdatert utstyr td. industrirobotar

Opplysningar om stillinga
Skulen har ledig fast stilling som lærar i norsk (100%)
Du vil bli ein del av eit spenstig, handlekraftig og engasjert pedagogisk personale der eleven sin faglege og personlige vekst står i sentrum. Du må ha stor arbeidskapasitet og bidra aktivt i utviklingsprosessar. Du må like å arbeide med ungdom, du må ha godt humør og du må ha ambisjonar på vegne av elevane.
Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søke stilling hos oss. Krav til kompetanse
Evne til å begeistre elevar slik dei kan nå sine mål.
Evne til å vere ein tydeleg og levande klasseleiar som bygger gode relasjonar til elevane.
Evne til å samarbeide i fagteam. Raus, profesjonell og kreativ.
Evne til pedagogisk nytenking innan IKT og læringsmetodar.
Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig, og vere pådrivar i utvikling av skulen

Utover dette må formelle kompetansekrav vere på plass for å få fast tilsetting i skuleverket. Vi tilbyr
Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.
Introduksjonsprogram
Leiarutviklingsprogram
Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø
Utvikling for kvar medarbeidar
Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon. Opplæring blir gitt. Søknad
Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Søkarliste
Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering. Politiattest
Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist: 27.06.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Sykkylven vidaregåande skule

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse Stillingsnummer: 1528-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven vidaregåande skule er ein kombinert skule med omlag 300 elevar fordelt på fire programområde: studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, teknikk- og industriell produksjon, samt elektrofag.Skulen er ein pioner innan internasjonalisering og entreprenørskap. Inneverande skuleår samarbeider skulen med i to internasjonale prosjekt, Erasmus+ i samarbeid med fire land, og Nordplus i samarbeid med Danmark. Elevane opplever entreprenørskap gjennom å starte spanande ungdomsbedrifter der lokale bedrifter bidreg aktivt. Skulen har eit årelangt og godt samarbeid med lokalt næringsliv og offentlege verksemder om å gje elevane på yrkesfag ei praksisretta og relevant opplæring. Teknologiutviklinga innanfor robotisering, automatisering og industriell produksjon krev tett samarbeid, og gjer at skulen ligg i front med nytt oppdatert utstyr td. industrirobotar.

Opplysningar om stillinga
Skulen har ledig fast stilling som lærar i engelsk (100%)
Du vil bli ein del av eit spenstig, handlekraftig og engasjert pedagogisk personale der eleven sin faglege og personlige vekst står i sentrum. Du må ha stor arbeidskapasitet og bidra aktivt i utviklingsprosessar. Du må like å arbeide med ungdom, du må ha godt humør og du må ha ambisjonar på vegne av elevane.
Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er velkomen til å søke stilling hos oss. Krav til kompetanse
Evne til å begeistre elevar slik dei kan nå sine mål.
Evne til å vere ein tydeleg og levande klasseleiar som bygger gode relasjonar til elevane.
Evne til å samarbeide i fagteam. Raus, profesjonell og kreativ.
Evne til pedagogisk nytenking innan IKT og læringsmetodar.
Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig, og vere pådrivar i utvikling av skulen

Utover dette må formelle kompetansekrav vere på plass for å få fast tilsetting i skuleverket. Vi tilbyr
Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for vekst og utvikling av best mogeleg tenester.
Introduksjonsprogram
Leiarutviklingsprogram
Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø
Utvikling for kvar medarbeidar
Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon. Opplæring blir gitt. Søknad
Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Søkarliste
Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering. Politiattest
Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist: 27.06.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Sykkylven vidaregåande skule

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse Stillingsnummer: 1528-2017-06-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Byggeledere vegutbygging

Vegseksjonen Møre og Romsdal har nå to ledige stillinger som byggeleder for vegutbygging. Vegseksjonen Møre og Romsdal har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har til sammen 44 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund. Seksjonen er prosjektorganisert med prosjektledere for både utbygging og drift/vedlikehold, og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Kontorsted for disse stillingene er Molde.

Hva skal du jobbe med?

Som byggeleder vil du få ansvar for noen av våre vegprosjektene i Møre og Romsdal, helt fra avsluttet prosjekteringsfase til ferdigbefaring med entreprenøren.

Det innebærer at du i hovedtrekk skal: Være med å utarbeide kontraktsgrunnlaget i henhold til Statens vegvesens standarder. Arbeide med tilbudsbehandling, kontraktsinngåelse, samhandling med entreprenør med mer før anleggsstart. Følge opp entreprenøren i gjennomføringsfasen slik at Være ansvarlig for kvalitet, framdrift og økonomi i utførelsesfasen, og rapportere til prosjektleder. Være HMS-koordinator for dine prosjekt.
Hvem er du? Du må ha treårig ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole eller lignende. Det er en fordel med spesialisering i veg- eller anleggsfag. Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra bygge-/anleggsledelse. Vi kan avvike fra utdanningskravet hvis du har teknisk fagskole og langvarig erfaring fra bygge-/anleggsledelse. Da du må ferdes med bil til og fra våre prosjekt må du har førerkort klasse B.
Personlig egnethet blir spesielt vektlagt. Du er resultatorientert, arbeider strukturert og kommuniserer godt. Du trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team, og er dyktig med dataverktøy.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene: Introduksjonsprogram og fadderordning Fleksitid og gode ordninger for avspasering Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Gitte Beiermann.

Søknadsfrist: 16. jun 2017

Arbeidsgiver: Statens vegvesen

Sted: Molde, Møre og Romsdal

Bransjer: Bygg og anlegg, Ledelse og administrasjon, Samferdsel og infrastruktur

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1502-2017-06-50 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søkjer ein utadvendt, serviceinnstilt og ryddig person til deltidsjobb ved bensinstasjonen YX Sykkylven / Grebstad Bil AS. Det er i hovudsak kvelds- og helgevakter.

Dersom dette høyrast ut som ein spennande jobb for deg, send skriftleg søknad til ledelse@grebstadbil.no snarast. Stillingsnummer: 1528-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Sykkylvsbladet
Annonsert: 09.06.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hos KRY jobber tekniske utviklere og helsepersonell side om side for å utvikle denne helsetjenesten.KRY gjør det mulig for at pasienter kan...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Fast 100 % som vaktmeister frå 01.10.2017.

For meir informasjon og utfyllande opplysningar, sjå heimesidene våre: www.surnadal.kommune.no, ledige stillingar. Stillingsnummer: 1566-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Tidens Krav
Annonsert: 13.06.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Norge er Tieto 650 ansatte. De største kundene innen helsesegmentet er Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet og Gerica-kundene som dekker over 50%...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Harald Hustad & Co er en av distriktets ledende bilforhandlere som tilbyr de aller fleste tjenester knyttet til bil, som tilbyr de aller fleste...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

Markedskoordinator og Selger   Arbeidsgiver: Sunnmøre Sport Holding AS, Stillingstittel: Markedskoordinator og Selger / Rådgiver   Sted: Volda / Ørsta     Søknadsfrist: 20.06.2017   Varighet: Fast     Ønsker du å inspirere våre kunder til en aktiv hverdag gjennom bruk av riktig sportsutstyr? Da kan dette være jobben for deg!     Vi søker ny Markedskoordinator og Selger/Rådgiver, som skal ta ansvar for markedsføring og tydeliggjøring av konseptene ovenfor våre kunder, samt hjelpe våre kunder med rett utstyr.     Stillingen består av to deler, markedskoordinator (40%) og selger (30-40%). Som markedskoordinator for Sunnmøre Sport Holding AS skal du lede og være ansvarlig for marked og operativ markedsføring for våre sju sportsbutikker. Som selger er dine oppgaver å være selger i G-Sport Volda med spesielt ansvar for tekstilavdelingen og butikkens digitale markedsføring. I vår bedrift ønsker vi å være en ledende aktør i sportsbransjen på Nordvestlandet, noe som innebærer at vi har behov for engasjerte medarbeidere som aktivt foreslår gode løsninger, samt deler kunnskap med resten av teamet. Vi søker derfor etter en effektiv og markedsrettet person som er en spesielt god selger og rådgiver, vi tror du er glad i sport og særlig det å inspirere våre kunder til en aktiv hverdag gjennom bruk av riktig sportsutstyr.     Ansvarsområder:   . Lede og være ansvarlig for vårt marked og operativ markedsføring   . Markedsstrategi   . Merkevarebygging   . Selger og rådgiver med hovedvekt på tekstil og digital markedsføring lokalt     Arbeidsoppgaver:   . Bygge team som arbeider strukturert, utviklingsorientert og har høy gjennomføringsevne   . Videreutvikle Sunnmøre Sport sitt markedsarbeid   . Gjennomføring av markedsanalyser sammen med vårt markedsføringsbyrå   . Gjøre strategiske og operasjonelle beslutninger   . Ansvarlig for merkevarebygging   . Gi våre kunder en god kundeopplevelse igjennom gode historier og fantastisk opplevelser   . Utarbeide optimal markedsplan på tvers av alle våre kanaler inkludert digital og sosiale media   . Være vår beste selger/rådgiver og sikre at våre kunder får den beste kundeopplevelse     Ønskede kvalifikasjoner:   . Utdannelse innen markedsføring og salg   . Erfaring innen marked, jobbet med merkevare, i markedsbyrå, selger eller tilsvarende med dokumenterte resultater   . Bør ha erfaring fra å jobbe med digital markedsføring   . Selger og rådgiver erfaring   . Erfaring fra tidligere jobb i et retail-miljø     Kunnskap:   . Kunnskap om sport   . Marketing og merkevarebygging   . Retail markedsføring   . Digital kommunikasjon og multikanal   . Selger og rådgiver erfaring     Personlige egenskaper:   . Gjennomføringsevnen din er svært god, og du leverer i tide med god kvalitet   . Du jobber systematisk, er god til å planlegge og gjør klare prioriteringer.   . Du samarbeider godt med andre og kommuniserer klart og presist   . Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, samt foretar sunne og rasjonelle valg   . Evner å gi teamet en klar opplevelse av retning og fokus på gitte målsettinger   . Klarer å omgjøre visjoner og strategier til gjennomførbar kommunikasjon   . Du er en dyktig selger og rådgiver     Vi tilbyr:   . Konkurransedyktige betingelser   . Gode utviklingsmuligheter   . Gunstige ordninger for personalkjøp   . Et uformelt og sporty miljø preget av passion og engasjement       Tiltredelse: Etter avtale   Lønn: Etter avtale     Har du spørsmål til stillingen, kontakt Bjørn Valderhaug, Dagligleder i Sunnmøre Sport Holding AS på mobil 91125634, eller Linda Sefland, Butikksjef hos G-Sport Volda AS på mobil 94316131    
Søk på stillingen Stillingsnummer: 1520-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Sør-Trøndelag til Rogaland. Vi er ein attraktiv arbeidsgjevar som...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Berggård Amundsen & Co. AS er eneste norskeide, landsdekkende elektrogrossist! Selskapet er i vekst og omsetter for rundt 1.5 MRD NOK, har...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Teknobingo Sunndalsøra tilbyr tradisjonell og elektronisk bingo, spennende sidespill som Lynbingo, databingo og Norsk Tippings automater Belago....

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. Siden 1979 har REMA 1000 jobbet for å kunne tilby kunder over hele landet et godt valgt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til laveste pris, solgt og produsert på en ansvarlig måte. Ved å ha hyggelige og dyktige mennesker med riktige holdninger og fokus på å jobbe med de rette tingene, har REMA 1000 lykkes med å skape en solid virksomhet som er lønnsom ikke bare for sine kjøpmenn og for bedriften - men også for kundene.Den viktigste oppgaven for ferskvareansvarlig er å skape gode handleopplevelser for kundene, med spesielt fokus på ferskvareavdelingen. I tillegg til et felles ansvar for at butikken fremstår ren og tiltalende til enhver tid, inkluderer jobben blant annet: Varebestilling Vareeksponering Bidra til vekst innen ferskvare Planlegging/gjennomføring av ferskvareaktiviteter Gjennomføring av kampanjer i butikk Kundekontakt og produktveiledning Kassearbeid og annet forefallende arbeid    Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner: Erfaring fra liknende arbeid er en stor fordel Kunnskap om og interesse for ferskvare Positiv og offensiv Motiveres av å skape gode handleopplevelser for kunden - Vår øverste sjef Gode norskkunnskaper Du kan arbeide selvstendig og i team Du takler hektiske situasjoner med godt humør   Vi tilbyr: I REMA 1000 er mulighetene mange for mennesker som tør å gi av seg selv, er positive og selvstendige. Vil du jobbe i en spennende og hektisk bransje hvor du har stor mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag, anbefaler vi deg å søke stillingen.   Vi ser frem til å motta din CV og søknad!Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1529-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SURNADAL KOMMUNE HAR LEDIG:

- Barnehagelærar fast 100% stilling, Øye og Skei barnehage
- Barnehagelærar fast 100% stilling, under føresetnad av politisk godkjenning av oppstart av ny barnehageavdeling.

Meir informasjon finn du på heimesidene våre: http://www.surnadal.kommune.no/aktuelt/

Søknadsfrist: 02.07.2017
. Stillingsnummer: 1566-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda) er ein velferdsorganisasjon for ca. 4000 studentar i Volda. SiVolda er ei sjølvstendig verksemd innan...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda) er ein velferdsorganisasjon for ca. 4000 studentar i Volda. SiVolda er ei sjølvstendig verksemd innan...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Kantine/Hotell og resturant

Studentsamskipnaden i Volda (SiVolda) er ein velferdsorganisasjon for ca. 4000 studentar i Volda. SiVolda er ei sjølvstendig verksemd innan...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Sør-Trøndelag til Rogaland. Vi er ein attraktiv arbeidsgjevar som...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Volda vidaregåande skule ligg om lag 6 mil sør for Ålesund. Volda har eit rikt kulturliv og breitt aktivitetstilbod innanfor idrett og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

PP-rådgiver/spesialpedagog, 100% vikariat.
Vi søker medarbeider f.o.m. 14.08.2017 t.o.m.30.06.2018.

For fullstendig utlysningstekst se: www.sunndal.kommune.no
Søknadsfrist: 16.06.2017.

Søknad sendes til: Styret for PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset,
postboks 120, 6601 Sunndalsøra. Stillingsnummer: 1563-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 08.06.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du arbeide med mote og ønsker en karriere i et stort internasjonalt moteforetak?Er du en selvstendig og selvgående person som får ting til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk, dyr. Vi tilbyr spennende...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.Vi er inne ein spennande periode med styrka satsing på kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og behandlingsteknologi. Frå 2016 er tenesta organisert i fire kompetanseregionar med kvar sin overtannlege som fagleg og administrativ leiar.

Opplysningar om stillinga
100% fast stilling som tannlege er ledig frå 1. september ved distriktstannklinikken Sykkylven i Ålesund kompetanseregion.

Merk søknaden med kva for stilling du søkjer.
Meir informasjon om tannhelsedistriktet og tannklinikkane finn du på internett:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Tannhelse Vi tilbyr
o Ein arbeidsgivarpolitikk med satsing på leiarar og medarbeidarar for utvikling av best mogelege tenester.
o Lønn etter avtale.
o Produksjonsbasert provisjonsavtale.
o God tjenestepensjon og gode forsikringsvilkår gjennom medlemskap i KLP.
o Gunstige lånevilkår gjennom KLP.
o Dekning av flyttekostnader etter reglement.
o Tilsetting skjer elles på vanlege fylkeskommunale tilsettingsvilkår. Vi ønskjer søkarar
o Med norsk autorisasjon som tannlege.
o Med god kommunikasjonsevne, god samarbeidsevne og høg produktivitet.
o Som kan uttrykke seg flytande og lett forståeleg både munnleg og skriftleg på norsk/skandinavisk. Søknad
Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med etterspurt kompetanse er
velkomen til å søkje ledig stilling hos oss.

Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk
søknad. Søknadsskjema finn du på www.mrfylke.no/utlysing.

Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette
blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Den som blir tilsett må levere politiattest.

Når du har søkt på stillinga mottar du ein stadfesting på e-post. Sjekk søppelposten din viss du ikkje har fått den innan
kort tid. Ta kontakt viss du ikkje får e-post frå oss.

Søknadsfrist: 03.07.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Ålesund kompetanseregion

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse Stillingsnummer: 1528-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar.Vi skal vere ein god tenesteytar for innbyggjarane og ein tydeleg medspelar i utviklinga av fylket. Vårt samfunnsoppdrag byggjer på verdiane respekt, likeverd, medråderett, fellesskapsansvar og open organisasjon.Skolen ligg fint til på Øye i Surnadal omlag 1 km frå kommunesenteret Skei. Surnadal vidaregåande skole er ein kombinert skole med både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Skolen har lyse og flotte lokale i god stand. Det er idrettshall, kunstgrasbane, friidrettsanlegg og friluftsområde like ved.

Opplysningar om stillinga
Skolen søkjer etter lærar for undervisning på byggfag.
Kristin Holten er avdelingsleiar for programmet. Krav til kompetanse
For fast tilsetjing som lærar i undervisningsstilling i yrkesfag, må du fylle eitt av krava som er lista opp i §14-4 i Forskrift til Opplæringslova. Vi tilbyr
¿ Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i SPK)
¿ Løn etter sentral avtale pr. 01.07.2017

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon. Søknad
Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad. Søkarliste
Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova § 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering. Politiattest
Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova §10-9.

Søknadsfrist: 16.06.17

Arbeidsgiver: Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted: Surnadal vidaregåande skole

Hentet fra: www.mrfylke.no

Se annonse Stillingsnummer: 1566-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Teknobingo Sunndalsøra tilbyr tradisjonell og elektronisk bingo, spennende sidespill som Lynbingo, databingo og Norsk Tippings automater Belago....

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

På Romsdalsklinikken har vi samlet kiropraktorer, fysioterapeuter og massør under samme tak for å kunne tilby et helhetlig behandlingstilbud for...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Volda kommune, kulturskulen, er det frå 1. august ledig 17% fast stilling for lærar i visuell kunst. Gruppeundervisning.

Krav til søkjar Søkjar bør har relevant fagleg og pedagogisk utdanning Pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge Kunne arbeide sjølvstendig, systematisk og ha gode samarbeidsevner Vi søkjer ein person som er kreativ, er engasjert og har evne til å bygge gode relasjonar både til elevar og kollegaer
Vi kan tilby Ein spennande jobb i eit allsidig og triveleg kollegium i utvikling Nye flotte lokalar Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk.
Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med Volda kommune sine grunnverdiar:
raus - modig - kompetent -- lærande .
Det blir lagt vekt på at søkjar er personleg eigna for jobben. Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Den som blir tilsett, må legge fram politiattest av ny dato, for rektor. Utanlandske søkjarar må legge fram dokumentasjon på lovleg opphald i arbeidsløyve i Norge. Prøvetid er 6 månader.
Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Det kan vere aktuelt med gruppeintervju. Aktuell dato for intervju er fredag 23. juni 2017. Vitnemål og attestar skal leverast på forespurnad. Kopiar av søknader og atterstar blir ikkje returnert.
Meir informasjon om stillingane kan ein få ved å vende seg til rektor Einar Opsvik, tlf. 971 76 112. Epost: vkm@volda.kommune.no
For fleir opplysningar sjå kulturskulen sine websider på www.volda.kommune.no/kulturskulen
Søknad: Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Søkjar må oppgi referansar.
Merk søknaden med ID 875. Søknadsfrist 18.06.2017
Om offentlege søkjarliste
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, bør grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meiner at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Volda kulturskule har: 6,15 stillingar fordelt på 14 lærarar. Skulen tilbyr undervisning i musikk på dei fleste instrument, song og grupper for born i førskulealder. I tillegg har skulen gruppeundervisning i Visuell kunst. Kulturskulen samarbeider nært med Volda skulekorps om opplæring og rekruttering. Sunnmøre ungdomssymfoniorkester er skulen sitt eige orkester som blir drive i nært samarbeid med kulturskulen i Ørsta. Volda kulturskule har eit omfattande konsertprogram og tek del i fleire prosjekt i samarbeid med det lokale kulturliv. I tillegg administrerer skulen Den kulturelle skulesekken. Frå august 2018 flyttar skulen inn i nye moderne lokalar i nye Øyra barneskule. Kulturskulen bruker Norsk kulturskuleråd sin rammeplan og fagplanar som retningsgjevande for arbeidet. Les meir om rammeplanen her: http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen.

Søknadsfrist: 18.06.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Volda kommune er det frå 1. august ledig 50% stilling for gitar-/bandlærar i kulturskulen. Individuell undervisning og undervisning i grupper i samarbeid med andre aktuelle instrumentallærarar i skulen.

Krav til søkjar Søkjar bør har relevant fagleg og pedagogisk utdanning Pedagogisk erfaring i arbeid med barn og unge Kunne arbeid sjølvstendig, systematisk og ha gode samarbeidsevner Vi søkjer ein person som er kreativ, er engasjert og har evne til å bygge gode relasjonar både til elevar og kollegaer
Vi kan tilby Ein spennande jobb i eit allsidig og triveleg kollegium i utvikling Nye flotte lokalar Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande avtaleverk.
Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med Volda kommune sine grunnverdiar:
raus - modig - kompetent -- lærande .
Det blir lagt vekt på at søkjar er personleg eigna for jobben Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Den som blir tilsett, må legge fram politiattest av ny dato, for rektor Utanlandske søkjarar må legge fram dokumentasjon på lovleg opphald i arbeidsløyve i Norge. Prøvetid er 6 månader.
Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Det kan vere aktuelt med gruppeintervju. Aktuell dato for intervju er fredag 23. juni 2017. Vitnemål og attestar skal leverast på forespurnad. Kopiar av søknader og atterstar blir ikkje returnert.
Meir informasjon om stillingane kan ein få ved å vende seg til rektor Einar Opsvik, tlf. 971 76 112. Epost: vkm@volda.kommune.no
For fleir opplysningar sjå kulturskulen sine websider på www.volda.kommune.no/kulturskulen
Søknad: Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Søkjar må oppgi referansar.
Merk søknaden med ID 874. Søknadsfrist 18.06.2017
Om offentlege søkjarliste
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, bør grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meiner at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Volda kulturskule har: 6,15 stillingar fordelt på 14 lærarar. Skulen tilbyr undervisning i musikk på dei fleste instrument, song og grupper for born i førskulealder. I tillegg har skulen gruppeundervisning i Visuell kunst. Kulturskulen samarbeider nært med Volda skulekorps om opplæring og rekruttering. Sunnmøre ungdomssymfoniorkester er skulen sitt eige orkester som blir drive i nært samarbeid med kulturskulen i Ørsta. Volda kulturskule har eit omfattande konsertprogram og tek del i fleire prosjekt i samarbeid med det lokale kulturliv. I tillegg administrerer skulen Den kulturelle skulesekken. Frå august 2018 flyttar skulen inn i nye moderne lokalar i nye Øyra barneskule. Kulturskulen bruker Norsk kulturskuleråd sin rammeplan og fagplanar som retningsgjevande for arbeidet. Les meir om rammeplanen her: http://www.kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen.

Søknadsfrist: 18.06.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

ROR-IKT er en interkommunal IKT organisasjon for kommunene Aukra, Rauma, Midsund, Molde og Vestnes med hovedkontor i Molde. I dag er vi 23 ansatte...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Driva har utgiversted Sunndalsøra og dekker nordmørskommunene Surnadal, Sunndal, Rindal, Halsa og Nesset i Romsdal. Opplaget er på 3073,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trollmyra Barnehage Aukra AS er en enavdelings barnehage med barn i alderen 1 - 3 år. Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Gossen i Aukra...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trollmyra Barnehage Aukra AS er en enavdelings barnehage med barn i alderen 1 - 3 år. Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Gossen i Aukra...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tingvoll kommune ligger sentralt på Nordmøre med vel 3 000 innbyggere. Tingvoll kommune har en grønn profil som økokommune, og har en...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fjord1 AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i frå Sør-Trøndelag til Rogaland. Vi er ein attraktiv arbeidsgjevar som...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Informasjonskonsulent/Markedsføring og Salg

Volda EMA er eit asylmottak for einslege mindreårige asylsøkjarar. Vi har plass til 40 ungdommar, og mottaket er døgnbemanna. Vi har...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset Skolen og barnehagen stiller høye krav til PPT som sakkyndig instans og veiledningstjeneste for å øke barns...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lefdal Elektromarked AS er eiet av Elkjøp Nordic AS og selger produkter i kategorien forbrukerelektronikk fra 22 store varehus over hele Norge....

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Flis Form er medlem av FagFlis-kjeden, som består pr. i dag av 24 medlemsbedrifter.Vi dekker bl.a. alle områder innen keramiske fliser og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har ledige undervisningsstillinger i fagene:

- Norsk
- Religion
- Historie
- Samfunnsfag
- Psykologi
- Naturfag

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema:
mrfylke.no/jobb | Søknadsfrist: 05.06.17 Stillingsnummer: 1502-2017-05-126 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 27.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 700 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

50 % stilling, Midlertidig ansettelse tom 31.12.2017. Mulighet for fast ansettelse fra 01.01.2018 Arbeidsoppgaver: - Salg av kaker, konditorvarer, isprodukter samt salg/smøring av lunsjmat Vi søker voksen og ansvarsbevist medarbeider: - Gjerne med bakgrunn fra tilsvarende arbeid - Med gode samarbeidsevner - Som er ryddig, fleksibel og effektiv - Som er positiv og engasjert - Må beherske norsk skriftlig og muntlig .Vi tilbyr: - Et aktivt og spennende miljø - Noe kveldsarbeid samt lørdagsarbeid må påregnes. Lønn etter avtale Henvendelse om stillingen, Heidi Myren, tlf. 412 10 930 / 71 21 59 55 eller Torgeir Kristengård, tlf. 957 47 402. Skriftlig søknad med CV leveres ,eller sendes pr e-post, innen 30.Juni 2017.Søknader behandles fortløpende. Ønske om snarlig tiltredelse  Mail: roseby@braudogbollur.no og/eller torgeir@bakerieteiendom.no Stillingsnummer: 1502-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nofima er et ledene institutt for anvendt forskning innen fiskeri, akvakultur og mat. Instituttet har om lag 360 ansatte og omsetter årlig for...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nofima er et ledende institutt for anvendt forskning innen fiskeri, akvakultur og mat. Instituttet har om lag 360 ansatte og omsetter årlig for...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54.000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Info: Margaret Mørk, tlf 906 29 878

Søknadsfrist 09. juni 2017

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-104 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barneverntjenesten

Oppgaven er oppfølging av barn og familier. Mulighet for deler av stilling i vaktordning.

Info: Yngve Brakstad Cappelen, tlf 954 91 680

Søknadsfrist 09. juni 2017

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-105 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Plan og utvikling, fagseksjon barnehage

Info:Gro Toft Ødegård, tlf 71 11 10 65/ 470 19 057
Lina Dahlsveen, tlf 71 11 10 66/ 988 13 239

Søknadsfrist 09. juni 2017

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-106 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stillingene vil være knyttet opp mot videregående opplæring.
Info:Gro Bjørnstadjordet Ericsson, tlf 472 53 296

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-107 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Giske kommune har om lag 8100 innbyggjarar på øyane Vigra, Valderøya, Giske og Godøya. Ålesund Lufthavn ligg i kommunen. Øyane er knytt saman...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Volda kommune har ledig nyoppretta 3- årig engasjementstilling som Prosjektleiar i Eigedomsavdelinga. Stillinga er retta mot prosjektering, prosjektleiing og byggeleiing av kommunale investeringsprosjekt. Stillinga rapporterer til eigedomssjef.

Vi ynskjer at du: Har prosjektleiarkompetanse innanfor bygg og anlegg. Har erfaring med komunal sakshandsaming/byggeprosjekt Er engasjert, strukturert og kan jobbe sjølvstendig så vel som i team Er fleksibel med omsyn til arbeidsoppgåver, og har vilje og evne til å ta ansvar. Har gode samarbeidsevner. God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
Vi krev at du har: Førarkort klasse B. Dokumentert praksis som prosjektleiar.
Vi kan tilby: Sjølvstendig og interessant arbeid med gode muligheiter for fagleg utvikling Godt utdanna, engasjerte og positive medarbeidarar. Lønn og godtgjersle etter avtale Fleksitid
Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med Volda kommune sine grunnverdiar:
raus - modig - kompetent - lærande

Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP.
Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk.

Spørsmål om stillinga kan rettast til: Eigedomssjef Kjell-Magne Rindal tlf. 913 85 952

Søknadsfrist :01.juni.2017

Saknr. 2017/943, ID 868

Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn lenke til til høgre på denne sida. CV må fyllast ut i søknaden. Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad.

Om offentlege søkjarliste
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, bør grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Søknadsfrist: 01.juni.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-05-50 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg


Heimebasert omsorg er ei avdeling innanfor helse- og omsorgseininga, og er lokalisert i 1. etg på Skodje omosrgssenter.
Det er ei avdeling i stadig endring og utvikling. Vi har ansvar for å yte tenester til heimebuande i kommuna.
Du vil møte eit særs godt arbeidsmiljø, effektive og flinke medarbeidarar, som bryr seg om både kvarandre og brukarane våre. Vi er gode på samarbeid, sjå gode løysingar og tenkje det beste for brukarane, samstundes som vi ivaretek HMS.
Vi jobbar aktivt for å ta i bruk velferdsteknologi- og er så heldige at vi av ALV Møre og Romsdal er plukka ut til utprøving av digitale tilsyn i samarbeid med NTNU Ålesund. Dette skal skje i inneverande år. Vi har og planar om utprøving av digitale tryggleiksalarmar i 2017.
Vi har i tillegg fokus på demensomsorg, ernæring, etisk refleksjon og palliasjon.
Arbeidsoppgåver For tida Heimebasert omsorg, nattevakter og 3. kvar helg. Fast stilling, stillingsprosent på 64,08 %, ledig frå snarast. Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar Gode norskkunnskaper, skrifteleg og munnleg Evne til å samarbeide og arbeide sjølvstendig Åpen for nytenking Førarkort Utdanningsretning Medisin/Helse/Sosialfag
Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlege Eigenskapar Fleksibel og positiv Sjølvstendig God på å samarbeide Utviklingsorientert-positiv til endring Personlege egenskapar vert vektlagde. Politiattest må framvisast Vi tilbyr Ei utfordrande stilling i ei kommune i omstilling og endring. Eit positivt og godt arbeidsmiljø, basert på verdiane Trivsel, Identitet, Tryggleik og Entusiasme Ei avdeling med mange faglege utfordringar og framtidsretta løysingar Løn etter gjeldande tariff KontaktinformasjonMariann Ødegård, Avdelingsleiar HBO, 70244090, mariann.odegaard@skodje.kommune.no
Arbeidsstad
 Skodje
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Skodje kommune

Ref. nr.:3454360715
Fast
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 11.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3454360715&company_id=3080135180&culture_id=NN-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1529-2017-05-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vernepleier/miljøterapeut

100 % fast stilling som vernepleier/miljøterapeut

 Fullstendig utlysningstekst for alle stillingen er lagt ut på Sunndal kommune sin hjemmeside, www.sunndal.kommune.no Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Stillingsnummer: 1563-2017-05-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Hjemmebasert omsorg:

 50 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier i turnus med arbeid hver 3.helg. Ledig fra d.d.

Fullstendig utlysningstekst for stillingen er lagt ut på Sunndal kommune sin hjemmeside, www.sunndal.kommune.no Elektronisk søknadsskjema skal benyttes og dette finner du sammen med utlysningsteksten. Stillingsnummer: 1563-2017-05-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker frisøre og lærling  til vår avdeling på Amfi Moldetorget. Vi tilbyr en arbeidsplass med godt miljø, fine utviklingsmuligheter, gode...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Surnadal kommune ligg på Nordmøre ved foten av Trollheimen og har ca 6000 innbyggjarar. Vi har eit variert næringsliv og barnehage- og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

ØkonomiBistand Regnskap AS er et regnskapskontor etablert i 1998 og har 36 ansatte fordelt på 7 kontorer i Norge.Selskapet jobber innen regnskap,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Salgskonsulent/Markedsføring og Salg

Felleskjøpet er den ledende leverandør av driftsmidler, varer og tjenester til norsk landbruk. Gjennom vår...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Org. nr: 964980454 Stillingsident: 3459194217 Presentasjon av stillinga:
Har du lyst å vere med å bygge opp ei nyoppstarta BPA ordning?

Jente på 4 år med multifunksjonshemming og utviklingshemming søkjer 1 assistent/fagarbeidar til sitt team. Arbeidsplass vil vere heime hos familien i tilrettelagt bustad med hjelpemiddel på plass. Arbeidsoppgåvene vil vere varierte med blant anna tilsyn på natt, helsehjelp ved behov, hjelp til alt innan alminneleg dagleg liv, aktivisering og trening. Mor er arbeidsleiar, og Skodje kommune er arbeidsgjevar.

Det søkjast etter 1 assistent/fagarbeidar i fast deltidsstilling, stillingsprosent 16,90. Stillinga er ei fast nattevakt i veka, fortrinnsvis natt til fredag. Du må kunne stille som vikar i ordninga i tillegg. Vaktene i ordninga er kvilande nattevakter, ettermiddag/kveld, helger og dagvakter ved feriar. Teamet består av 4 faste assistentar samt vikarar.

Stillinga er ledig frå 01.06.2017. Opplæring vil kunne starte fortløpende.

Vi søkjer etter ein person som er:
Omsorgsfull, tålmodig, pålitelig, initiativrik, sjølvstendig, har god samarbeidsevne, ansvarsbevisst, fleksibel, glad i og vant til å handtere barn og evne til å opptre roleg og fatta i stressende situasjonar.
Det er ei forutsetning at dei som skal tilsetjast behersker godt norsk både munnleg og skriftleg, og har førarkort klasse B.

Erfaring med utviklingshemming og epilepsi er ein fordel, men ikkje eit krav. God og grundig opplæring vil bli gitt. Det vert lagt vekt på personleg eignaheit ved tilsetjing. Det er krav om politiattest ved tilsetjing.

Ved spørsmål til stillinga ta kontakt på e-post adresse bpateam63@gmail.com , eller Reidun Davik på telefon 70 24 40 29
KontaktinformasjonReidun Davik, Avdelingsleiar, 70244029
Arbeidsstad
 Skodje
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Skodje kommune

Ref. nr.:3459194217
Stillingsbrøk: 16,9%
Fast
Startdato: 01.06.2017
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 17.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3459194217&company_id=3032576509&culture_id=NN-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1529-2017-05-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hygge Design AS er ein kjøkkenforhandlar i Volda Sentrum. Vi søkjer lærling i salgsfaget. Vi søkjer etter ein kreativ og engasjert kollega som...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Har du lyst til å jobbe som notbøter sammen med oss?

Er du:
- positiv
- samarbeidsvillig
- pålitelig
- lojal
- snakker og skriver norsk

Ønsker du:
- utfordrende, varierende og spennende arbeidsdager
- godt arbeidsmiljø
- god opplæring og oppfølging

Da bør du søke som notbøter hos Meløy Notbøteri, som ligger på Halsa i Meløy kommune.

Arbeidsoppgavene består i:

Reparasjon, vedlikehold, nybygg og lagring av not, trål og snurrevad.

Ingen forkunnskaper kreves, da full opplæring vil bli gitt.
Kompetansebevis for Truck og traverskran kan være en fordel.

Søknad sendes til: post@meloynot.no Stillingsnummer: 1837-2017-05-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Café Opus er en landsdekkende cafékjede med avdelinger på kjøpesentre og travle trafikknutepunkter. Menyen inneholder noe for enhver smak,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mobarn SA er et samvirkeforetak med 12 barnehager, 43 avdelinger, ca. 750 plasser og ca. 200 ansatte pr. dato. Barnehagene ligger i Molde, Fræna...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Vil du bli vår nye kollega og medarbeider? Friluftsrådet har ledig en toårig prosjektstilling i hundre prosent stilling. Søknadsfrist 1. juni...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har ca. 7 800 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barnehage- og utdanningstilbod...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi vil styrke laget vårt i Volda/Ørsta.

Vi er ute etter ein medarbeidar som er aktiv og sjølvstendig og med eit brennande ønskje om å lykkast i faget. Du bør ha relevant utdanning og praksis frå liknande arbeid vert vektlagt. Resten vil vi lære deg gjennom eit godt opplæringsprogram og gode kollegaer.

Meir informasjon på sparebanken.no/ledigstilling Stillingsnummer: 1520-2017-05-46 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjordingen
Annonsert: 19.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker etter turistverter på Gjøra/Sunndalsporten.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes og det finner du sammen med den fullstendige utlysningsteksten som er lagt ut på Sunndal kommune sin hjemmeside, www.sunndal.kommune.no Stillingsnummer: 1563-2017-05-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Driva
Annonsert: 19.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Istad AS er et energi konsern med hovedkontor i Molde. Konsernet er engasjert i salg, produksjon og distribusjon av elektrisk kraft og fjernvarme....

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Logistikk/Lager og Transport

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

-100 % fast stilling som badevert

-Ekstravaktstillinger som badeverter og / eller resepsjonister

Søknadsfrist 2. juni

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du på moldebadet. no og molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-98 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

-100 % fast stilling som badevert

-Ekstravaktstillinger som badeverter og / eller resepsjonister

Søknadsfrist 2. juni

Fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema finner du på moldebadet. no og molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-99 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 20.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fra 1 august har vi to ledige stillinger hos oss:

1. 90-100 % (etter eget ønske) fast butikkmedarbeider med en arbeidshelg pr. mnd.
2. Deltidshjelp helg/helligdager/ferier

Arbeidet består av betjening av kasse, matlaging og ellers daglig drift av butikken.

Søker må være over 18 år, ansvarsfull, blid og imøtekommende til våre kunder.

Stikk innom med søknad og CV dersom du kan tenke deg å bli med i teamet vårt! Stillingsnummer: 1566-2017-05-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Driva
Annonsert: 12.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Romsdal tingrett har ledig dommerfullmektigstilling fra 1. september 2017. Domstolen har 10 medarbeidere, fordelt på fire dommere og seks saksbehandlere. Domstolen er fullfaglig og vi kan tilby utfordringer i form av stor variasjon i sakstyper, samt et nært samarbeid med alle dine kollegaer. Domstolen legger stor vekt på høy kvalitet og effektivitet i alt vårt arbeid, og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester. Stillingen vil gi deg gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Vi søker en medarbeider med gode faglige kvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Du må kunne arbeide selvstendig, og være løsningsorientert, engasjert og reflektert. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen.

Domstolen legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

Domstolen har kontor i Molde, og rettskretsen omfatter kommunene Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy og Vestnes. Foruten et attraktivt kulturtilbud med bl.a. teater, fotball, Bjørnson-, jazz- og fjellfestival, har rettskretsen et av landets fineste områder for friluftsliv.

Ansettelsesvilkår er i henhold til Hovedtariffavtalene i staten/dommerfullmektigavtalen. Politiattest vil bli innhentet.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av sorenskriver Svein Eikrem tlf. 95 70 50 00 eller rådgiver Tine Dørum på tlf. 71 25 82 30.

Søknadsfristen er 9. juni 2017, og vi ber om at du sender din søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk til romsdal.tingrett@domstol.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-78 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trollmyra Barnehage Aukra AS er en privat en-avdelingsbarnehage med barn i alderen 1 - 3 år. Vi holder til i vakre omgivelser i  Breivika i Aukra...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

HTH Kjøkkenforum er Nordens største kjede med spesialbutikkerinnen salg av kjøkken-, bad- og garderobeinnredninger. HTH kjennetegnes av rene,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

HTH Kjøkkenforum er Nordens største kjede med spesialbutikkerinnen salg av kjøkken-, bad- og garderobeinnredninger. HTH kjennetegnes av rene,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Beredskapsleder Plan og utvikling

Info: Eirik Heggemsnes, tlf: 907 24 755

Søknadsfrist: 28. mai 2017 Stillingsnummer: 1502-2017-05-84 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 13.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sensacon er et bedriftsrådgivningsselskap som jobber med strategi-og forretningsutvikling for bedrifter og investorer på Nord-Vestlandet og i...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Som medlem i Bademiljø-kjeden, står vår bedrift HUSTADRØR for faglig dyktighet, pålitelighet og kreativitet. Vi skal være «Best på bad» og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Som medlem i Bademiljø-kjeden, står vår bedrift HUSTADRØR for faglig dyktighet, pålitelighet og kreativitet. Vi skal være «Best på bad» og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Aqua AS er en internasjonalt ledende leverandør av produkter, tjenester og teknologi til akvakulturindustrien. Vårt mål er hele tiden å...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Aqua AS er en internasjonalt ledende leverandør av produkter, tjenester og teknologi til akvakulturindustrien. Vårt mål er hele tiden å...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storvik Aqua AS er en internasjonalt ledende leverandør av produkter, tjenester og teknologi til akvakulturindustrien. Vårt mål er hele tiden å...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bjørset barnehage søker etter Barnehagelærer i full stilling under svangerskapspermisjon f.o.m. 07.08.17
Se full utlysning på www.moldebedehus.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-74 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 13.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Heimetenestene er ei eining med høg kompetanse som yter tenester til heimebuande i Volda. Her får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar ilag med mange engasjerte medarbeidarar. Arbeidsplassen tilbyr god støtte, opplæring og veiledning slik at medarbeidarane skal vere trygge og kompetente til å gi tenester av høg kvalitet. Arbeidsdagane er varierte på ein arbeidsplass med takhøgde og eit godt arbeidsmiljø.

Vi har ledig stilling f.o.m 01.08.17 for offentlig godkjent sjukepleiar. Stillinga har p.t todelt turnus med arbeid på helg. Vi søker etter deg som er kreativ og løysingsfokusert, er engasjert, har godt humør og god kommunikasjonsevne, og som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø. Du må i tillegg vere endringsvillig og gjerne ha erfaring frå ulike fagområde. Arbeidsoppgåver Yte helsetenester til personar i private heimar, som t.d. kompleks pallitiv pleie, oppfølging av pasientar i alle aldersgrupper frå born til gamle, oppfølging av multisjuke pasientar. Gjere grundige observasjonar og god dokumentasjon Vere med å kartlegge, utarbeide og evaluere tiltaksplanar i tett samarbeid med fastlege, palliativt team og andre aktuelle faggrupper.
Ledig vikariat for offentleg godkjend sjukepleiar. Stillinga har tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg. Vi treng ein inspirert, positiv og glad ny kollega som ynskjer seg utfordringar. Passer du denne beskrivinga ser vi fram til å få deg som medarbeidar. Krav om førerkort klasse B. Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med og slutte seg til Volda kommune sine verdiar: RAUS -- MODIG -- KOMPETENT -- LÆRANDE Sak nr. 2017/865 ID 864 Søknadsfrist 1.06.2017 Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP. Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad. Kontaktperson for stillinga: einingsleiar Elsebeth Goodell Melle tlf: 70054031 eller epost: elsebeth.melle@volda.kommune.no Om offentlege søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste , dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, skal grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Søknadsfrist: 1.06.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-05-29 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Ved Tildelingskontoret i sektor helse- og omsorg er det ledig 6 månader engasjemangstilling som sakshandsamar, med mogeleg forlenging.

Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene består i sakshandsaming etter helse- og omsorgstenestelova. Vurderingsbesøk, samhandling med brukar og pårørande, samhandling med interne og eksterne partar.
Kvalifikasjonar for stillinga Utdanning som primært sjukepleiar. Andre med 3-årig helse- og sosialfagleg utdanning blir oppmoda om å søke. Kjennskap til kommunale teenestetilbod, offentleg forvaltning og sakshandsaming blir vektlagd. God skriftlig og munnleg framstillingsevne. Gode dataferdigheiter, kjennskap til Gerica er ein fordel. Du har førarkort.
Personlege eigenskapar Sakshandsamar bør ha brei fagleg kunnskap og erfaring. Du har evne til å prioritere arbeidsoppgåver i ein hektisk kvardag. Du viser gode samarbeidsevner og likar tverrfagleg samarbeid. Du har evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert. Du har evne til å få tillit med brukarar, pårørande og tilsette.
Vi kan tilby: Fagleg godt miljø Godt arbeidsmiljø Tverrfagleg samarbeid Fleksitid
Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med Volda kommune sine grunnverdiar: raus - modig - kompetent - lærande For meir informasjon, ta kontakt med konst. ass helse- og omsorgssjef Ingunn Gjengedal, tlf 924 36 245. Epost: ingunn.gjengedal@volda.kommune.no Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad. Ta kontakt med servicekontoret dersom du evt. ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Søknad med vedlegg vert ikkje returnert, men vert makulert etter tilsetjing. Om offentlege søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, skal grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-05-32 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Kriminalomsorga region vest eit etatsnivå underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) med overordna ansvar for straffegjennomføring i fylka...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune søker 4 formidlingskoordinatorar

Vi søker etter deg som brenn for å arbeide med ungdom og få dei til å lykkast med utdanninga si! Vi treng dyktige pådrivarar som kan hjelpe ungdommar til å finne gode læreplassar!

Stillingane som formidlingskoordinator er toårige engasjement, og vil ha arbeidsstad i ein av fire regionar: Nordmøre, Romsdal, Nordre Sunnmøre og Søre Sunnmøre

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema: mrfylke.no/jobb Stillingsnummer: 1502-2017-05-59 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Aura Avis
Annonsert: 12.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møreforsking Molde AS er en del av det regionale forskningsinstituttet Møreforsking. Møreforsking har 55 ansatte som utfører forskning,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Aukra kommune bygger landets mest moderne Omsorgssenter som ferdigstillast våren 2018. Institusjonstenester og tenester til heimebuande er i eit...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-gruppen, en av Europas ledende produsenter av rørsystemer i plast. Våre rørsystemer benyttes til vann og avløp, gass, innendørs avløp, kabelbeskyttelse og elektriske installasjoner. Totalt er Pipelife-gruppen i 26 land, med 2 700 ansatte og en årsomsetning på 880 millioner Euro. Pipelife Norge AS har fabrikker på Stathelle og i Surnadal, samt salgskontorer i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har 180 ansatte, med hovedkontor i Surnadal og en årsomsetning på over 1 mrd. norske kroner. Se også www.pipelife.no

Vi søker deg som ønsker utfordringer, er utadvendt og energisk, og som kan lede videreutviklingen av fabrikken på Stathelle. Den er unik i verdenssammenheng innen produksjon av PE-rør og --deler til marine applikasjoner verden over. I tillegg produserer vi rør som trygger vår posisjon som markedsleder i Norge. Pipelife Norge jobber kontinuerlig med tekniske utviklingsprosjekter for å styrke vår posisjon ytterligere, både nasjonalt og internasjonalt. Som fabrikksjef vil du være ansvarlig for videreutvikling av organisasjonen, produksjonsprosesser, HMS, kvalitet og arbeidsmetoder.

Fabrikksjefen inngår i Pipelife Norges ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Arbeidsoppgaver Ansvar for å sikre at vi møter markedsmessige behov gjennom effektiv drift og produksjon Lede og videreutvikle organisasjonen, produkt, arbeidsprosesser og medarbeidere Ansvar for at fabrikken leverer produkter av rett kvalitet til rett tid Ansvarlig for å etablere og følge opp en høy standard innen HMS Ansvarlig for å følge opp budsjetter, kostnader og investeringer Sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid Kvalifikasjoner Relevant teknisk utdanning på høgskole/universitetsnivå Minimum fem års relevant erfaring fra produksjons-/prosessindustri God forretningsforståelse og lederfaring fra produksjonsmiljø Kunnskap og interesse for LEAN produksjons- og forbedringsledelse Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, skriftlig som muntlig Egenskaper Være en ansvarsfull, tydelig, synlig og initiativrik leder Være operativ og tilstedeværende i produksjonsmiljøet Ha evne til å planlegge systematisk og organisere arbeidsoppgaver effektivt Inneha god organisasjonsforståelse Pipelife tilbyr
En sentral rolle i selskapets forretningsdrift, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt selskap.

Gode muligheter for egen kompetanseutvikling, internt og eksternt.

Internasjonale karrieremuligheter i et globalt konsern.

Stillingen har meget gode pensjons- og forsikringsordninger og har resultatlønnsavtale.

Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø og en fleksibel organisasjon med effektive beslutningsprosesser.

Vi er en ansvarlig samfunnsaktør, som produserer infrastruktur til noen av våre viktigste ressurser -- vann og energi.

Pipelife's most important resources are its people.

Søknadsfrist: 31. mai 2017

Arbeidsgiver: Pipelife Norge AS

Sted: Surnadal

Bransjer: Ledelse og administrasjon, Industri og produksjon

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 0814-2017-05-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Service Brunvoll Volda

Brunvoll Volda AS søkjer etter deg med god kunnskap og interesse for arbeid
med tekniske løysingar i servicearbeid på gir og propellanlegg. Stillinga er
sentral i utøving av produktansvaret til bedrifta, og inngår i leiargruppa ved
serviceavdelinga. Du vil arbeide innan fleire disiplinar og vere med å utvikle
servicestrategien til bedrifta.

Ansvar og hovudoppgåver for stillinga:
-Teknisk assistanse ifm oppgradering eller ombygging av anlegg.
-Aktivt bidra med feilsøking og tekniske løysingar i avvikssaker.
-Utarbeide og implementere prosedyrer og gode arbeidsmetodar.
-Ansvarleg for opplæringskurs internt og eksternt.

Søknadsfrist: 27. mai 2017.

Fullstendig annonse sjå: www.scanapropulsion.com.

Spørsmål rettast til Martin Barstad: 952 44 374, e-post: martin.barstad@brunvoll.no.

Brunvoll Volda AS // www.scanapropulsion.com // www.brunvoll.no Stillingsnummer: 1520-2017-05-27 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Sunnmørsposten
Annonsert: 06.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GRUNNSKOLETJENESTEN

Stilling som rektor ved Sande skole er ledig fra 01.08.2017

Fullstendig utlysningstekst for stillingene er lagt ut på Sunndal kommune sin hjemmeside, www.sunndal.kommune.no

Elektronisk søknads skjema skal benyttes og dette finner du sammen med utlysningsteksten. Stillingsnummer: 1563-2017-05-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Aura Avis
Annonsert: 12.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GRUNNSKOLETJENESTEN

Stilling som rådgiver i grunnskoletjenesten er ledig fra 01.08.2017

Fullstendig utlysningstekst for stillingene er lagt ut på Sunndal kommune sin hjemmeside, www.sunndal.kommune.no

Elektronisk søknads skjema skal benyttes og dette finner du sammen med utlysningsteksten. Stillingsnummer: 1563-2017-05-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Aura Avis
Annonsert: 12.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

H-produkter AS, som er en del av Flakk Gruppen, er en av landets ledende produsenter av vinduer, dører og fasadeløsninger i vedlikeholdsfrie...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

Er du ryddig og strukturert og liker å lede andre? Da er du kanskje driftslederen vi ser etter. Vi er på jakt etter deg som er flink til å håndtere mange baller i luften samtidig. Vi kan tilby en fleksibel og svært variert jobb, hvor du dekker et kontraktsområde som strekker seg mellom Sunndal, Tingvoll, deler av Nesset og Oppdal kommune.

Du blir viktig lagspiller for daglig oppfølgning og ledelse av våre driftskontrakter innen veivedlikehold. Hovedoppgavene vil være å skaffe nye oppdrag, samtidig som du følger opp gjennomføringen av oppdragene vi allerede har. Dette innebærer driftsplanlegging og prosjektstyring.

For å gjennomføre våre oppdrag vil du ha ansvaret for å følge opp og koordinere ca. 20 årsverk, både egne ansatte og underentreprenører. Vi forventer at du styrer oppdragene med tanke på at alle skal komme hjem like hele som da de kom på jobb. Sikkerhet er viktig for oss i Veidekke.

En viktig del av jobben vil være å skape gode relasjoner til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og i tillegg samarbeide godt med dem du har rundt deg.

Du rapporterer til anleggsleder.

Kvalifikasjoner

Du bør ha bakgrunn fra teknisk fagskole eller tilsvarende, i tillegg til minimum 3-5 års erfaring. Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning. Bruk av IT-verktøy er sentralt i arbeidshverdagen og noe du må beherske godt.

Vi ønsker at du kjenner til krav og regelverk i bransjen, slik at du kan bidra til å etterleve våre plikter i driftskontrakten, ivareta våre rettigheter og følge opp krav fra byggherre. Det er positivt om du har et faglig nettverk i distriktet, men det kan bygges opp over tid. I tillegg ønsker vi at du har erfaring fra økonomioppfølging.

Du kommuniserer godt med andre, både muntlig og skriftlig, og du kan være ute i driften samt utføre oppgaver inne på kontoret.

Profil

Vi ser etter deg som har noe ledererfaring, og som er tydelig og involverende i din væremåte.

Du har god økonomiforståelse og erfaring fra anleggsprosjekter. I tillegg er du god til å finne løsninger og opptatt av at vi når målene vi har satt oss.

Veidekkes verdier: Profesjonell - Redelig -- Entusiastisk --Grensesprengende er viktige for oss, så det er det av betydning at du også kan stå for disse.

Vi kan tilby

En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern med gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom Veidekkeskolen.

Gode pensjons- og forsikringsordninger, og muligheten til å eie aksjer i egen bedrift sammen med dine kollegaer. I dag eier omtrent halvparten av ansatte i Veidekke ca. 16 % av aksjene i selskapet, noe som er ganske unikt for store selskaper i Norge.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med anleggsleder Leif Ivar Ansnes tlf 405 53 158, eller prosjektleder Kristen Bruset tlf 950 60 568.

Søknadsfrist: 29. mai 2017

Vi ønsker at du som søker legger ved CV samt beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 30 milliarder kroner (2016), og halvparten av de 7 400 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. <<Veidekke -- lokalt nærvær, skandinavisk styrke>> Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4 mrd. (2016). Er du klar for jobben?
Leif Ivar Ansnes

405 53 158 Er du klar for jobben?
Kristen Bruset

950 60 568

Søknadsfrist: 29. mai 2017

Arbeidsgiver: Veidekke Industri

Sted: Sunndalsøra

Tiltredelse: Snarest

Hentet fra: veidekke.no

Se annonse Stillingsnummer: 1563-2017-05-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Heimetenestene er ei eining med høg kompetanse som yter tenester til heimebuande i Volda. Her får ein jobbe tverrfagleg og sjølvstendig med mange spanande utfordringar ilag med mange engasjerte medarbeidarar. Arbeidsplassen tilbyr god støtte, opplæring og veiledning slik at medarbeidarane skal vere trygge og kompetente til å gi tenester av høg kvalitet. Arbeidsdagane er varierte på ein arbeidsplass med takhøgde og eit godt arbeidsmiljø.

Vi søker etter deg som er kreativ og løysingsfokusert, er engasjert, har godt humør og god kommunikasjonsevne, og som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø. Du må i tillegg vere endringsvillig og gjerne ha erfaring frå ulike fagområde. Arbeidsoppgåver Yte helsetenester til personar i private heimar, som t.d. kompleks pallitiv pleie, oppfølging av pasientar i alle aldersgrupper frå born til gamle, oppfølging av multisjuke pasientar. Gjere grundige observasjonar og god dokumentasjon Vere med å kartlegge, utarbeide og evaluere tiltaksplanar i tett samarbeid med fastlege, palliativt team og andre aktuelle faggrupper.
Ledig vikariat for offentleg godkjend sjukepleiar. Stillinga har tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg. Vi treng ein inspirert, positiv og glad ny kollega som ynskjer seg utfordringar! Passer du denne beskrivinga ser vi fram til å få deg som medarbeidar. Krav om førerkort klasse B. Den som vert tilsett må kunne identifisere seg med og slutte seg til Volda kommune sine verdiar: RAUS -- MODIG -- KOMPETENT -- LÆRANDE Sak nr. 2017/866 ID 865 Søknadsfrist 1.06.2017 Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP. Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad. Kontaktperson for stillinga: Einingsleiar Elsebeth Goodell Melle tlf: 70054031 eller epost: elsebeth.melle@volda.kommune.no Om offentlege søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste , dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, skal grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Søknadsfrist: 1.06.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-05-28 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Logistikk/Lager og Transport

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ved Volda læringssenter er det i perioden 01.08.2017 -- 31.07.2018 ledig inntil 180 % vikarstilling som programrådgjevar.

Sentrale arbeidsopgåver: Busetjing og integrering av flyktingar, miljøretta arbeid, introduksjonsordninga, oppfølging kring helse, skule, bustad, fritid, arbeid og tverrfagleg samarbeid. Ønskjelege kvalifikasjonar: 3-årig høgskuleutdanning, ev. anna relevant utdanning/praksis Evne til å arbeide målretta og løysingsorientert, ta initiativ, samarbeide, rettleie, inspirere og motivere Erfaring frå arbeid med ungdom og vaksne i eit mangfaldsperspektiv Førarkort klasse B
Det kan verte naudsynt å nytte eigen bil i tenesta. Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, og den som vert tilsett må kunne identifisere seg med og slutte seg til sektoren sin kvalitetsplan og Volda kommune sine verdiar: RAUS -- MODIG -- KOMPETENT -- LÆRANDE Vi kan tilby: Løn etter kommunalt avtaleverk Eit godt arbeidsmiljø Varierte arbeidsoppgåver med høve til fagleg utvikling
For meir informasjon om stillinga: Ta kontakt med rektor Stian Bjerkvik tlf. 70 07 85 96 Søknadsfrist: 31.05.2017 Volda kommune har god offentleg pensjonsordning i KLP Kommunen har nynorsk som administrasjonsspråk. Vi ber deg nytte det elektroniske søknadsskjemaet som du finn i lenke til høgre på sida, CV må fyllast ut i søknaden. Attester og vitnemål skal leverast på førespurnad. Ta kontakt med servicekontoret dersom du evt. ønskjer å få tilsendt søknadsskjema på papir. Søknad med vedlegg vert ikkje returnert, men vert makulert etter tilsetjing. Om offentlege søkjarliste I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjar bli unnateke i offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv bed om det. Søkjarar som ønskjer at namn skal vere unnateke offentleg søkjarliste, skal grunngje dette. Kommunen er pliktig til å vurdere meiroffentlegheit og vi gjer ei konkret vurdering av søkjar sitt ønskje om fritak - opp mot dei omsyn som talar for offentlegheit. Om kommunen meinar at grunngjevinga for fritak ikkje er tilstrekkeleg, vil søkjar bli kontakta slik at det er mogleg å trekkje søknaden før endeleg søkarliste blir laga.

Søknadsfrist: 31.05.2017

Arbeidsgiver: Volda kommune

Sted: Volda

Hentet fra: www.volda.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1520-2017-05-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ORIVO is a laboratory company delivering authenticity-testing services to the global marine ingredients industry. Through novel NMR- and...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hydro is a global aluminium company with production, sales and trading activities throughout the value chain, from bauxite, alumina and energy...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ORIVO is a laboratory company delivering authenticity-testing services to the global marine ingredients industry. Through novel NMR- and...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Prestemarka bu- og dagtilbod yter helse- og omsorgsteneste til over 30 tenestemottakarar med ulike behov, dei fleste med diagnosa utviklingshemmning. Prestemarka yter teneste i eit dagtilbod, butilbod, avlastningstilbod og aktivitetstilbod. Til saman er vi ca 130 ansatte på Prestemarka.
Vi har ledig fra d.d sjukevikariat- svangerskaps vikariat i ca 70 % som miljøterapeut. Varighet ca 1,5 år.
Ønsker du å arbeide i et stabilt og høykompetent team, og bidra til å sette kursen, så har du en flott mulighet her.
Det kreves meget stor grad av samhandling og faste rutiner innad i teamet. Turnus med komprimerte langvakter ( aften/natt) og lengre friperioder da det er en krevende arbeidssituasjon og høye krav som stilles.
Teamet blir bemannet 2:1 på dag og kveld.
Medlemmer i teamet vil få mulighet til hyppig kompetanseheving og veiledning. ( interne/eksterne kurs, veiledning med Hab Team, Spesialpedagog etc. )
Stillingen kan også tilrettelegges som kombinasjonsstilling mellom dagtilbod/bolig med arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgåver
? Målretta miljøarbeid
? Legemiddelhandtering, oppfølging av medisinske behov
? Tett samarbeid med ulike samarbeidspartar
? Vere ein pådrivar for å utvikle gode rutinar og arbeidsmetodar

Kvalifikasjonar
? Har erfaring med personer med autisme - utviklingshemming
? Relevant utdanning, minimum fagarbeider
? Erfaring med å jobbe tverrfaglig, og i team
? Må meistre norsk skriftleg og munnleg
? Fordel om du har kjennskap til dokumentasjonsverktøyet Profil

Personlege eigenskapar
? Du er faglig nyskjerrig, har stort engasjement og er kunnskapsrik
? Evne å bidra til å utvikle fagmiljøet i tenesta
? Du kan handle raskt og effektivt
? Pliktoppfyllende og selvgående
? Du har stor arbeidskappasitet og er en utpreget omsorgsperson

Vi tilbyr
? Lønn etter utdanning
? Godt arbeidsmiljø
? Utfordrende dager

Andre opplysningar
? Reiseaktivitet: Ingen reiseverksemd

Andre opplysningar Reiseaktivitet: Ingen reiseverksemd

Arbeidssted:
Prestemarka, 6260 Skodje

Kontaktinfo:
Reidun Davik, Avd leiar, 70244029

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Skodje kommune
Ref. nr.: 3432020260
Stillingsbrøk: 70%
Vikar
Startdato: 01.06.2017
Sluttdato: 01.11.2018
Tal på stillingar: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1529-2017-05-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Resepsjon/Kontor og Administrasjon

Den som vert tilsett i stillinga må vere over 20 år, ca. 25 % stilling (annakvar helg), turnusvakter, snarleg tiltreding (resepsjon/servering er ansvarsområdet).

Søkjarar må kunne flytande norsk skriftleg og munnleg.

Spørsmål om stillingane rettast til Lyshagen, tlf. 909 78 245.

Enkel søknad med CV leverast/sendast:
Volda Turist Hotell, Boks 197, 6101 Volda
eller på e-post: post@voldaturisthotell.no Stillingsnummer: 1520-2017-05-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Møre
Annonsert: 09.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

The Body Shop ble etablert i Norge i 1987. I Norge har vi 50 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Aktivisme og frivillig arbeid har...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) med overordna ansvar for straffegjennomføring...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

HØBB barnehager:
Info: Greta Kristensen ,tlf. 71 11 32 41 / 99 23 19 67
Torill S.Blakstad, tlf.71 11 32 42 / 97 77 65 31

Langmyra og Banehaugen barnehager:
Info: Agnes Mjåseth, tlf 997 14 456

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-48 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 06.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tiltak funksjonshemmende

Info: Bente Hegdal, tlf: 948 18 754
Mette Borge-Olsen Moe, tlf: 909 65 545

Les mer på molde.kommune.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Romsdals Budstikke
Annonsert: 06.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Personalhuset Staffing Group AS - avd. ÅlesundPersonalhuset Search & Selection er en av Nordens ledende rekrutteringsaktører med 30 kontorer....

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Service Brunvoll Volda

Brunvoll Volda AS søkjer etter deg med god kunnskap og interesse for arbeid
med tekniske løysingar i servicearbeid på gir og propellanlegg. Stillinga er
sentral i utøving av produktansvaret til bedrifta, og inngår i leiargruppa ved
serviceavdelinga. Du vil arbeide innan fleire disiplinar og vere med å utvikle
servicestrategien til bedrifta.

Ansvar og hovudoppgåver for stillinga:
-Teknisk assistanse ifm oppgradering eller ombygging av anlegg.
-Aktivt bidra med feilsøking og tekniske løysingar i avvikssaker.
-Utarbeide og implementere prosedyrer og gode arbeidsmetodar.
-Ansvarleg for opplæringskurs internt og eksternt.

Søknadsfrist: 27. mai 2017.

Fullstendig annonse sjå: www.scanapropulsion.com.

Spørsmål rettast til Martin Barstad: 952 44 374, e-post: martin.barstad@brunvoll.no.

Brunvoll Volda AS // www.scanapropulsion.com // www.brunvoll.no Stillingsnummer: 1502-2017-05-42 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Sunnmørsposten
Annonsert: 06.05.2017
...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mobarn Nordbyen barnehage har 3 avdelinger med 54 plasser. Barnehagen har kjempefin beliggenhet på Råkhaugen i Nordbyen. Vi er mye ute og på...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune løyser sentrale utviklings- og forvaltningsoppgåver i ein regional organisasjon - i nært samspel med kommunar,...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Molde domkirke er en stor og aktiv menighet midt i Molde sentrum. Menigheten har et rikt gudstjenesteliv, kor- og musikkarbeid, og ulike tilbud for...

MØRE OG ROMSDAL
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss