Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Nordland
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Salangen Boligstiftelse er en selveiende næringsdrivende stiftelse som betjener ca. 130 boenheter med løpende oppfølging av leietakerne. Staben...

NORDLAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Ballangen kommune har 2556 innbyggere, og ligger sentralt plassert i Ofoten - midt mellom fylkeshovedstedene Bodø og Tromsø. Avstand til nærmest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stilling som leiesjåfør/drosjesjåfør.

Stillingen er fast og heltid.
Det kreves førerkort kl. B, og enten at du har / eller skaffer kjøreseddel. Du må være over 25 år, snakke godt norsk, og ha gode datakunnskaper.
Plettfri vandel er en fordel.
Det blir lagt stor vekt på egnethet for stillingen. Du må kunne behandle alle kunder med verdighet.
Opplærling vil bli gitt.

Ta kontakt hvis du finner stillingen interessant Krav til kompetanse Sertifikat Førerkort: Kl. B (personbil/varebil), Kjøreseddel for persontransport mot vederlag Stillingsnummer: 1923-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ved Familievernkontoret i Mo i Rana er det ledig en 50 % fast stilling som familieterapeut fra 1. september 2017. Det kan være mulighet for senere utvidelse av stillingen og/eller ledige vakanser i perioder.

Stillingen ønskes besatt av psykolog eller annen relevant sosialfaglig kompetanse. Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere, kan andre med relevant utdanning og erfaring i arbeid med par, familier, foreldresamarbeid og mekling bli vurdert til stillingen.

Arbeidet byr på varierte oppgaver av terapeutisk og forebyggende art og omfatter individual-, par- og familiesamtaler, samt mekling etter ekteskaps- og barneloven. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid.

Avlønning skjer etter kvalifikasjoner i h.h. til avtale. Pensjonsordning
gjennom Statens Pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder, Justin Smith tlf. 75 13 48 80. Mer informasjon om kontoret på vår hjemmeside www.familievernmoirana.no

CV og søknad sendes til Familievernkontoret i Mo i Rana,
innen 1. august 2017.
Postadr: Jernbanegata 4, 8622 Mo i Rana
E-post: familievernkontoret.mo.i.rana@bufetat.no Stillingsnummer: 1833-2017-06-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Rana Blad
Annonsert: 16.06.2017
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

T.T. Kran og industrielt vedlikehold er et lokalt eid firma med tilhold iMo i Rana. Vi har verkstedlokaler i Mo Industripark. Lokalene er på...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fransa Mo i Rana er en veletablert butikk som ble startet i 2012. Vi harogså butikker i Mosjøen og Bodø. Vi fører merkene; Fransa, Dranella,Lee...

NORDLAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Rana Gruber konsern består av Rana Gruber AS og Rana Gruber Mineral AS og er et datterselskap av Leonard Nilsen Eiendom (LNSE AS). I gruva på...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

B.young er en klesbutikk for kvinner - fra "ung voksen" og oppover. Vi har et godt utvalg av klær og tilbehør til hverdag og fest. Her får du...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Leirfjord kommune med sine 2200 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen.Leirfjord er en landbruks- og kystkommune med stort potensial innen turisme, marine næringer og tilrettelegging mot petroleumsindustrien. I tillegg er det flere prosjekter opp mot vannkraft under utbygging. Kommunen har unike friluftsmuligheter til havs, utmark og til fjells. Leirfjord har et godt tjenestetilbud innen oppvekst, omsorg og kultur. Kommunen har gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til flyplass, jernbane og E6.

Ingress
Virksomhet omsorgstjenester i Leirfjord søker etter en sykepleier eller vernepleier til å arbeide i 100 % stilling turnus ved sykehjemmet Beskrivelse avdeling
Leirfjord sykehjem har 29 sengeplasser og er inndelt i 3 avdelinger, KAD seng er etablert. Det er i tillegg eget kjøkken tilknyttet sykehjemmet, dagsenter for demente i området, aktivitetsstue tilknyttet sykehjemmet og hjemmebaserte tjenester i samme bygg. Primæroppgaven til ansatte ved Leirfjord sykehjem er : å yte helhetlig omsorg i samarbeid med pasienter og pårørende, slik at pasientenes individuelle behov, fysisk, psykisk,sosialt og åndelig blir kvalitativt godt ivaretatt. Arbeidsoppgaver
Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver,aktivisering, og tilrettelegging for høyest mulig livskvalitet for våre pasienter, veilede studenter, delta i internundervisning,dokumentere i journal, samarbeide med pårørende, samarbeid opp mot andre kommunale avdelinger og spesialisthelsetjenesten,m.v. Vi søker
Sykepleier eller vernepleier som gjerne har erfaring fra arbeid med eldre. Det ønskes kompetanse i forhold til å kunne skape gode situasjonerog opplevelser for våre pasienter. Søker må gjerne ha ferdigheter innen musikk og kulturelle opplevelser, og kunne jobbe målrettet. Ståpåvilje og godt humør er en forutsetning. Krav til kompetanse
Autorisert sykepleier eller vernepleier Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist: 18.06.17

Arbeidsgiver: Leirfjord kommune

Sted: Leirfjord sykehjem

Hentet fra: www.donna.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 1822-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

StudentConsulting er en av de største bemanningsleverandørene av distribusjonssjåfører til Norge, vi tilbyr spennende oppdrag hos våre...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Coop Nordland er en medlemseid bedrift innen Coop med over 46000 eiere. Vi har en netto årsomsetning på ca 1,9 milliarder, 800 ansatte og 60...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Leirfjord kommune med sine 2200 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Leirfjord Sokn ligger i Leirfjord kommune på Helgelandskysten. Soknet har to kirker, Leirfjord kirke bygget i 1867 og Bardal kirke bygget i 1887....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Teknobingo Sortland tilbyr tradisjonell bingo, bingospill på terminaler og spennende sidespill som lynbingo, databingo og Norsk Tippings...

NORDLAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Rana kommune Teknisk avd. byggdrift har i dag ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunes bygningsmasse. Byggdrift er organisert med...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Merkantil Consult AS er et regnskapskontor i Mo i Rana med for tiden 9 ansatte. Vi har som forretningside å være små og mellomstore bedrifters...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune er...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune er...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lamarka skole er en fulldelt barneskole med 2 parallelle klasser på hvert trinn. Vi har også to innføringsklasser med tilsammen 17 elever....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Biltema nærmer seg 50 år som nordisk varehuskjede. Kjeden har etter hvert utvidet sortimentet til å omfatte langt mer enn hva navnet skulle...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Finneid Sveiseverksted A/S ble etablert i 1974 og er en av landsdelens ledende leverandører av stålbygg og stålkonstruksjoner. Bedriften har...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Finneid Sveiseverksted A/S ble etablert i 1974 og er en av landsdelens ledende leverandører av stålbygg og stålkonstruksjoner. Bedriften har...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Hjemmebaserte tjenester har ledig flere sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger.    Hjemmetjenesten  Sykepleier, 50 % fast stilling   Sykepleier, 70 % fødselsvikariat fra snarest til 31.08.18  Helsefagarbeider, 50 % fast stilling  Helsefagarbeider, 42 % fast stilling  Miljø- og habiliteringstjenesten  Helsefagarbeider, 20 % fast helgestilling   Helsefagarbeider, 95 % fast stilling  Rehab/Korttidsavdelingen  Sykepleiere 3 x 75 % fast stilling, det vurderes å innføre 3-delt turnus  Ved behov må man kunne påregne å bistå lege på legevakt.  Stillingene innebærer arbeid hver 3.helg    Formelle krav for helsefagarbeidere/hjelpepleiere:  Offentlig godkjenning  Førerkort klasse B  Formelle krav for sykepleiere  3-årig relevant universitets/høgskoleutdanning tilsvarende bachelor sykepleier  Gode faglige kunnskaper   Førerkort klasse B  Personlige egenskaper   Gode samarbeidsevner  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Søkere må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt    Vi tilbyr  Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kolleger   Arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Fauske Familiesenter. Familiesenteret er organisert i Barne- og Familieenheten sammen med barnevern, flyktningkontor og PPT.    Fauske kommune satser på folkehelse og har som mål å utvikle gode oppvekst- og levevilkår for kommunens innbyggere. Folkehelsearbeidet har fokus på barn, ungdom og deres familier.     Foreldrestøtte er et satsingsområde for Fauske kommune, og Fauske Familiesenter er sentral i dette arbeidet.    Fauske familiesenter er en samorganisering av ulike tjenester til barn, unge og deres familier med utgangspunkt i svangerskapsomsorg, helsestasjon 0 5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, foreldreveileder, flyktningehelse og psykisk helsetjeneste i nært samarbeid med barnehager, skoler, barnevern, PP tjeneste, flyktningkontor og BUP.   Avdelingsleder vil ha ansvar for daglig drift av Familiesenteret, med personalansvar for p.t. 17 ansatte, og er direkte underlagt enhetsleder.    I tilfelle internt opprykk, vil det bli ledig en helsesøsterstilling.    Kvalifikasjoner  Godkjent helsesøsterutdanning   Lederutdannelse/erfaring er ønskelig  Kompetanse innen folkehelse er ønskelig  Erfaring fra lignende samorganiseringer er en fordel  Førerkort kl. B  Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet, samarbeidsevne og fleksibilitet.    Vi tilbyr  Et hyggelig arbeidsmiljø, godt tverrfaglig samarbeid og spennende fagområder i utvikling  Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ved Fauske Familiesenter har vi ledig fast stilling pluss ett engasjement som helsesøster.    Vi har ledig: 100 % fast stilling som helsesøster. Ledig fra 01.09.17  100 % engasjement/vikariat som helsesøster for perioden 01.07.17 31.12.17  Familiesenteret er organisert i Barne- og familieenheten sammen med Barnevern, Flyktningkontor og PPT, og det er planer om samlokalisering med Barnevern og PPT i et Familiens Hus i løpet av 2018.    Fauske Familiesenter er en samordning av ulike tjenester til barn, unge og deres familier med utgangspunkt i svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, forebyggende barnevern, foreldreveileder, flyktninghelsetjeneste og psykisk helsetjeneste for barn og unge. Dette i nært samarbeid med barnehager, skoler, barnevern, PP-tjeneste, integrering og BUP. Foreldrestøtte er et av satsningsområdene til Fauske kommune, og Familiesenteret er sentral i dette arbeidet.     Kvalifikasjoner  Godkjent helsesøsterutdanning  God muntlig og skriftlig framstillingsevne  Førerkort klasse B  Vi søker deg som  Har evne til å planlegge og organisere egen tid  Har gode samarbeidsevner  Er fleksibel og har god omstillingsevne  Er faglig engasjert og opptatt av kvalitet i tjenesten  Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Sykepleiere kan også søke, men vil ikke bli fast ansatt uten helsesøsterutdanning. 

Arbeidsoppgavene er for tiden knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, men det kan også bli aktuelt med arbeidsoppgaver innenfor helsestasjon og flyktningehelsetjenesten. Arbeidsoppgaver kan bli endret over tid.  Vi tilbyr Engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse  Et trivelig og godt arbeidsmiljø  Lønn etter gjeldende tariffavtale og tilsetting på vanlige kommunale vilkår  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder ved Fauske kommunale eiendommer med snarlig tiltredelse.    Resultatområdet omfatter tjenester som ivaretar kommunens bygningsmasse med tilhørende uteområder. Under dette ligger forvaltning av alle formålsbygg innen oppvekst, helse, administrasjon og Boligkontorets boliger. I forvaltningskonseptet vil dette blant annet være drift, vedlikehold, renhold og prosjekter av varierende art og størrelser. I tillegg vil det bli nært samarbeid mellom enhetene i samhandlingsområdet, som i dag inkluderer enhetene Plan/Utvikling og VVA.    I kommunen er det for tiden stor aktivitet, optimisme og det er mange spennende prosjekter i gang med større investeringer i skoler og barnehager for å nevne noen. Enhet Fauske kommunale eiendommer har en sentral rolle ved utvikling av kommunens bygningsmasse, med utstrakt kontakt mot brukere og samarbeidspartnere. Fauske kommune driver med strategisk arealforvaltning innen bruk av våre bygg, og det er et satsningsområde som stadig er under utvikling.    Vi ser etter en person som har ledererfaring fra lignende virksomhet og som trives i lederrollen, og som har fokus på samhandling og tverrfaglighet. Vi ønsker oss en leder som har entusiasme og glød, og som ønsker å bidra i samfunnsnyttig arbeid med utvikling av kommunen med basis i kommunens fokus på folkehelsearbeid.  Enhetsleder har det overordnete ansvar innenfor fag, personal og økonomi for enheten. Enhetsleder er underlagt og rapporterer til Kommunalsjef Eiendom, Plan og Samfunnsutvikling.    Vi ser etter deg som  Har relevant høyere utdanning  Har relevant ledererfaring innen tilsvarende fagområde  Er godt kjent med FDVU prinsippene  Har erfaring fra prosjektledelse  Har erfaring fra personalledelse  Trives med å arbeide i et hektisk miljø  Liker utfordringer, relasjonsbygging og det å jobbe i tverrfaglige team  Personlig egnethet vil bli vektlagt.     Vi tilbyr  Et godt tverrfaglig miljø, med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver  Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Aktuelle kandidater må påregne intervju. Tilsetting skjer i henhold til enhver tids gjeldende lov- og avtaleverk.     Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Enhet Kultur har ledig 100 % fast stilling som fagleder ved Idretts- og friluftsavdelingen.    Fagleder har ansvar for fag og økonomi innenfor sitt ansvarsområde, og skal sikre at virksomheten opererer innenfor vedtatte planer og budsjett.     Som fagleder fordeler du arbeidsoppgaver og sørger for gjennomføringen av disse. Fagleder rapporterer til enhetsleder.    Arbeidsoppgaver  Drift og vedlikehold av Fauskebadet  Drift og vedlikehold av kommunale idretts-/frilufts- og parkanlegg  Bidra til gjennomføring og koordinering av aktivitetsfremmende tiltak  Tversektorielt samarbeid  Behandle spillemiddelsøknader  Fordeling av treningstimer  Oppfølging av lag og foreninger  Realisere politisk vedtatte prosjekter relatert til idrett og friluftsliv  Generell saksbehandling  Kvalifikasjoner  Faglig kompetanse på høgskolenivå innen idrett, fysisk aktivitet og landskap  Realkompetanse og relevant praksis kan veie opp for manglende formell utdanning  Personlige egenskaper  Løsningsorientert og med evne til å se muligheter innenfor eksisterende rammer  God formidlingsevne, muntlig og skriftlig  Trives med å jobbe med flere og sammensatte oppgaver samtidig  Evne til å prioritere og arbeide systematisk, målrettet og kreativt  Gjennomføringsevne og økonomisk forståelse  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi tilbyr  Varierte arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere  Kommunale lønns- og arbeidsvilkår  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.   Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!
  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-06-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Felleskjøpet er bondens partner. Vår rolle i landbruket, matmelproduksjon og bakerivirksomhet gjør oss til et...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse- og omsorgsetaten har flere ledige stillinger

 

 85 % fast stillingledig fra 20.08.2017 og inngår i turnus med helgearbeid.

75 % fast stilling ledig fra 01.09.2017   og inngår i turnus med helgearbeid.

Arbeidsoppgaver:

- Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende

- Delta i arbeidet med endring og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen.

Kvalifikasjoner:

- Autorisert sykepleier

- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- Liker å arbeide langsiktig og målrettet

- Må kunne arbeide selvstendig og ta ansvar

- Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

- Personlig egnethet vil bli vektlagt

- Førerkort

Vi tilbyr:

- Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver

- Godt arbeidsmiljø

- Gode lønnsvilkår med begynnerlønn på 10 års ansiennitet

- Flyttegodtgjørelse

- Støtte til relevant videreutdanning

- Pensjon i KLP

- Fin natur med gode turmuligheter

- Gratis trening i treningssenter

Politiattest må fremlegges. 

Søknadsfrist: 10.07.2017

For mer informasjon, kontakt helse- og omsorgsleder Wenche Johansen

tlf 750 38031/99549957, eller avd. spl. Agnethe Aarstrand tlf 750 38035

Skriftlig søknad med CV sendes til post@vevelstad.kommune.no  eller pr. post til: Vevelstad kommune, Rådhuset, 8976 Vevelstad.

Vitnemål og attester returneres ikke.

  Stillingsnummer: 1816-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rundt 20 minutter sør for Oslo...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana Mottak AS søker 2 miljøterapeuter i 100% stilling

Miljøterapeut i prosjektstilling med mulighet for forlengelse: 1. august 2017 ¿ 1. januar 2018
Miljøterapeut i vikariat med mulighet for forlengelse: Snarlig tiltredelse - 1 juni 2018
Om oss
Skillevollen asylmottak for enslige mindreårige er et sentralisert mottak med plass til 50 beboere. Beboerne er mellom 15 og 18 år gamle og bor i asylmottak i påvente av at asylsøknaden deres skal bli behandlet.

Kvalifikasjoner
-3-årig relevant høyere utdanning (eks. barnevernspedagog, sosionom, lærer)
-Førerkort
-Alminnelig god psykisk/fysisk helse

Personlige egenskaper
-Evne til å stå i tøffe situasjoner og konflikter
-Tolerant og åpen
-Evne til å skille mellom jobb og privatliv i arbeidet med ungdommene
-Fleksibel
-Tydelig, trygg, forutsigbar og konsekvent
-Selvstendig
-Erfaring med teamarbeid og felles måloppnåelse
-God evne til å bygge relasjoner
-Erfaring med å jobbe med sårbare mennesker

Oppgaver
Som miljøterapeut vil du få tildelt større ansvarsområder hvor du er kontaktperson og bindeledd mellom beboere og eksterne aktører, eksempelvis bosetting. Du vil få tildelt beboere som du er særkontakt for, beboere du har oppfølgingsansvar for gjennom deres opphold. Som særkontakt er du ansvarlig for; individuell kartlegging og tiltaksplaner og å fungere som et bindeledd mellom beboer og eksterne aktører som representanter/verge, helse, skole, UDI, advokat. Du vil jobbe i team med andre miljøterapeuter og få ekstern veiledning, kurs, opplæring og intern veiledning. Jobben innebærer oppfølging og veiledning i en ukjent hverdag, samt noe kontorarbeid. Du vil få opplæring i bruk av SESAM (System for elektronisk samhandling med mottakene). Du vil jobbe i todelt turnus med jobb hver tredje helg.

Kontaktperson
Lars Petter Falch Larsen, tlf. 41631701
E-post: lpfl@ranamottak.no Stillingsnummer: 1833-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Leirfjord kommune med sine 2200 innbyggere, ligger sentralt plassert på Helgelandskysten mellom regionsentrene Mosjøen, Mo i Rana og...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SØKER BUTIKKMEDARBEIDER I 60% STILLING.

Vi søker en serviceinnstilt person som elsker sko og det å selge.

Vi tilbyr en spennende, variert og travel hverdag sammen med vårt team av dyktige medarbeidere.

Søknadsfrist: 18. juni

For spørsmål ta kontakt med Butikksjef Laila Michalsen mobil 40612524, mail: lailasynnve@yahoo.no .

Send kortfattet søknad med CV på mail evt. lever den i Butikken.

Skoringen er den største skobutikken i Mo og ligger i Gågata vis a vis AMFI og eies av B.Røthe As som driver 7 andre Skobutikker i MidtNorge Stillingsnummer: 1833-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø i Troms fylke....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunesenteret er...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunesenteret er...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunesenteret er...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barnehageavdelingen skal gi et kvalitativt godt barnehagetilbud tilpasset brukernes behov innenfor gitte rammer....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Fauske kommune har ledig følgende stillinger ved Fauske sykehjem:    Sykepleiere  100 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3  100 % fast stilling ved p.t. avdeling E  76 % fast stilling ved Helsetunet 2, p.t. tilknyttet nattarbeid  Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg.    Helsefagarbeider   25,35 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3 arbeid hver 2. helg   Formelle krav for sykepleiere  3-årig relevant universitets/høgskoleutdanning tilsvarende bachelor sykepleier  Gode faglige kunnskaper   Formelle krav for helsefagarbeidere/hjelpepleiere   Offentlig godkjent/autorisasjon  Gode faglige kunnskaper   Egenskaper - felles for stillingene  Gode samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi ønsker å legge til rette for eventuell videreutdanning, kursing og utvikling slik at du kan få utvikle deg     Vi tilbyr   Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Lønn som ansatt med minimum 8 års ansiennitet  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker! Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kulturskolen er en skole som tilbyr undervisning og aktiviteter innen ulike kunstfag.  Kulturskolen er, så langt kapasiteten strekker til, også et kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger og andre. Vi bidrar med råd veiledning, faglig hjelp, kulturelle innslag m.m.

Vi har nå ledig følgende stillinger  Kulturskolelærer sang, 40 % fast stilling  Kulturskolelærer messing, 40 % fast stilling*  Prosjektstilling, 15 % engasjement, 2017-2018 *  * Med forbehold grunnet mulige endringer i bruk av stillingsressursene.    Vi søker deg som   Har relevant høyere utdanning innen aktuelt fagområde. Pedagogisk kompetanse og/eller relevant erfaring er ønskelig. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, må denne godkjennes av NOKUT  Er engasjert, kreativ og vil være med å videreutvikle kulturskolen  Har gode kommunikasjonsevner og kan jobbe både individuelt og med grupper  Har gode samarbeidsevner  Er ansvarsbevisst og selvstendig  Behersker norsk skriftlig og muntlig  Har førerkort klasse B og helst disponerer egen bil  For alle stillingene kan det bli lagt arbeid til Kulturfabrikken.    I prosjektstillingen kan du undervise i ett eller flere fagområder innen estetiske fag. Engasjementet gjelder skoleåret 2017-2018. Det er mulighet for forlengelse.    Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse i stillingene.     Vi tilbyr  Godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere  Muligheter for varierte og spennende arbeidsoppgaver og personlig utvikling  Kreativt samarbeid med kolleger og samarbeidspartnere  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Lønn og arbeidsvilkår iht. tariff  Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt i anledning intervju. For stillingene gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske sykehjem har ledige rekrutteringsstillinger ved både somatisk avdeling og demensavdeling.     Du som er sykepleierstudent eller helsefagelev VK2 er velkommen til å søke jobb hos oss. Rekrutteringsstillingene er primært tilknyttet opp mot helgestillinger.    Andre som ønsker å ta utdanning innenfor helse er også velkommen til å søke jobb hos oss.    Vi vil gi deg god opplæring for å gjøre deg trygg i den jobben du blir satt til å gjøre.    Vi har avdelinger med ulike utfordringer, flinke ansatte og godt arbeidsmiljø.    Personlige egenskaper   Gode samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt    Vi ønsker å legge til rette for eventuell videreutdanning, kursing og utvikling slik at du kan få utvikle deg     Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Gode lønnsbetingelser som krediterer påbegynt utdanning Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker vikar for en av fastlegene i privat praksis ved Brygga legekontor for perioden 1.9.2017 31.8.2018.     Brygga legekontor har i dag tre fastleger og en turnuslege. Kontoret er lokalisert i Fauske sentrum i 2. etasje i bygg med heis og har store lokaler med et lyst og trivelig interiør. Legekontoret har tre fast ansatte medarbeidere som har vært med siden starten. Vi har et godt arbeidsmiljø der ansatte og leger trives sammen.    Vi har nå et ledig vikariat som fastlege med listelengde som per i dag er på 1100 pasienter. Fastlegen som vi søker vikar for skal ut i spesialistutdanning. Det er gode økonomiske betingelser tilknyttet stillingen, med kommunalt tilskudd.     Formelle krav  Det er ønskelig at du er spesialist innen allmennmedisin eller har ønske om å ta spesialiseringen  Nåværende vaktberedskap ca. 10-delt vakt  Du behersker norsk muntlig og skriftlig  Du innehar norsk autorisasjon  Vi søker etter deg som har  Gode evner innen kommunikasjon og samarbeid  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje til fagutvikling  Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer. Det er en fordel om du trives med relasjonsbygging og liker å jobbe i tverrfaglige team.    Personlig egnethet vektlegges    Offentlige oppgaver  Det vil bli tillagt inntil 7,5 timer offentlige oppgaver  Legevakt  Vi tilbyr  Tilrettelegging for veiledning og spesialisering  Trivelig arbeidsmiljø  Lønn etter avtale  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP ved legevaktsarbeid  Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Merkantil Consult AS ble etablert i 2003 og er et autorisert regnskapsbyrå i Mo i Rana som tilbyr personlig oppfølging og rådgiving til sine...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Er du sulten på nye utfordringer innen salg og vil jobbe med en av Norges sterkeste merkevarer? Stillingsnummer: 1870-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden 50 kristne...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gunvald Johansen ble etablert i 1963 og er et lokaleid selskap som består av:- Gunvald Johansen Bygg som er største entreprenør i regionen-...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Fauske kommune har vi i dag to ergoterapeuter, en hørsel -og synskontakt og to ansatte på hjelpemiddellageret. Tjenesten samarbeider tett med Fysioterapeuttjenesten. Lokalitetene er ved Fauske Helsetun i tilknytning til andre samarbeidspartnere. Fauske kommune er i oppstart med et hverdagsrehabiliteringstilbud til våre innbyggere. Vi har nå ledig 50 % fast stilling som ergoterapeut.    Stillingen er tillagt oppgaver iht. lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, re- og habilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging. Den som tilsettes må ha gode evner til samarbeid, samt selvstendig arbeid. Du må være fleksibel og kunne koordinere og delta i arbeid med individuelle planer.    Stillingen er ledig fra 1. september 2017.    Arbeidsoppgaver   Utøve ergoterapi: forebyggende, behandlende og helsefremmende  Bistå kommunens hjelpemiddellager med oppfølging/utlevering av hjelpemidler  Tilrettelegging av bolig og veiledning for at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem  Søknader til NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland   Samarbeid med ulike hjelpemiddelforhandlere  Bistå kommunens rehabiliteringsavdeling med observasjon og trening av dagligdagse aktiviteter  Gi råd og veiledning i forhold til universell utforming av tilbygg og nybygg for hjemmeboende    Dokumentasjon av egen virksomhet i fagsystemene Profil og Promed  Inngå i det tverrfaglige samarbeidet i de ulike virksomheter; faglig og administrativt   Hverdagsrehabilitering  Kvalifikasjoner   Godkjent høyere utdanning som ergoterapeut   Ønskelig med erfaring innen hverdagsrehabilitering  Beherske norsk skriftlig og muntlig   Autorisasjon jf. Helsepersonelloven   Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse i stilling.    Personlige egenskaper   Du har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  Du er systematisk og kan arbeide selvstendig  Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver   Du har engasjement og godt humør  Du er fag- og utviklingsorientert  Du har evne til å inspirere og motivere medarbeidere  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi tilbyr  Et faglig og godt arbeidsmiljø  Spennende og varierte arbeidsoppgaver  Gode muligheter for påvirkning på egen stilling  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP   Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff  Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog fra 1. oktober 2017.    Fauske kommune har nylig ansatt en kommunepsykolog, og vi søker nå etter en kollega som kan inngå i psykologtjenesten, som også vil innbefatte interkommunalt samarbeid med Sørfold og Beiarn kommune hvor Fauske er vertskommune.    Vi søker etter deg som er faglig oppdatert psykolog med interesse for lavterskeltilbud, tidlig intervensjon, forebygging og folkehelsearbeid. Du må være god til å kommunisere og til å skape gode relasjon til brukere og samarbeidspartnere.    Er du initiativrik, nytenkende, fleksibel og strukturert har vi stillingen for deg!     Du vil få arbeidsoppgaver innenfor forebyggende arbeid blant barn og unge samt klinisk arbeid knyttet til vår avdeling for psykisk helse og rus.    Stillingen er nyopprettet og lokalisert under Enhet Helse med enhetsleder som nærmeste overordnede.    Stillingen er delt mellom klinisk og systemrettet arbeid i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Formålet med stillingen er å videreutvikle gode modeller for samarbeid mellom psykolog, fastleger og øvrige aktører i det kommunale helsetjeneste tilbudet.    Du vil få jobbe i et tverrfaglig miljø, med godt kvalifiserte medarbeidere.    Arbeidsområdet vil være hele spennet fra systemrettet til individrettet arbeid.    Arbeidsoppgaver  Styrke det samlede kommunale arbeid for psykisk helse og rusfeltet  Forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon  Behandling av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer  Jobbe på systemnivå med befolkningsrettede tiltak, samt individuelle tiltak  Tverrfaglig samarbeid, veiledning og kompetanseutvikling mot skolene i kommunen  Veiledning av andre faggrupper i kommunen  Samarbeid med fastleger, NAV, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser  Kvalifikasjoner  Godkjent høyere utdanning som psykolog  Ønske og engasjement for å starte, og så videreutvikle en nyetablert stilling  Evne til tverrfaglig tenking  Personlige egenskaper  Du har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  Du er systematisk og kan arbeide selvstendig   Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver   Du har engasjement og godt humør  Du er fag- og utviklingsorientert  Du har gode samarbeidsevner  Du har evne til å inspirere og motivere medarbeidere  Personlig egnethet vil bli vektlagt    Vi kan tilby deg  Et faglig og godt arbeidsmiljø  Spennende og varierte arbeidsoppgaver  Gode muligheter for påvirkning på egen stilling  Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  I regionen er det flere kommunepsykologer og det gis mulighet for samarbeid og nettverkstilknytning. Det vil bli lagt til rette for å kunne få veiledning, samt mulighet for fagutvikling.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske videregående skole er en kombinert skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Se www.fauske.vgs.no...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig stilling som lærer på Anleggsteknikk.

Fauske videregående skole er en kombinert skole med yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Se www.fauske.vgs.no
Skolen har ca. 135 ansatte og 450 elever.

Ved Fauske videregående skole er det ledig et vikariat i 100 % stilling som lærer på programområde for Anleggsteknikk. Vikariatet gjelder i første omgang for skoleåret 2017 - 18.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsettingen. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingene.

Tilsettingsvilkårene i Nordland fylkeskommune gjelder, herunder 6 måneders prøvetid.

Vi tilbyr en interessant stilling i et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og mulighet for faglig utvikling.
Skolens visjon er Felles innsats - Gode resultater.
Vi har som ambisjon å styrke vår kultur basert på våre grunnverdier som er inkludering, respekt og nyskaping.

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i Nordland når det gjelder kjønn, funksjonsnedsettelser og kulturelt mangfold.

For alle stillinger i skolen kreves det godkjent politiattest.

Søkere skal benytte det elektroniske søknadsskjemaet på www.nfk.no under «Jobb i Nfk». Kun CV skal legges ved søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
- Undervisning og veiledning innen aktuelle fag
- Deltakelse i teamarbeid innen de ulike fagseksjoner
- Deltakelse i pedagogisk og faglig utviklingsarbeid

Personlige egenskaper
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- God relasjonsbygger til elever, kollegaer og foresatte
- Ser elevens potensiale og utviklingsmuligheter
- Profesjonell og trygg i lærerjobben, tydelig klasseleder
- Er nytenkende i sitt arbeid

Kvalifikasjoner
- Fagbrev som Anleggsmaskinfører
- Kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner
- Førerkort klasse CE
- Det er ønskelig med sprengningssertifikat som bergsprenger, ADK 1 sertifikat og arbeidsvarslingskurs.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt skolen ved avdelingsleder John Erik Eilertsen, tlf. 75 65 20 54 eller 90603970.

Søknadsfrist: 11.06.17 Stillingsnummer: 1841-2017-05-49 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Prestasjonsklinikken er en tverrfaglig klinikk som per dags dato består av fysioterapeuter og kiropraktorer. Våre fasiliteter er helt unike i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bohus Mo i Rana AS drives etter Bohuskonseptet med et rikt og variert vareutvalg. Stillingen inngår i et team av medarbeidere som sammen skal...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vevelstadsaga barnehage, Langhus Ski kommune Vi er en foreldredrevet 4-avdelingsbarnehage ved Vevelstad stasjon, med plass til 70 barn i alderen 0...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune har 49 tannklinikker med omkring 260 ansatte i tannhelsetjenesten, fra Bindal i sør til Andøy i nord. Fylket er delt opp i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø i Troms fylke....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø i Troms fylke....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sigurd Pedersen AS er en tradisjonsrik og respektert bilforhandler, lokalisert på Sortland i det vakre øyriket Vesterålen. Bedriften, som går...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sigurd Pedersen AS er en tradisjonsrik og respektert bilforhandler, lokalisert på Sortland i det vakre øyriket Vesterålen. Bedriften, som går...

NORDLAND
Nav.no
Bilmekaniker/Bygg og Anlegg

Sigurd Pedersen AS er en tradisjonsrik og respektert bilforhandler, lokalisert på Sortland i det vakre øyriket Vesterålen. Bedriften, som går...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune har 49 tannklinikker med omkring 260 ansatte i tannhelsetjenesten, fra Bindal i sør til Andøy i nord....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

MOMEK TECHTEAM AS er lokalisert i Mo i Rana, og er en del av konsernet MOMEK Group. Vi er et selskap som leverer tjenester og produkter til...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Strand barnehage ligger i boligfeltet på Strand, like ved skolen. Barnehagen starta opp i 1977, og har siden desember 2005 vært en treavdelings-...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vesterålen barnevern ble etablert 1. januar 2012. Samarbeidet består av vesterålskommunene Øksnes, Bø, Hadsel, Andøy, Sortland, samt Lødingen. Tjenesten skal serve ca. 33.000 innbyggere. Det er betjente lokalkontor i alle kommunene. Sortland kommune er vertskommune, og her ligger tjenestens hovedkontor i nye og tidsriktige lokaler. Vesterålen barnevern som fagområde er organisatorisk plassert under kommunalsjef oppvekst. Siden etableringen har Vesterålen barnevern utviklet en mer moderne og differensiert tjeneste. Vi jobber for et barnevern preget av åpenhet, og samarbeid med barn, unge og familier er sentralt. Vi har fokus på å skape gode, trygge og helhetlige løsninger for barn og unge, i nær samhandling med andre tjenester i kommunene med ansvar og kompetanse i forhold til barn. Du kan lese mer om oss på vår hjemmeside www.vestbv.no Stillingsomtale:

Miljøterapeut/familieveileder Vesterålen barnevern

Om stillingen

Vesterålen barnevern har ledig stilling som miljøterapeut/familieveileder i 100 % fast stilling.

Oppmøtested Sortland Om stillingen

Vesterålen barnevern har ledig stilling som miljøterapeut/familieveileder i 100 % fast stilling.

Oppmøtested Sortland

Følgende oppgaver er tillagt stillingen

Miljøterapeutstillingen inngår i tiltaksgruppa, som jobber med metodisk veiledning av familier over tid. Veiledningen finner sted hjemme i familien eller på kontoret. I tillegg jobber miljøterapeuten på Åpent Hus på Sortland hver 3. fredag fra kl. 18 - 21.

Det må påregnes noe arbeid på ettermiddagstid når det anses faglig nødvendig.

Oppgavene som er opplistet er ikke fullstendige.

Vi søker deg som

- har treårig høgskoleutdanning innen barnevern eller sosialt arbeid, annen relevant bakgrunn på bachelornivå kan vurderes
- har erfaring fra barnevern/sosialt arbeid eller annet arbeid med barn, unge og familier, og ønsker å gjøre en forskjell for de mest utsatte barna i Vesterålen
- har gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter, og bidrar positivt til arbeidsmiljøet
- har god skriftlig framstillingsevne og trives med skriftlig saksbehandling
- det er ønskelig med videreutdanning innen evidensbaserte metoder rettet mot utviklingsarbeid med barn, unge og familier, for eksempel PMTO, COS, eller Marte Meo.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingen.

Sertifikat er en forutsetning for ansettelse.

Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke stilling hos oss, jfr. kommunens "Handlingsplan for likestilling og mangfold".

Vi tilbyr

- meningsfullt arbeid i en organisasjon med fokus på fag og fagutvikling
- ekstern veiledning
- fordelaktig pensjonsordning
- lønn i henhold til tariffavtale

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte leder Kari Mortensen på telefon 979 93 808 eller fagleder Anette Wolden, tlf. 911 65 110.

Se vår hjemmeside for kontaktinfo: www.vestvb.no

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Ved tilsetting må det leveres politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.

Attester og vitnemål bes lastes opp søknaden.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Stillingtype: Fast ansatt

Lokasjon: Vesterålen barnevern

Kontakter:
Kari Mortensen, leder Vesterålen barnevern, Mobil: 97993808, Arbeid: 76108100

Søknad merkes: 768/17-KARMOR

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1870-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vesterålen barnevern ble etablert 1. januar 2012. Samarbeidet består av vesterålskommunene Øksnes, Bø, Hadsel, Andøy, Sortland, samt...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jennestad barnehage ligger mellom Jennestad handelssted og Jennestad Montessoriskole, med kort vei til fjære, skog og mark. Vi har en kjempefin...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Strand skole er en 7-delt barneskole med ca 99 elever og med SFO med kapasitet på 35 ? 40 barn. Strand skole er en barneskole som ligger tvers...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Strand skole er en 7-delt barneskole med ca 99 elever og med SFO med kapasitet på 35 ? 40 barn. Strand skole er en barneskole som ligger tvers...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Eidsfjord barnehage ligger sentralt på Holmstad, ca. 1 mil fra Sortland sentrum. Barnehagen ble startet i 1985 og har hatt ulike driftsformer i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland Hotell ble etablert i 1908, og feiret 100 innholdsrike år i 2008. Hotellet har en lang og spennende historie. Vårt mål er alltid å...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Yngve Steiro AS driver bensinstasjonen Circle K Sortland og er kommisjonær for Orica Mining Services med salg av sprengstoffer i Vesterålen....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Yngve Steiro AS driver bensinstasjonen Circle K Sortland og er kommisjonær for Orica Mining Services med salg av sprengstoffer i Vesterålen....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Med over 8.000 arbeidsplasser i Europa, har Celsa Group karrieremuligheter i et internasjonalt miljø. Ved Celsa Armeringsstål i Mo i Rana...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jobzone har en visjon om å være den beste arbeidsgiver i bemanningsbransjen. Vi jobber tett mot kunder og vikarer innenfor de fleste...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Akvakultur i Vesterålen er et opplevelsessenter for havbruk, lokalisert i Blokken i Sortland kommune. Vi har besøk året rundt, og gir alle...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nasjonalbiblioteket er et multimedialt kunnskapssenter som har som oppgave å bevare og gjøre tilgjengelig den norske kunnskaps- og kulturarven....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker turistverter for sommeren 2017!   Liker du å snakke med folk, er serviceinnstilt og har forståelse for godt vertskap? Kanskje du også har kunnskap om Fauske, og det som skjer i kommunen?     Vi søker to turistverter for sommersesongen. Du må snakke godt norsk og engelsk, og gjerne kunne et tredjespråk. Lønn etter tariff. Arbeidstiden fordeles på to skift.    Velkommen som søker! Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-44 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Coop Nordland er en medlemseid bedrift innen Coop med over 46000 eiere. Vi har en netto årsomsetning på ca 1,7 milliarder, 800 ansatte og 60...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SINTEF Molab er en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Selskapet er lokalisert i Mo i Rana, Glomfjord, Oslo og Porsgrunn....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GP-Invest AS er et sortlandsbasert firma i stadig vekst, som arbeider innen tømring og ventilasjonsmontasje, maskin og eiendom. Vi består i dag...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana Gruber konsern består av Rana Gruber AS og Rana Gruber Mineral AS og er et datterselskap av Leonard Nilsen Eiendom (LNSE AS). I gruva på...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker maskinfører i fast stilling.

Vi kan tilby:
Gode lønnsbetingelser og bonusordning
Pensjonsordning
Faglige utfordringer i et trivelig miljø.

For stillingen ønskes relevant praksis og ADK.
Det vil bli lagt vekt på at søkere har stor arbeidskapasitet og pågangsmot, samt positiv innstilling.

Nærmere info om stillingen kan fås hos daglig leder Jarle Frantzen, 91579456.
Send skriftlig søknad innen 1.7.17 til jarle@henriksenmaskinstasjon.no

Søk på stillingen
Stillingsnummer: 1870-2017-05-67 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

SE Byggeservice har i dag 11 medarbeidere og har sin største kundemasse i privatmarkedet. For å klare å ta unna vår økende oppdragsmengde er vi på utkikk etter enda flere selvstendige og faglig interesserte tømrere. Gjerne også med erfaring innen maling, flis legging og kjøkkenmontasje.

Vi kan tilby ansettelse i et solid firma med konkurransedyktige betingelser, gode sosiale ordninger og et positivt arbeidsmiljø.

Høres dette interessant ut?

Send en skriftlig søknad med CV og referanser til personalsjef Anne Reinsnes på are@se-gruppen.no

For spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med vår avdelingsleder på SE Byggservice Stian Andersen telefon 95 19 49 55 eller personalsjef Anne Reinsnes tlf. 95 19 49 66.

Søknadsfrist: 11. juni 2017 Stillingsnummer: 1870-2017-05-68 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 400 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

- Lærerstillinger ved Vevelstad sentralskole

For alle stillingene, se fullstendig utlysningstekster: www.vevelstad.kommune.no Stillingsnummer: 1816-2017-05-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Helgelendingen
Annonsert: 26.05.2017
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barnehagelærere ved Storbjørka barnehage og Visthus barnehage

For alle stillingene, se fullstendig utlysningstekster: www.vevelstad.kommune.no Stillingsnummer: 1816-2017-05-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Helgelendingen
Annonsert: 26.05.2017
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykepleiestillinger ved Vevelstad sykehjem

For alle stillingene, se fullstendig utlysningstekster: www.vevelstad.kommune.no Stillingsnummer: 1816-2017-05-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Helgelendingen
Annonsert: 26.05.2017
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du arbeide med mote og ønsker en karriere i et internasjonalt moteforetak? Er du en selvstendig og selvgående person som får ting til å...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker.Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter med...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Auto 3000 Sortland as er en liten bilforhandler på Sortland med 7 ansatte. Vi representerer Mitsubishi og Subaru i Vesterålen.Vi søker en...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vero moda sortland søker Butikkmedarbeider 50% Stilling. Vi er ute etter en person som er serviceinnstilt og moteintresert. Jobben består hovedsaklig i kundebehandling, salg og vareplassering.

Arbeidstid: Dag/ Kveld/ Helg

Søknad sendes til Veromoda Jack&Jones Sortland: bsnor88762@bestseller.com Stillingsnummer: 1870-2017-05-55 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vevelstad kommune med sine 528 innbyggere ligger på Sør-Helgeland - midtveis mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vi har et godt utbygd...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vevelstad kommune med sine 528 innbyggere ligger på Sør-Helgeland - midtveis mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vi har et godt utbygd...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

XXL er en bedrift i stor vekst. Ønsker du å være med på dette, og hvis du ser for deg en karriere i en av de hurtigst voksende detaljkjedene i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestmarka barnehage ligger i Vestmarka boligfelt like ovenfor skoleområdet på Sortland, og er nærmeste nabo til fotballbanen og barnehjemmet....

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestmarka barnehage ligger i Vestmarka boligfelt like ovenfor skoleområdet på Sortland, og er nærmeste nabo til fotballbanen og barnehjemmet....

NORDLAND
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Scandic Fauske Hotell søker ny vaktmester / teknisk ansvarlig i 100 % stilling. Stillingen er hovedsakelig dagtid men også tilkalling ved behov. Vi søker en serviceinnstilt og handy person. Som vaktmester er det viktig å ha overblikk og kontroll samt ha evnen til å jobbe selvstendig og også fungere godt i team.

Arbeidsoppgavene vil være:
- Brannleder for hotellet / følge opp brannvern og arrangere lovpålagte brannøvelser.
- Ansvarlig for servicekontrakter
- Oppsett av møterom
- Varemottak
- Lovpålagte arbeidsoppgaver
- Generell vedlikehold ute og inne

Vi ser etter deg som har betydelige erfaring fra tilsvarende arbeid med følgende kvalifikasjoner:
- Fagbrev elektro, rør eller byggdrift er en fordel. Lang erfaring innen driftsfaget kan kompensere for fagbrev
- Erfaring med drift av tekniske anlegg og HMS-arbeid
- Utpreget serviceinnstilt og god ordenssans
- Evne til å arbeide effektivt, både selvstendig og i samarbeid med alle avdelinger på hotellet
- Generell IT-kompetanse
- Førerkort klasse B
- Plettfri vandel
- Den som ansettes, må være lojal mot hotellets verdigrunnlag

VI kan tilby:
- Et godt og aktivt arbeidsmiljø
- Spennende utfordringer i et hotell i vekst
- Lønn etter avtale

Søknad sendes trine@stadssalg.no

Tiltredelse så snart som mulig

Søknadsfrist 29. mai 2017 Stillingsnummer: 1841-2017-05-40 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Saltenposten
Annonsert: 13.05.2017
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi leverer ferdigbetong til alle formål. Betongen leveres i en rekke klasser for styrke og bestandighet, den er tilpasset den bygningsdelen eller...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Om du har erfaring med salg eller ikke, gir vi deg den profesjonelle salgsopplæringen du trenger for å lykkes som selger hos oss. Vi har høy fokus på videreutvikling av våre selgere i form av jevnlige salgstreninger, kurs og opplæringsmoduler. Nå har du sjansen til å bli en del av Norges, og Europas ledende alarmselskap. VeLo Sikkerhet, vår Verisure Partner i Narvik, er en mindre bedrift basert på Verisure konseptet. Med beliggenhet i nærhet av eksisterende og nye kunder, er de med på å gi trygghet og ikke minst god service. Nå har du muligheten til å bli en del av teamet. Er du vår nye salgskonsulent? Som salgskonsulent hos vår Verisure Partner, vil du etter opplæring på vårt hovedkontor i Oslo, være spesialist på Verisure alarmsystemer og sikkerhet i hjemmet. Din hverdag vil bestå i å hjelpe kunder med å finne alarmløsninger som passer hjemmet best. Med din seriøsitet og glimt i øyet vil du selge trygghet og sjelefred til våre kunder gjennom et unikt utvalg produkter og tjenester innen boligalarm og det tilkoblede smarte hjemmet Har du en indre motivasjon for salg som du ønsker å videreutvikle i sikkerhetsbransjen? Hos oss får du fastlønn, i tillegg til at vi har gode provisjon og bonusmodeller.  Du vil bli tilbudt profesjonelle salgskurs, og vil få gode utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø som vi er svært stolte av. Vi ser etter deg som motiveres av salg samtidig som du motiverer andre, og har en ambisjon om å bygge deg en god CV innen salg. Du må kunne kommunisere godt på norsk til våre kunder. Med ditt salgstalent vil du selge til både privat og næring, både salg du oppsøker selv og i form av bookede møter. Stillingen krever at du har tilfredsstillende vandel da vår virksomhet er regulert i Lov om Vaktvirksomhet. Du må også ha førerkort klasse B og disponere egen bil.  Er du den vi ser etter? Ta et skritt nærmere drømmejobben. Alle søkere blir vurdert fortløpende. Send inn søknad og CV allerede i dag. Ikke nøl med å ta kontakt med Daglig Leder André Birkeland på mob.nr 91 71 90 90, hvis du har spørsmål angående stillingen.Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1870-2017-05-53 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Om du har erfaring med salg eller ikke, gir vi deg den profesjonelle salgsopplæringen du trenger for å lykkes som selger hos oss. Vi har høy fokus på videreutvikling av våre selgere i form av jevnlige salgstreninger, kurs og opplæringsmoduler. Nå har du sjansen til å bli en del av Norges, og Europas ledende alarmselskap. VeLo Sikkerhet, vår Verisure Partner i Harstad, er en mindre bedrift basert på Verisure konseptet. Med beliggenhet i nærhet av eksisterende og nye kunder, er de med på å gi trygghet og ikke minst god service. Nå har du muligheten til å bli en del av teamet. Er du vår nye salgskonsulent? Som salgskonsulent hos vår Verisure Partner, vil du etter opplæring på vårt hovedkontor i Oslo, være spesialist på Verisure alarmsystemer og sikkerhet i hjemmet. Din hverdag vil bestå i å hjelpe kunder med å finne alarmløsninger som passer hjemmet best. Med din seriøsitet og glimt i øyet vil du selge trygghet og sjelefred til våre kunder gjennom et unikt utvalg produkter og tjenester innen boligalarm og det tilkoblede smarte hjemmet Har du en indre motivasjon for salg som du ønsker å videreutvikle i sikkerhetsbransjen? Hos oss får du fastlønn, i tillegg til at vi har gode provisjon og bonusmodeller.  Du vil bli tilbudt profesjonelle salgskurs, og vil få gode utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø som vi er svært stolte av. Vi ser etter deg som motiveres av salg samtidig som du motiverer andre, og har en ambisjon om å bygge deg en god CV innen salg. Du må kunne kommunisere godt på norsk til våre kunder. Med ditt salgstalent vil du selge til både privat og næring, både salg du oppsøker selv og i form av bookede møter. Stillingen krever at du har tilfredsstillende vandel da vår virksomhet er regulert i Lov om Vaktvirksomhet. Du må også ha førerkort klasse B og disponere egen bil.  Er du den vi ser etter? Ta et skritt nærmere drømmejobben. Alle søkere blir vurdert fortløpende. Send inn søknad og CV allerede i dag. Ikke nøl med å ta kontakt med Daglig Leder André Birkeland på mob.nr 91 71 90 90, hvis du har spørsmål angående stillingen.Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1903-2017-05-84 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gunvald Johansen ble etablert i 1963 og er et lokaleid selskap som består av:- Gunvald Johansen Bygg som er største entreprenør i regionen-...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rundt 20 minutter sør for Oslo...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

2. gangs utlysning - Avdelingsleder Voksenpsykiatrisk poliklinikk - Psykisk helse og rus Mo i Rana

Ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) i Mo i Rana er det ledig fast stilling som avdelingsleder. VOP er en allmennpsykiatrisk poliklinikk og er en del av Senter for psykisk helse og rus. Andre avdelinger ved senteret er Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Habiliteringstjenesten, Døgnavdeling for voksne, Rusavdelingen, Ambulant akutteam (AAT) og Kontortjenesten.

Vårt geografiske ansvarsområde er Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy.

Avdelingsleder ved VOP i Mo i Rana har et spennende og variert arbeidsområde. Som avdelingsleder har du det helhetlige ansvaret for personalet, faget og økonomien. Avdelingen har 22 ansatte og er tverrfaglig sammensatt. Her jobber psykiatere, leger i spesialisering, psykologer og psykologspesialister samt sykepleiere, sosionomer, ergoterapeuter og vernepleiere, alle med videreutdanning.

Områdesjef psykisk helse og rus er avdelingsleders nærmeste overordnede og du inngår i områdets ledergruppe. Som avdelingsleder har du et særskilt ansvar for den avdelingen du er satt til å lede, og samtidig et ansvar for utviklingen av senteret som helhet.

Arbeidsoppgaver Ansvar for at den faglige virksomheten i avdelingen er i samsvar med lover, forskrifter, veiledere og nasjonale retningslinjer. Ansvar for daglig drift og koordinering i avdelingen. Samhandling og samarbeid, både internt mellom avdelingene i senteret, og eksternt mot kommunene og øvrige spesialisthelsetjenester. Budsjett og resultatansvar. Personalansvar. HMS ansvar. Det forventes at avdelingsleder deltar aktivt i senterets ledermøte og gjennom dette bidrar til videreutvikling av senterets behandlings- og opplæringstilbud.
Kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant utdanning. Ønskelig med lederutdanning. Relevant klinisk erfaring. Relevant ledererfaring.
Personlige egenskaper Ansvarsbevisst og beslutningsdyktig. Selvstendig. God arbeidskapasitet. Samarbeide godt med interne og eksterne samarbeidspartnere.
Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø. Høyt faglig nivå. Lederopplæringsprogram. Lønn etter Helgelandssykehusets godkjente lønnspolitikk.
Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidssted:
8607 Mo i Rana

Kontaktinfo:
Jeanette Pedersen, Avdelingssjef, 45010133

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Helse Nord, Helgelandssykehuset HF
Ref. nr.: 3380760536
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2017
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1833-2017-04-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland Auto AS er en ledende aktør i bilbransjen i Vesterålen. Foruten salg av nyeVolkswagen personbiler og nyttekjøretøy består...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordlandssykehuset har ca. 3700 ansatte og har sentralsykehusfunksjoner for 130.000 innbyggere i Nordland fylke med enheter både i Bodø, Lofoten...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Grunnskoleopplæringen i Rana gis ved 15 skoler, 9 barneskoler, 4 ungdomsskoler og 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er til sammen ca. 3050...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke ? bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke ? bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rørco AS er en veletablert rørleggerbedrift med 12 ansatte med hovedkontor i Hemnes kommune.Vi har tilbudt rørleggertjenester til private og...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helgeland Reiseliv er destinasjonsselskapet for de 18 kommunene på Helgeland i Nordland fylke. Vi har turistkontor i de 4 byene på Helgeland...

NORDLAND
Nav.no
Bilmekaniker/Bygg og Anlegg

Lastebilmekaniker til Volvo buss og lastebil. Stillingsnummer: 1870-2017-05-41 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du være en del av Norges råeste team? Stillingsnummer: 1870-2017-05-42 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Glencore Manganese Norway AS er et heleid datterselskap av det sveitsiske konsernet Glencore International plc og en del av ferrolegeringsdivisjon....

NORDLAND
Nav.no
Web/Markedsføring og Salg

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan mellom Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune. I regi av regionrådet samarbeider...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Fauske kommune har vi i dag to ergoterapeuter, en hørsel -og synskontakt og to ansatte på hjelpemiddellageret. Tjenesten samarbeider tett med Fysioterapeuttjenesten. Lokalitetene er ved Fauske Helsetun i tilknytning til andre samarbeidspartnere. Fauske kommune er i oppstart med et hverdagsrehabiliteringstilbud til våre innbyggere. Vi har nå ledig 50 % fast stilling som ergoterapeut.    Stillingen er tillagt oppgaver iht. lov om helsetjenesten i kommunene. Dette innebærer variert arbeid innen forebyggende helsearbeid, re- og habilitering, kartlegging, tilrettelegging og oppfølging. Den som tilsettes må ha gode evner til samarbeid, samt selvstendig arbeid. Du må være fleksibel og kunne koordinere og delta i arbeid med individuelle planer.    Stillingen er ledig fra 1. september 2017.    Arbeidsoppgaver   Utøve ergoterapi: forebyggende, behandlende og helsefremmende  Bistå kommunens hjelpemiddellager med oppfølging/utlevering av hjelpemidler  Tilrettelegging av bolig og veiledning for at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem  Søknader til NAV Hjelpemiddelsentral i Nordland   Samarbeid med ulike hjelpemiddelforhandlere  Bistå kommunens rehabiliteringsavdeling med observasjon og trening av dagligdagse aktiviteter  Gi råd og veiledning i forhold til universell utforming av tilbygg og nybygg for hjemmeboende    Dokumentasjon av egen virksomhet i fagsystemene Profil og Promed  Inngå i det tverrfaglige samarbeidet i de ulike virksomheter; faglig og administrativt   Hverdagsrehabilitering  Kvalifikasjoner   Godkjent høyere utdanning som ergoterapeut   Ønskelig med erfaring innen hverdagsrehabilitering  Beherske norsk skriftlig og muntlig   Autorisasjon jf. Helsepersonelloven   Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse i stilling.    Personlige egenskaper   Du har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  Du er systematisk og kan arbeide selvstendig  Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver   Du har engasjement og godt humør  Du er fag- og utviklingsorientert  Du har evne til å inspirere og motivere medarbeidere  Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi tilbyr  Et faglig og godt arbeidsmiljø  Spennende og varierte arbeidsoppgaver  Gode muligheter for påvirkning på egen stilling  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP   Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff  Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog fra 1. oktober 2017.    Fauske kommune har nylig ansatt en kommunepsykolog, og vi søker nå etter en kollega som kan inngå i psykologtjenesten, som også vil innbefatte interkommunalt samarbeid med Sørfold og Beiarn kommune hvor Fauske er vertskommune.    Vi søker etter deg som er faglig oppdatert psykolog med interesse for lavterskeltilbud, tidlig intervensjon, forebygging og folkehelsearbeid. Du må være god til å kommunisere og til å skape gode relasjon til brukere og samarbeidspartnere.    Er du initiativrik, nytenkende, fleksibel og strukturert har vi stillingen for deg!     Du vil få arbeidsoppgaver innenfor forebyggende arbeid blant barn og unge samt klinisk arbeid knyttet til vår avdeling for psykisk helse og rus.    Stillingen er nyopprettet og lokalisert under Enhet Helse med enhetsleder som nærmeste overordnede.    Stillingen er delt mellom klinisk og systemrettet arbeid i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Formålet med stillingen er å videreutvikle gode modeller for samarbeid mellom psykolog, fastleger og øvrige aktører i det kommunale helsetjeneste tilbudet.    Du vil få jobbe i et tverrfaglig miljø, med godt kvalifiserte medarbeidere.    Arbeidsområdet vil være hele spennet fra systemrettet til individrettet arbeid.    Arbeidsoppgaver  Styrke det samlede kommunale arbeid for psykisk helse og rusfeltet  Forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon  Behandling av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer  Jobbe på systemnivå med befolkningsrettede tiltak, samt individuelle tiltak  Tverrfaglig samarbeid, veiledning og kompetanseutvikling mot skolene i kommunen  Veiledning av andre faggrupper i kommunen  Samarbeid med fastleger, NAV, spesialisthelsetjenesten og øvrige instanser  Kvalifikasjoner  Godkjent høyere utdanning som psykolog  Ønske og engasjement for å starte, og så videreutvikle en nyetablert stilling  Evne til tverrfaglig tenking  Personlige egenskaper  Du har egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipper  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  Du er systematisk og kan arbeide selvstendig   Du er fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver   Du har engasjement og godt humør  Du er fag- og utviklingsorientert  Du har gode samarbeidsevner  Du har evne til å inspirere og motivere medarbeidere  Personlig egnethet vil bli vektlagt    Vi kan tilby deg  Et faglig og godt arbeidsmiljø  Spennende og varierte arbeidsoppgaver  Gode muligheter for påvirkning på egen stilling  Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  I regionen er det flere kommunepsykologer og det gis mulighet for samarbeid og nettverkstilknytning. Det vil bli lagt til rette for å kunne få veiledning, samt mulighet for fagutvikling.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Fauske kommune har ledig følgende stillinger ved Fauske sykehjem:    Sykepleiere  100 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3  100 % fast stilling ved p.t. avdeling E  76 % fast stilling ved Helsetunet 2, p.t. tilknyttet nattarbeid  Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg.    Helsefagarbeider   25,35 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3 arbeid hver 2. helg   Formelle krav for sykepleiere  3-årig relevant universitets/høgskoleutdanning tilsvarende bachelor sykepleier  Gode faglige kunnskaper   Formelle krav for helsefagarbeidere/hjelpepleiere   Offentlig godkjent/autorisasjon  Gode faglige kunnskaper   Egenskaper - felles for stillingene  Gode samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi ønsker å legge til rette for eventuell videreutdanning, kursing og utvikling slik at du kan få utvikle deg     Vi tilbyr   Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Lønn som ansatt med minimum 8 års ansiennitet  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker! Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske kommune har ledig følgende stillinger ved Fauske sykehjem:    Sykepleiere  100 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3  100 % fast stilling ved p.t. avdeling E  76 % fast stilling ved Helsetunet 2, p.t. tilknyttet nattarbeid  Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg.    Helsefagarbeider   25,35 % fast stilling ved p.t. avdeling G2/G3 arbeid hver 2. helg   Formelle krav for sykepleiere  3-årig relevant universitets/høgskoleutdanning tilsvarende bachelor sykepleier  Gode faglige kunnskaper   Formelle krav for helsefagarbeidere/hjelpepleiere   Offentlig godkjent/autorisasjon  Gode faglige kunnskaper   Egenskaper - felles for stillingene  Gode samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt.    Vi ønsker å legge til rette for eventuell videreutdanning, kursing og utvikling slik at du kan få utvikle deg     Vi tilbyr   Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Lønn som ansatt med minimum 8 års ansiennitet  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker! Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-28 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kulturskolen er en skole som tilbyr undervisning og aktiviteter innen ulike kunstfag.  Kulturskolen er, så langt kapasiteten strekker til, også et kulturelt ressurssenter for skoleverk, lag/foreninger og andre. Vi bidrar med råd veiledning, faglig hjelp, kulturelle innslag m.m.

Vi har nå ledig følgende stillinger  Kulturskolelærer sang, 40 % fast stilling  Kulturskolelærer messing, 40 % fast stilling*  Prosjektstilling, 15 % engasjement, 2017-2018 *  * Med forbehold grunnet mulige endringer i bruk av stillingsressursene.    Vi søker deg som   Har relevant høyere utdanning innen aktuelt fagområde. Pedagogisk kompetanse og/eller relevant erfaring er ønskelig. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen i utlandet, må denne godkjennes av NOKUT  Er engasjert, kreativ og vil være med å videreutvikle kulturskolen  Har gode kommunikasjonsevner og kan jobbe både individuelt og med grupper  Har gode samarbeidsevner  Er ansvarsbevisst og selvstendig  Behersker norsk skriftlig og muntlig  Har førerkort klasse B og helst disponerer egen bil  For alle stillingene kan det bli lagt arbeid til Kulturfabrikken.    I prosjektstillingen kan du undervise i ett eller flere fagområder innen estetiske fag. Engasjementet gjelder skoleåret 2017-2018. Det er mulighet for forlengelse.    Det må leveres godkjent politiattest før tiltredelse i stillingene.     Vi tilbyr  Godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere  Muligheter for varierte og spennende arbeidsoppgaver og personlig utvikling  Kreativt samarbeid med kolleger og samarbeidspartnere  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Lønn og arbeidsvilkår iht. tariff  Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt i anledning intervju. For stillingene gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fauske sykehjem har ledige rekrutteringsstillinger ved både somatisk avdeling og demensavdeling.     Du som er sykepleierstudent eller helsefagelev VK2 er velkommen til å søke jobb hos oss. Rekrutteringsstillingene er primært tilknyttet opp mot helgestillinger.    Andre som ønsker å ta utdanning innenfor helse er også velkommen til å søke jobb hos oss.    Vi vil gi deg god opplæring for å gjøre deg trygg i den jobben du blir satt til å gjøre.    Vi har avdelinger med ulike utfordringer, flinke ansatte og godt arbeidsmiljø.    Personlige egenskaper   Gode samarbeidsevner  Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig  Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og kreativt  Vilje og evne til fagutvikling  Evne til å skape tillit og bidra til et godt arbeidsmiljø   Personlig egnethet vil bli vektlagt    Vi ønsker å legge til rette for eventuell videreutdanning, kursing og utvikling slik at du kan få utvikle deg     Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver  Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer   Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende avtaleverk  Gode lønnsbetingelser som krediterer påbegynt utdanning Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP  Det må fremlegges godkjent politiattest før tiltredelse.    Fauske kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning.     CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.    Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Fauske kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.    Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Fauske kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil vi ta kontakt med deg på forhånd.    Velkommen som søker!  Søk på stillingen Stillingsnummer: 1841-2017-05-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vil du arbeide med mote i et stort internasjonalt konsern?Er du en selvstendig og selvgående person som får ting til å skje?Brenner du for mote...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

El-Team AS søker elektroingeniør til ny prosjektlederstilling på Sortland. Arbeidsoppgaver vil være prosjektering, prosjektledelse, dokumentasjon og andre relevante oppgaver. Det er en fordel om søkere har erfaring med bruk av febdok og tegneprogrammet DDS-Cad men ingen betingelse da opplæring vil bli gitt.

Spørsmål rettes til:
Mads Røknes
E-post: mads@elteam.no

Søk via denne siden Stillingsnummer: 1870-2017-05-20 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året!...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vega kommune er en øykommune på Sør-Helgelandskysten med ca 1 220 innbyggere. På 6 500 øyer, holmer og skjær fordelt på 163,3 km2, har vi...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Som butikkmedarbeider søker vi deg som er positiv, imøtekommende og serviceinnstilt, og som har et stort engasjement for jobben, og som inspireres av å jobbe mot felles mål og resultater. Du må være en medarbeider som yter det lille ekstra som gjør at våre kunder blir fornøyd. Evnen til å takle til tider høyt arbeidstempo, hurtige endringer og at det skjer mye rundt deg er svært viktig hos oss.

DINE ARBEIDSOPPGAVER VIL VÆRE;
- Kjøkken og servering
- Betjene kasse, yte service og god kundebehandling
- Varepåfyll, butikk/lager
- Renhold og generell orden er viktige rutiner som inngår i arbeidshverdagen. Våre krav som serveringssted med matproduksjon krever god logistikk.

Opplæring innen alle butikkens oppgaver.

VI ØNSKER AT DU:
- Har erfaring fra butikkarbeid, både fra kasse og servering, ingen krav, men fordel.
- Er pliktoppfyllende, fleksibel, effektiv og fokusert.
- Er glad i å jobbe i et høyt tempo.
- Er serviceinnstilt og utadvendt.
- Er engasjert og har et godt humør.
- Er lojal og pålitelig i alle relasjoner.

Arbeidstider i skiftplan vil vare innenfor 1100-2300, åpent 7 dager i uken.

VI KAN TILBY:
- Konkurransedyktige betingelser.
- En utfordrende jobb på et spennende og hektisk arbeidssted.
- Ordnede arbeidsforhold.
- Et godt arbeidsmiljø Stillingsnummer: 1833-2017-05-28 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Meldt til NAV lokalt
...

NORDLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rana Gruber konsern består av Rana Gruber AS og Rana Gruber Mineral AS og er et datterselskap av Leonard Nilsen Eiendom (LNSE AS). I gruva på...

NORDLAND
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss