Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Hedmark
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

POWER er Nordens nye elektrogigant som utfordrer markedet med prisrobot og oppdaterte nettpriser i butikk. POWER-suksessen startet i Danmark i...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rett Bemanning tilbyr bemanning og rekruttering til både midlertidig og faste stillinger. Vårt fokus og mål er å være lokale...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører. Selskapet består av 500 ansatte, og vil i 2017 omsette for rundt 2,5 milliarder. Med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører. Selskapet består av 500 ansatte, og vil i 2017 omsette for rundt 2,5 milliarder. Med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører. Selskapet består av 500 ansatte, og vil i 2017 omsette for rundt 2,5 milliarder. Med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ø.M. Fjeld er en av Østlandets ledende byggentreprenører. Selskapet består av 500 ansatte, og vil i 2017 omsette for rundt 2,5 milliarder. Med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Blodbank og medisinsk biokjemi Kongsvinger har 24 ansatte fordelt mellom bioingeniører og helsesekretærer, som arbeider tverrfaglig innen fagområdene blodbank og medisinsk biokjemi. Ved Kongsvinger har vi fem faggrupper hhv: blodbank, preanalyse, hematologi og koagulasjon, blodgass og klinisk kjemi/immunkjemi. Hver faggruppe ledes av overbioingeniør i samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniører. Seksjonen er døgnbemannet og innehar pr dags dato 15 bioingeniører i turnus.

Vi har et 100% ledig vikariat i turnus i perioden 14.08.17 - 12.08.18 med mulighet for forlengelse eller fast stilling. Vi søker etter en motivert og engasjert medarbeider som trives i et hektisk miljø. Du må like å arbeide i team, men samtidig kunne være selvstendig - da enkelte vakter er alenevakter. Vi er kjent for å ha et svært godt arbeidsmiljø og har pr. dags dato individuelle turnuser ved avdelingen. Vaktturnus innebærer arbeid på dag/kveld/natt og helg med ansvar for alle fagfelt ved seksjonen.
Arbeidsoppgaver - Delta i daglig drift og gjeldende vaktturnus - Blodprøvetaking er en sentral del av arbeidsoppgavene - Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og følge avdelingens prosedyrer - Bioingeniør skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø på enheten Kvalifikasjoner Autorisert bioingeniør (Norsk autorisasjon) Må beherske norsk skriftlig og muntlig Fordel med kjennskap til datasystemet CGM Analytix og LabCraft Generell god IT kompetanse Personlig egnethet vil bli tillagt vekt Utenlandske statsborgere må legge ved gyldig oppholds- og arbeidstillatelse Personlige Egenskaper Må trives i et aktivt og travelt miljø God fagforståelse Ansvarsbevisst og lærevillig Evne til å arbeide strukturert og effektivt Serviceinnstilt og fleksibel Sosial og imøtekommende Vi tilbyr Lønn etter overenskomst Meget gode pensjonsordninger i KLP En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. KontaktinformasjonLaila Flaen Fjellheim, Seksjonsleder, 62887104 / 95078438
Arbeidssted
 Kongsvinger
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3482385205
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Startdato: 14.08.2017
Sluttdato: 12.08.2018
Søknadsfrist: 28.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3482385205&company_id=862237196&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0402-2017-06-32 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elisenberg El-installasjon a/s er en solid installasjonsbedrift med kontor og lager på trehørningen næringspark, Hamar. Vi deler lokaler med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Ingress stilling
Tannhelsetjenesten i Hedmark har over 140 stillinger fordelt på 22 tannklinikker i 3 distrikter. Vårt personell behandler alle kategorier pasienter fra prioriterte grupper til betalende klientell. Tannhelsetjenesten i Hedmark vil ved ansettelser benytte prøvetid på 6 måneder regnet fra ansettelsestidspunktet. Stillingsinformasjon
Et 100 % vikariat som tannlege er ledig ved Tynset og Folldal tannklinikker i perioden: 01.08.2017 - 07.03.2018 med mulighet til forlengelse/ omgjøring til fast stilling.
Fordeling mellom klinikkene: 60 % vikariat ved Tynset tannklinikk og 40 % ved Folldal tannklinikk. Vi søker
en medarbeider som vil være med å utvikle Tannhelsetjenesten i Hedmark. Vi stiller krav om søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig Kvalifikasjoner
Tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis, referanser og personlig egnethet. Vi kan tilby moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Digora røntgen ved alle våre klinikker faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
Regionene og kommunene i Hedmark kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel. Øvrige vilkår/annet
For den som blir tilsatt, vil det før tiltredelse kreves framlagt både politiattest og attest for tilfredsstillende lungerøntgen.

Som hovedregel jf offentleglova §3 jf § 25 oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse. Lønn etter avtale.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 30.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Fylkestannlegen

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0437-2017-06-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Budtjenesten ble i 1985 etablert i regi av Hamar og Omland Bilruter AS. Den ble overtatt av Hamar Bilutleie i 2004, og har siden blitt en del av...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

The Body Shop ble etablert i Norge i 1987. I Norge har vi 50 butikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Aktivisme og frivillig arbeid har...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

  Det er ledig stilling som skadedyrkontrollør. En selgende personlighet vil vektlegges. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll er blant de største...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Da hjemmelsinnehaver ved Fjellgata legekontor går av med pensjon ved utgangen av 2017 blir det ledig fastlegehjemmel. Dette er en solopraksis med per dato 2413 pasienter på listen. Legekontoret er lokalisert sentralt i byen, har 4 godt kvalifiserte hjelpepersonell i varierende stillinger og System-X journalsystem med integrert EKG og spirometri.

Kommunal bistilling som tilsynslege i fengsel en dag per uke er tillagt hjemmelen. Kongsvinger er vertskommune for interkommunal legevakt lokalisert ved Kongsvinger sykehus, det forutsettes deltakelse i vaktordningen. 32-delt legevakt med tilstedeplikt.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk godt både skriftlig og muntlig.

Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges særskilt.

Annet
Overtagelse i henhold til rammeavtalens bestemmelser (ASA 4310).

Økonomiske betingelser avtales direkte med selgende lege.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommuneoverlege Åge Henning Andersen, tlf. 950 54 041 eller enhetsleder for Helse og rehabilitering, Anne Christine Ringstad Nerli, tlf. 920 26 611.

Søknad
Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på Klikk her. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Stillingsnummer: 0402-2017-06-30 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker en engasjert og kreativ leder til et team i utvikling. Tjenestene er inne i en utfordrende endringsprosess, der fokus dreies mot forebyggende tjenester med egen mestring som grunntanke. Innsatsteam, hverdagsrehabilitering, styrket fagkompetanse og bruk av velferdsteknologi er noen av områdene vi jobber med for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. Helse- og rehabiliteringsenheten - forebyggende team, har ledig stilling som teamleder.

Arkivsak-ID: 17/1691

Ansvar og arbeidsoppgaver Teamleder vil lede teamet innenfor forebyggende tjenester og samarbeide tett med enhetsleder for å sikre virksomhetens fagutvikling, personalledelse og daglig drift.Teamleder vil ha personal- og fagansvar for fysioterapi, ergoterapi, rehabiliteringssykepleier, velferdsteknologikoordinator og servicemenn på vårt hjelpemiddellager. I tillegg har du ansvar for samarbeid med kommunens privatpraktiserende fysioterapeuter. Du vil bli en del av enhetens ledergruppe og vil kunne bidra i utvikling og arbeide strategisk i et spennende lederteam med mye kompetanse og gode kolleger.

KvalifikasjonerMinimum 3 årig høyskoleutdanning som fysioterapeut, ergoterapeut eller annen relevant høyskoleutdanning Lederutdanning og/eller erfaring Kjennskap til Helse- og omsorgstjenesteloven Kjennskap til offentlig saksbehandling God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Førerkort kl. B Gyldig politiattest må framlegges FØR tiltredelse

Egenskaper Serviceinnstilt, ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og fleksibel Jobbe selvstendig Kunne se muligheter hos brukere og medarbeidere Evne til å utfordre seg selv, sine medarbeidere og kolleger Gode samarbeidsevner Særlig forståelse av tverrfaglig arbeid Godt humør Ha et bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet Ha ønske om å ta del i og bidra til nyutvikling av tjenesten Personlige egenskaper vil bli særskilt vektlagt.

Kongsvinger kommune tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og en trivelig arbeidsplass Utfordringer og muligheter Stor grad av selvstendighet Inspirerende, nytenkende og tverrfaglig miljø Fokus på arbeidsmiljø og økt nærvær Gode kollegiale forhold Lønn etter gjeldende avtaler og kvalifikasjoner

Annet Det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten. Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon om stillingen Enhetsleder I Helse- og rehabiliteringsenheten Anne Christine Ringstad-Nerli tlf. 920 25 611.

SØKNAD Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på e-skjema.no/kongsvinger. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

SØKNADSFRIST: 28. juni 2017 Stillingsnummer: 0402-2017-06-31 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Det er ledig stilling som skadedyrkontrollør. En selgende personlighet vil vektlegges. PELIAS Norsk Skadedyrkontroll er blant de største firmaene...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Solsida omsorgsheim er en egen enhet med avdeling for kjøkken/renhold, somatisk pleieavdeling og skjermet enhet. Enheten har ca 31,5 årsverk...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Solsida omsorgsheim er en egen enhet med avdeling for kjøkken/renhold, somatisk pleieavdeling og skjermet enhet. Enheten har 31,5 årsverk fordelt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og håndverk, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1350 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk og faglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Det lyses ut 100 % fast undervisningsstilling og inntil 100 % vikariat med hovedvekt på faget norsk.

Det er ønskelig at søkere også har engelsk, tysk eller ulike samfunnsfag i fagkretsen. Vi stiller krav om praktisk-pedagogisk utdanning, påbegynt eller ferdig gode samarbeidsevner kjennskap til, og erfaring fra samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv bred faglig kompetanse fra fagfeltet vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse for, og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Øvrige vilkår/annet Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-3. Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i Opplæringslovens § 10-9. Selv om stillingene er utlyst i gitt prosent, vil en kunne tilsette i delstillinger i den utstrekning skolen finner det hensiktsmessig ut fra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstillinger må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan falle bort dersom det blir endringer i stillingsbehovet. Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet blir vektlagt. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i
særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det
tas kontakt med kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli
unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju.

Søknadsfrist: 22.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0403-2017-06-66 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi i Martin M. Bakken AS har med stolthet lagd «fotavtrykk» i lokalsamfunnet i snart 90 år og mener vi er den ledende byggentreprenøren i...

HEDMARK
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Vi i Martin M. Bakken AS har med stolthet lagd «fotavtrykk» i lokalsamfunnet i snart 90 år og mener vi er den ledende byggentreprenøren i...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Norsvin SA er et avlselskap med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som sine viktigste oppgaver. Norsvins genetikk tilbys kunder globalt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norsvin SA er et avlselskap med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som sine viktigste oppgaver. Norsvins genetikk tilbys kunder globalt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Narvesen er kiosken med stor K og har vært en av Norges ledende servicebedrifter i mer enn 100 år. Kjeden ble etablert i 1894 av Bertrand...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens funksjoner" med variert servicetilbud, men uten stress og mas. Lokalsjukehus,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

  Princess Hamar   Søker sesonghjelp sommer     Tiltredelse snarest       ARBEIDSOPPGAVER   Salg og service, varemottak og vareplassering     ØNSKEDE EGENSKAPER   Du er interessert i interiør, farger og tekstiler og har lyst til å jobbe i butikk.   Initiativrik, engasjert, målrettet og strukturert.     Et brennende ønske om å lykkes innen salg.   Imøtekommende og serviceinnstilt med evne til å hjelpe kunden og finne deres behov.   Du er over 18 år.   For mer informasjon   kontakt Butikkleder Kine Haugen   på tlf: 62 52 27 55           Søk på stillingen Stillingsnummer: 0403-2017-06-55 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Felleskjøpet er bondens partner. Vår rolle i landbruket, matmelproduksjon og bakerivirksomhet gjør oss til et...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Roverud omsorgsenhet består av Roverudhjemmet og hjemmebaserte tjenester, sone Brandval. Kongsvinger kommunes brukerstyrte personlige assistentordninger (BPA) er underlagt Roverud omsorgsenhet.

Roverud omsorgsenhet har ledig 100 % stilling som brukerstyrt personlig assistent til mann med funksjonsnedsettelse.

Arkivsaks-ID: 17/1624
Personlig assistent, 100 %
Stillingen innebærer 35,5 timers uke med arbeid på dag og kveldstid inkl. helg.
Tiltredelse snarest.

Bruker er en mann, 48 år, som har amputert begge ben og sitter i rullestol. Han er positiv og glad i mennesker. Hans kjæreste og hennes 2 barn tilbringer mye tid hos ham. Han bor på et moderne småbruk i landlige omgivelser, men uten dyr 33 km fra Kongsvinger nær svenskegrensen.

Han trenger hjelp til matlaging, rydding, vasking, hente forskjellige gjenstander m.m. Alt som trengs i et hjem.
Han trenger tilrettelegging i forbindelse med personlig hygiene. Han har en ukontrollert diabetes og han røyker inne.

Bruker fungerer som arbeidsleder for assistentene.

Kvalifikasjoner
-Gyldig politiattest
-Førerkort kl B er et krav

Krav til personlig skikkethet
-Fleksibel og løsningsorientert
-Lojal
-Evne til å jobbe selvstendig
-Pliktoppfyllende og ansvarsfull
-Godt humør
-Huslig og god ordenssans
-Ungdommelig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
-Varierte arbeidsoppgaver
-Lønn etter hovedtariffavtalen
-Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet
Kongsvinger kommune ønsker gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne oppfordres til å søke.

Informasjon
Informasjon om stillingen kan rettes til arbeidsleder tlf. 0047 905 96 211 eller teamleder Anne Marie Johansen, tlf: 62 87 41 46.

Søknad
Kongsvinger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk og ber søkerne benytte vårt elektroniske søknadsskjema på Klikk her. Søknad må merkes med stillingens arkivsak-ID. Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd Stillingsnummer: 0402-2017-06-27 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HEDMARK
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Basarene er et restaurantkonsept basert på det nordiske kjøkken. Vi er lokalisert i hjertet av Hamar sentrum. Siden oppstarten i januar 2015, har...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Budeiejobb ledig på seter  i Tynset. Start ca 23. juni 10. august. Det er ingen dyr å melke, kun ettesyn av dyr. Må kunne være glad i dyr....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Silvercon er i dag et mindre byrå som har sitt hovedkontor på Gjøvik. Vi er I dag en ansatt og en innleid konsulent. Vår styrke er å hjelpe...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Østlendingen leses hver dag av over 50.000 på nett, mobil og papir, og har en sterk posisjon i regionen. Mediehuset Østlendingen består av...

HEDMARK
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har endret navn fra Statoil til Circle K og det er bare begynnelsen. Bli med oss på vår spennende reise med å bli en del av det globale...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn og...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet....

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet....

HEDMARK
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Furnes Jernstøperi AS er et støperi med 90 ansatte i Stange kommune, Hedmark fylke. Bedriften har også heleide datterselskap i Danmark, Randers...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og håndverk, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1350 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk ogfaglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Vi søker en faglærer innenfor fagområdet reiseliv som lærer på VG2. Stillingen er et vikariat på inntil 35 % ved Service og samferdsel skoleåret 2017/2018.

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole innenfor fagområdet reiseliv på Service og samferdsel. Vi stiller krav om Praktisk-pedagogisk utdanning, påbegynt eller ferdig gode samarbeidsevner kjennskap til, og erfaring fra samarbeid i lokalt arbeids- og næringsliv bred faglig kompetanse fra fagfeltet vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Øvrige vilkår/annet Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-3. Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i Opplæringslovens § 10-9. Selv om stillingene er utlyst i gitt prosent, vil en kunne tilsette i delstillinger i den utstrekning skolen finner det hensiktsmessig ut fra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstillinger må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan falle bort dersom det blir endringer i stillingsbehovet. Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet blir vektlagt. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det tas kontakt med kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju

Søknadsfrist: 14.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0403-2017-06-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Ingress stilling
Tannhelsetjenesten i Hedmark har over 140 stillinger fordelt på 22 tannklinikker i 3 distrikter. Vårt personell behandler alle kategorier pasienter fra prioriterte grupper til betalende klientell. Tannhelsetjenesten i Hedmark vil ved ansettelser benytte prøvetid på 6 måneder regnet fra ansettelsestidspunktet. Stillingsinformasjon
En 100 % fast stilling som tannlege ved Trysil tannklinikk er ledig for tiltredelse f.o.m. 01.09.2017.
Trysil tannklinikk er en klinikk med mange voksne, betalende pasienter i tillegg til de lovpålagte behandlingsgruppene.

Dersom en internt ansatt søker stillingen og blir ansatt, vil søknader på denne stillingen kunne bli vurdert opp mot en evt. ledig stilling ellers i distriktet. Vi ber i den sammenheng om at søkere oppgir om søknaden kun gjelder stillingen ved Trysil tannklinikk eller også andre stillinger i distriktet. Vi søker
etter deg som tannlege til å bli vår medarbeider. Vi stiller krav om søkere må ha norsk autorisasjon som tannlege søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig Kvalifikasjoner
Tilsettingen vil basere seg på en samlet vurdering utfra intervju, utdannelse, praksis, referanser og personlig egnethet. Vi kan tilby moderne utstyr, journalprogrammet OPUS og Digora røntgen ved alle våre klinikker faglige utfordringer og systematisert etter- og videreutdanning til våre medarbeidere et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
Regionene og kommunene i Hedmark kan gi råd og veiledning med hensyn til å finne bolig, jobb til ektefelle/ samboer og barnehageplass.

Informasjon om skoletilbud, fritidstilbud i kommunen og andre muligheter i kommunen vil bli gitt ved forespørsel. Øvrige vilkår/annet
For den som blir tilsatt, vil det før tiltredelse kreves framlagt både politiattest og attest for tilfredsstillende lungerøntgen.

Som hovedregel jf offentleglova §3 jf § 25 oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse. Lønn etter avtale.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 23.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Fylkestannlegen

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0428-2017-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordbolig Hamar AS er et selskap i BEIAS gruppen og jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storsteigen vgs ligger i Alvdal Kommune i Nord-Østerdal. Skolen har ca 95 elever innen utdanningsprogram naturbruk, og er også skolested under Fagskolen Innlandet med 20 fagskolestudenter innen Grovfôrbasert husdyrproduksjon. Undervisningen innen naturbruk rettes mot allsidig fjellandbruk, hest- og hovslagerfag, entreprenørskap og naturbaserte aktiviteter. Elevene kan også få studiekompetanse ved at skolen tilbyr Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter YF. Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, internat og seter i aktiv drift.

Stillingsinformasjon
Inntil 100% vikariat innenfor felles programfag landbruk skoleåret 2017-18, med vekt på planteproduksjon (ca 50%). Fortrinnsvis undervisning på Vg1 og Vg2. Stillingen kan være aktuell å kombinere med andre fag og oppgaver. Vi søker
etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med skolens og kunnskapsløftets målsettinger. Som generelt er opptatt av fjellandbruk med tilhørende planteproduksjon og beitebruk, og har både praktisk og teoretisk relevant landbrukskompetanse. Vi stiller krav om god pedagogisk forståelse gode samarbeidsevner bred faglig kompetanse vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig det er ønskelig med førerkort for minibuss Vi kan tilby et nettverk av gode og dyktige kollegaer et aktivt og utviklende arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli
unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og
Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Søknadsfrist: 21.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Storsteigen videregående skole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0438-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stange kommune ligger trygt på...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og håndverk, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1350 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk ogfaglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Vi søker en faglærer innenfor fagområdet reiseliv som lærer på VG2. Stillingen er et vikariat på inntil 35 % ved Service og samferdsel skoleåret 2017/2018.

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole innenfor fagområdet reiseliv på Service og samferdsel. Vi stiller krav om Praktisk-pedagogisk utdanning, påbegynt eller ferdig gode samarbeidsevner kjennskap til, og erfaring fra samarbeid i lokalt arbeids- og næringsliv bred faglig kompetanse fra fagfeltet vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Øvrige vilkår/annet Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-3. Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i Opplæringslovens § 10-9. Selv om stillingene er utlyst i gitt prosent, vil en kunne tilsette i delstillinger i den utstrekning skolen finner det hensiktsmessig ut fra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstillinger må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan falle bort dersom det blir endringer i stillingsbehovet. Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet blir vektlagt. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det tas kontakt med kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju

Søknadsfrist: 14.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0403-2017-06-49 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller...

HEDMARK
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og håndverk, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1350 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk og faglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Vi har ledig inntil 30 % vikariat innen renhold med mulighet for fast ansettelse. Arbeidstid vil være mandag t.o.m fredag fra kl. 06.30 - 08.30. Tiltredelse i august etter nærmere avtale. Ønsket kvalifikasjoner for stillingen fagbrev innen renhold erfaring innen renhold selvstendig og ansvarsbevisst fleksibel og initiativrik med godt humør behersker norsk skriftlig og muntlig
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det
tas kontakt med avdelingsleder/kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Utvidet søkerliste sendes ved forespørsel øvrige søkere.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju.

Søknadsfrist: 25.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0403-2017-06-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fias eies av 10 kommuner i Fjellregionen, og har ansvar for innsamling av avfall fra drøyt 28 000 abonnenter fordelt på husholdning og hytter. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Sentralbord/Kontor og Administrasjon

abemanning as er et lokalt bemanningskontor som ble etablert i mars 2007. Vi har lang erfaring innen vikarutleie og rekruttering. Høsten 2014...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Unik Mat as er etablert med lokaler i Folldal. Vi arbeider målrettet og strategisk for våre oppdragsgivere med salg og markedsføring mot...

HEDMARK
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Kunst, design og arkitektur, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1250 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk og faglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Hamar katedralskole har behov for driftsoperatør i 50 % vikariat fra 14.08.17 med mulighet for fast ansettelse.

Vi søker etter deg som tar ansvar, er løsningsorientert og fleksibel. Arbeidstid vil være mandag, onsdag og fredag. Arbeidsoppgaver Tilsyn og drift av skolens bygningsmasse, samt mindre reparasjoner. Serviceoppgaver overfor skolens ansatte og elever. Enkelte arbeidsoppgaver kan innebære tunge løft. Avfallshåndtering. Vi stiller krav om relevant yrkeserfaring at du er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid at du kan jobbe selvstendig og ta initiativ at du er en lagspiller med gode kommunikasjonsevner personlig egnethet vil bli vektlagt førerkort klasse B Vi kan tilby et nettverk av gode og dyktige kollegaer et aktivt og utviklende arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det tas kontakt med avdelingsleder/kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Utvidet søkerliste sendes ved forespørsel øvrige søkere.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju.

Søknadsfrist: 18.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Krav til kompetanse Sertifikat Førerkort: Kl. B (personbil/varebil) Stillingsnummer: 0403-2017-06-53 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Design og håndverk, Service og samferdsel, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjon og Elektrofag, samt en egen pedagogisk støtteavdeling og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever. Skolen har rundt 220 ansatte og 1350 elever. Skolen har i sin utviklingsplan fokus på pedagogisk og faglig utviklingsarbeid, og ønsker medarbeidere som innen rammen av perspektivene for den lærende organisasjon ønsker å bidra til slik utvikling.

Vi søker faglærere i inntil 150 % stilling innenfor programfagene på VG1 og VG2 Service og samferdsel. Dette innebærer undervisning innenfor områder som blant annet salg, markedsføring, entreprenørskap og økonomi.

Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole innenfor fagområdet Service og samferdsel. Vi stiller krav om Praktisk-pedagogisk utdanning, påbegynt eller ferdig gode samarbeidsevner kjennskap til, og erfaring fra samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv bred faglig kompetanse fra fagfeltet vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse for, og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Øvrige vilkår/annet Krav til pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-3. Ved tilsetting må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene i Opplæringslovens § 10-9. Selv om stillingene er utlyst i gitt prosent, vil en kunne tilsette i delstillinger i den utstrekning skolen finner det hensiktsmessig ut fra søkerens kvalifikasjoner og/eller ønsker. Søkere som ønsker delstillinger må gjøre oppmerksom på dette i søknaden. Stillingene gjelder fra og med skolestart dersom ikke annet er oppgitt. Stillingene er utlyst med forbehold om at de kan falle bort dersom det blir endringer i stillingsbehovet. Dersom det i enkelte tilfeller ikke melder seg søkere med nødvendige formelle kvalifikasjoner for ordinær tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsbegrenset tilsetting. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet blir vektlagt. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingene. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende søknad elektronisk, ber vi om at det tas kontakt med kontaktperson for avklaring.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Kopier av attester og vitnemål medbringes ved evt. intervju.

Søknadsfrist: 14.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Hamar katedralskole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0403-2017-06-54 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

Stillingsinformasjon
100% vikariat i norsk og samfunnsfagene skoleåret 2017/2018. Vi søker
Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som utvikler skolen i tråd med kunnskapsløftets målsettinger. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole. Vi stiller krav om god pedagogisk forståelse gode samarbeidsevner bred faglig kompetanse vilje til å ta del i utviklingsarbeid forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Vi kan tilby et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna et aktivt og utviklende arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 19.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Øvrebyen videregående skole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0402-2017-06-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jønsberg videregående skole2335 StangeUtdanningsprogram: Naturbruk, Teknologi og industriell produksjon og allmennfaglig påbygging.Jønsberg er en videregående skole med 70 ansatte, hvorav 20 i service/merkantile stillinger. Skolen har i dag ca. 260 elevplasser, kantine, internat og eget gårdsbruk. Skolen arbeider aktivt med pedagogisk, faglig og organisatorisk utviklingsarbeid. Det forutsettes at de som blir våre nye medarbeidere deltar aktivt i det faglige teamarbeidet i de ulike fora og avdelinger.

Stillingsinformasjon
Vi har inntil 70% fast undervisningsstilling på VG1 TIP og VG2 arbeidsmaskiner. Vi søker
Vi søker etter deg med faglig bakgrunn som landbruksmekaniker og høyere yrkesteoretisk utdanning innenfor fagområdet. Du setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum. Det er ønskelig med undervisningserfaring fra videregående skole og praksis fra næringslivet. Arbeidsoppgaver
Undervisningen er i hovedsak på VG2 arbeidsmaskiner, men må påberegne noe undervsining på VG1 TIP. Vi stiller krav om gode IKT-ferdigheter og forståelse for bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy relevant erfaring og utdanning god pedagogisk forståelse gode samarbeidsevner bred faglig kompetanse vilje til å ta del i utviklingsarbeid gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Vi kan tilby et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna et aktivt og utviklende arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet
Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes
Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested.

Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden.

Søknadsfrist: 22.06.17

Arbeidsgiver: Hedmark fylkeskommune

Sted: Jønsberg videregående skole

Hentet fra: www.hedmark.org

Se annonse Stillingsnummer: 0417-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum videregående skole tilbyr utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag,...

HEDMARK
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

Primar AS er Norges største leverandør av fersk, ferdig bacalao. Vår Ekte Bacalao ble lansert i 1997 som første serveringsklare bacalao i...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trysil, Norges største og mest populære skisenter og vintersportssted. I dette fantastiske vinterlandet med ski kjøring for både store og små,...

HEDMARK
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Lage mat.  Stillingsnummer: 0437-2017-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

HEDMARK
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens funksjoner" med variert servicetilbud, men uten stress og mas. Lokalsjukehus,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens funksjoner" med variert servicetilbud, men uten stress og mas. Lokalsjukehus,...

HEDMARK
Nav.no
Hjelpepleier/Helse og Omsorg

Tynset kommune er regionsenteret i Nord-Østerdal. Tynset har "byens funksjoner" med variert servicetilbud, men uten stress og mas. Lokalsjukehus,...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Stange kommune ligger trygt på...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

.JACK & JONES er i dag en av Europas ledende produsenter av herreklær med over 1000 butikker i 38 land.Jeans anses fortsatt å være ryggraden...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Ved Stortorget legesenter er det ledig fastlegehjemmel med listestørrelse på 900 pasienter. Gode muligheter for utvidelse av pasientlisten. Legesenteret har fire fastleger og tre helsesekretærer. Vi har System -X, journalsystem. Driftsformen er DA.Kontoret er nyinnredet og har en sentral plassering midt i byen med Mjøsutsikt. Det er gode parkeringsmuligheter ved legesenteret.
Arbeidsoppgaver Den som overtar fastlegehjemmelen, forplikter seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtalen med de andre legene. Legen er også forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktsordningen med ca 50 deltakende leger. Pr i dag er det ingen kommunal bistilling knyttet til fastlegehjemmelen, men Hamar kommune kan pålegge kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke. Hedmarken interkommunale legevakt er i en oppstartfase med etablering av daglegevakt. Det kan være aktuelt å tilby en dag pr uke med daglegevakt til den som får fastlegehjemmelen. Tilsetting i daglegevakt er på samme vilkår som en kommunal bistilling. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege. Beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering. Relevant erfaring fra fastlegepraksis vektlegges. Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige Egenskaper Det legges vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper og gode evner til å jobbe i et praksisfellesskap. Utsikter til å bli stabil i praksis over tid vektlegges. Vi tilbyr Tildeling av fastlegehjemmel følger rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening, ASA 4310. KontaktinformasjonTurid Haugen Karset, Avdelingsleder, (+47) 62563144
Ngoc Hong Thi Trinh, Fastlege, 97770084, ngochong98@hotmail.com
Shahid Lohan, Fastlege, 62538200, shahidlohan@hotmail.com
Arbeidssted
 Hamar
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Hamar kommune

Ref. nr.:3424372066
Fast
Startdato: 01.10.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 13.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3424372066&company_id=2434312029&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0403-2017-06-28 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kultur og frivillighet er en av fem resultatenheter i Hamar kommune. Enheten har 55 årsverk, budsjett på ca 60 millioner kroner og ansvaret for...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

 Gravmarskinfører til arbeid med kabelgraving søkes omg.

Vi er ettarbeidsteam på medarbeidere, som søker etter en flink, rask og god gravmarskinfører

i 100% stilling.

Det er lange arbeidsdager,fra mandag til torsdag. Fredag ved behov. Stillingsnummer: 0427-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aktiv Bemanning Norge AS er et veletablert bemanningsselskap med kontor i Oslo og Kongsvinger. Vi formidler korte og lange vikariater, samt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Exclusicve Home Care er en del av en større gruppe av selskaper som distribuerer The Scott Fetzer Company produkter Norge, og har kontorer i Oslo,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Med førerkort kl. C, YSK og maskinførerbevis M2, M4 søkes for tiltredelse snarest.

Sesongarbeide/mulig heltid. Tidligere erfaring en fordel.

Ta kontakt med Mikael, tlf. 90 60 11 10 for mer informasjon.
post@trysilpukkverk.no Stillingsnummer: 0428-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Trysilposten
Annonsert: 01.06.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

abemanning as er et lokalt bemanningskontor som ble etablert i mars 2007. Vi har lang erfaring innen vikarutleie og rekruttering. Høsten 2014...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker:
Forretningsutviklere
Rådgivere
Prosjektledere
Businesscontroller

K+ er et regionalt utviklingsprogram som bistår eksisterende og nytt næringsliv med å skape vekst! Sammen med gründere og regionalt næringsliv jobber vi nå med 90 utviklingsideer, 15 potensielle innflytterbedrifter og 13 større utviklingsprosjekter.

K+ er et bredt sammensatt kompetansehus med 10 ansatte. På grunn av økt oppdragsmengde og nye prosjekter trenger vi flere folk. Vi lurer på om DU vil være med å skape vekst og utvikling i Kongsvingerregionen?

Mulige arbeidsområder: Industriell bioøkonomi, destinasjonsutvikling/ lokalmat, analyse, bedriftsrekruttering, gründeroppfølging, prosjektledelse, prosjektoppfølging, politisk rådgivning.

Send kortfattet søknad med CV til Petter Moseby (petter.moseby@hkp.no/ 908 66 755)

Relevant kompetanse
- Analyse
- Økonomi (Controller)
- Forretningsutvikling
- Prosjektledelse
- Salg/ markedsføring

Vi ønsker at du
- Er sterk på gjennomføring av prosjekter
- Har ledet støtte utviklingsprosjekter
- Liker å skape resultater sammen med andre
- Er offensiv og målrettet
- Har svært gode analytiske evner
- Har jobbet med komplekse problemstillinger i tverrfaglige team Stillingsnummer: 0402-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 02.06.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker:
Forretningsutviklere
Rådgivere
Prosjektledere
Businesscontroller

K+ er et regionalt utviklingsprogram som bistår eksisterende og nytt næringsliv med å skape vekst! Sammen med gründere og regionalt næringsliv jobber vi nå med 90 utviklingsideer, 15 potensielle innflytterbedrifter og 13 større utviklingsprosjekter.

K+ er et bredt sammensatt kompetansehus med 10 ansatte. På grunn av økt oppdragsmengde og nye prosjekter trenger vi flere folk. Vi lurer på om DU vil være med å skape vekst og utvikling i Kongsvingerregionen?

Mulige arbeidsområder: Industriell bioøkonomi, destinasjonsutvikling/ lokalmat, analyse, bedriftsrekruttering, gründeroppfølging, prosjektledelse, prosjektoppfølging, politisk rådgivning.

Send kortfattet søknad med CV til Petter Moseby (petter.moseby@hkp.no/ 908 66 755)

Relevant kompetanse
- Analyse
- Økonomi (Controller)
- Forretningsutvikling
- Prosjektledelse
- Salg/ markedsføring

Vi ønsker at du
- Er sterk på gjennomføring av prosjekter
- Har ledet støtte utviklingsprosjekter
- Liker å skape resultater sammen med andre
- Er offensiv og målrettet
- Har svært gode analytiske evner
- Har jobbet med komplekse problemstillinger i tverrfaglige team Stillingsnummer: 0402-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 02.06.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker:
Forretningsutviklere
Rådgivere
Prosjektledere
Businesscontroller

K+ er et regionalt utviklingsprogram som bistår eksisterende og nytt næringsliv med å skape vekst! Sammen med gründere og regionalt næringsliv jobber vi nå med 90 utviklingsideer, 15 potensielle innflytterbedrifter og 13 større utviklingsprosjekter.

K+ er et bredt sammensatt kompetansehus med 10 ansatte. På grunn av økt oppdragsmengde og nye prosjekter trenger vi flere folk. Vi lurer på om DU vil være med å skape vekst og utvikling i Kongsvingerregionen?

Mulige arbeidsområder: Industriell bioøkonomi, destinasjonsutvikling/ lokalmat, analyse, bedriftsrekruttering, gründeroppfølging, prosjektledelse, prosjektoppfølging, politisk rådgivning.

Send kortfattet søknad med CV til Petter Moseby (petter.moseby@hkp.no/ 908 66 755)

Relevant kompetanse
- Analyse
- Økonomi (Controller)
- Forretningsutvikling
- Prosjektledelse
- Salg/ markedsføring

Vi ønsker at du
- Er sterk på gjennomføring av prosjekter
- Har ledet støtte utviklingsprosjekter
- Liker å skape resultater sammen med andre
- Er offensiv og målrettet
- Har svært gode analytiske evner
- Har jobbet med komplekse problemstillinger i tverrfaglige team Stillingsnummer: 0402-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 02.06.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Vi søker:
Forretningsutviklere
Rådgivere
Prosjektledere
Businesscontroller

K+ er et regionalt utviklingsprogram som bistår eksisterende og nytt næringsliv med å skape vekst! Sammen med gründere og regionalt næringsliv jobber vi nå med 90 utviklingsideer, 15 potensielle innflytterbedrifter og 13 større utviklingsprosjekter.

K+ er et bredt sammensatt kompetansehus med 10 ansatte. På grunn av økt oppdragsmengde og nye prosjekter trenger vi flere folk. Vi lurer på om DU vil være med å skape vekst og utvikling i Kongsvingerregionen?

Mulige arbeidsområder: Industriell bioøkonomi, destinasjonsutvikling/ lokalmat, analyse, bedriftsrekruttering, gründeroppfølging, prosjektledelse, prosjektoppfølging, politisk rådgivning.

Send kortfattet søknad med CV til Petter Moseby (petter.moseby@hkp.no/ 908 66 755)

Relevant kompetanse
- Analyse
- Økonomi (Controller)
- Forretningsutvikling
- Prosjektledelse
- Salg/ markedsføring

Vi ønsker at du
- Er sterk på gjennomføring av prosjekter
- Har ledet støtte utviklingsprosjekter
- Liker å skape resultater sammen med andre
- Er offensiv og målrettet
- Har svært gode analytiske evner
- Har jobbet med komplekse problemstillinger i tverrfaglige team Stillingsnummer: 0402-2017-06-17 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 02.06.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tolga - kommune med tæl Tolga kommune ligger i Nord-Østerdalen i Hedmark, midt mellom regionsentrene Tynset og Røros. Kommunen har ca. 1620...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som personalpolitisk mål at arbeidsstokken skal gjenspeile befolkningen i...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Innlandet politidistrikt ble opprettet 01.01.16 og er landets største politidistrikt i geografisk utstrekning. Distriktet dekker fylkene...

HEDMARK
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til 2.9 mill. innbyggere i...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nordland fylkeskommune er en inkluderende arbeidsplass, og har som arbeidsgiverpolitikk og målsetting at arbeidsstokken skal gjenspeile...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

I løpet av de neste årene vil Norge få et bedre og mer moderne politi. Politireformen innebærer store og...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gnist Industriservice AS leverer engineering, industriservice, stål- og metallkonstruksjoner samt mekaniske tjenester til bygg, anlegg og...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Me har ein visjon om at Årdal kommune skal vera ein god kommune å bu, leva og arbeida i.Me er ca. 5.400 innbyggjarar fordelt på tettstadene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Kunst, design...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Stillingen er organisert i avdeling Mestring og helse og vil være tilknyttet psykisk helseteam og rusteamet. Psykisk helseteam og RoP-team består av dyktige erfarne medarbeidere, som er i kontinuerlig faglig utvikling. Teamene er tverrfaglig sammensatt, og styrkes nå med psykologkompetanse. Psykologstillingen knyttes til arbeid både innen psykisk helse og rus, og vil være et viktig bidrag i den faglige utviklingen som avdelingen står i.
Arbeidsoppgaver Styrking av tjenestetilbudet til voksne over 18 år, med helseproblem innen psykisk helse og rus. Lavterskeltilbud, behandling og oppfølging, utredning og diagnostisering på kommunalt nivå. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre som yter tjenester til brukeren. Tverrfaglig samarbeid/rettleiing av andre kommunale tjenesteytere. Delta i tverrfaglig team og tverrfaglig samarbeid innen helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen. Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog Gyldig førerkort Praksiserfaring fra arbeid som psykolog er en fordel. Vi benytter tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte tjenester (FIT) i det daglige kliniske arbeidet, og ønsker en psykolog som både kjenner til og er faglig interessert i en slik tilnærming. Personlige Egenskaper Være fleksibel og tilpasningsdyktig Være strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst Har gode samarbeidsegenskaper Evne til å se, tenke og handle helhetlig Motivert og engasjert Vi tilbyr Stillingen gir rom for varierte arbeidsoppgaver både innen direkte klientarbeid, samt oppgaver innen forebygging og utvikling av tjenestetilbudet. Stilingen er nyopprettet, og du får mulighet til å delta i utformingen av stillingen sammen med avdelingsleder og de ansatte i teamene slik at de tilpasses brukerne av tjenestene. Spennende utfordringer Et bredt fagmiljø som arbeider sammen for felles mål Lønn etter kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsvilkår Høg faglig kompetanse hos ulike samarbeidspartnere Etablert tverrfaglig samarbeid KontaktinformasjonAnita Østheim, Leder, Mestring- og helse, 99552543
Arbeidssted
 Hamar
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Hamar kommune

Ref. nr.:3447824337
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 25.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3447824337&company_id=3053499654&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0403-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge, med 113 000 medlemmer, 27 000 frivillige og 190 medarbeidere. Vårt formål er å arbeide for å forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. Inntektene våre får vi fra testamenter, gaver, medlemskontingenter og tippemidler. Vi har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i åtte byer. Ved Kreftforeningens distriktskontor på Hamar er det ledig stilling som rådgiver frivillighet. Distriktskontor Hamar dekker fylkene Hedmark og Oppland. Distriktets ansvar og oppgaver omfatter i dag utvikling av frivilligdrevne aktiviteter. Dette innebærer tilbud for kreftpasienter og pårørende, aksjonsarbeid, informasjon og markedsføring av Kreftforeningens tilbud. Det planlegges de nærmeste årene å etablere flere arenaer for frivillig arbeid. Vi søker en god relasjonsbygger og motivator som vil bidra til at Kreftforeningen når sine mål. Stillingen er et vikariat fra og med 1. september 2017 til og med 31. august 2018. Arbeidsoppgaver: Oppfølgingsansvar av tilbud for barn og unge som pårørende, i samarbeid med frivillighetskoordinator. Dette innebærer rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige Bidra inn i Kreftforeningens ulike aksjoner gjennom året Nettverksbygger for å styrke Kreftforeningens posisjon i lokale miljøer Andre oppgaver kan bli tillagt ut fra distriktets behov Kompetanse: Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå. Gjerne innen samfunnsvitenskap og/eller helsefag Erfaring fra organisasjonslivet og ledelse av frivillige er en fordel Erfaring med prosjektarbeid er en fordel Kompetanse innen formidling og kommunikasjon med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Egenskaper: Du har evne til å bygge og utvikle gode relasjoner Du tar initiativ, er fleksibel og har stor arbeidskapasitet Du er helhetstenkende og evner å finne løsninger Du har høyt engasjement, ambisjoner og gjennomføringsevne Du har et godt utbygd nettverk  Personlig egnethet vektlegges.   Fast arbeidssted er på Hamar. Reising innen distriktets fylker må påregnes, samt noe ettermiddag, kvelds- og helgearbeid. Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksibel arbeidstidsordning. Vårt arbeidsmiljø skal preges av mangfold og høy kompetanse. Kreftforeningen har tobakksfri arbeidstid, og vi forutsetter at arbeidstaker er snus- og røykfri i arbeidstiden. Spørsmål om stillingen kan rettes til distriktssjef Berit Jevnaker, tlf. 906 70 148 eller sentralbord 07877. Søk på stillingen Stillingsnummer: 0403-2017-06-20 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Om organisasjonen Trysil kommuneTrysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


BUP Hamar betjener pr i dag kommunene Ringsaker, Hamar og Stange med en barnebefolkning på ca 18 000. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykiske lidelser til barnebefolkningen i opptaksområdet. Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk, og har i dag 5 behandlingsteam som jobber tett sammen om pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere.

Det er ledig stilling som pedagog ved BUP Hamar, for tiden er stillingen knyttet til Nevroteam. Nevroteam jobber særlig med utredning, behandling og veiledning knyttet til barn med nevrospsykiatriske lidelser. Arbeidet foregår i tett kontakt med barn, foreldre/foresatte, barnehager/skoler og andre aktuelle samarbeidspartnere.
Arbeidsoppgaver Utredning og behandling av barn og ungdom Hovedvekt på utredning, veiledning og arbeid ovenfor barn og ungdom, deres familier og barnehager/skoler i forhold til nevropsykiatriske lidelser Samarbeid med og veiledning til andre instanser Nært samarbeid med kollegaer i tverrfaglige sammensatte team om disse oppgavene Det vil kunne bli endringer i arbeidsoppgavenes hovedvekt ved tjenstlige behov Kvalifikasjoner Autorisasjon som psykolog Erfaring fra utredning av barn og unge er en fordel Erfaring fra veiledning til familier og skole Søkere med mastergrad i pedagogikk kan også være kvalifisert for stillingen. Utdanningsretning Psykologi
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Profesjonsstudium Personlige Egenskaper Engasjement for barn og unges psykiske helse Særlig engasjement for barn og unge med nevropsykiatriske lidelser Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid Gode evner til å skape gode samarbeidsrelasjoner med både barn, foreldre, skole og andre samarbeidspartnere Gode evner til å strukturere egen arbeidshverdag Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt Vi tilbyr Gode muligheter for faglig utvikling Mulighet for spesialisering, dersom dette er aktuelt Utfordrende arbeidsoppgaver i en engasjerende virksomhet Fleksibilitet i arbeidssituasjonen Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP) En inkluderende arbeidsplass (er IA-bedrift) Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova §25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp søkerlista. Søkeren vil i tilfellet bli varslet om dette. KontaktinformasjonIngvild Svenkerud Aasen, Enhetsleder, 48176067
Ebba Dahlman, Teamleder / spes.i klinisk nevropsykologi, 62588500
Arbeidssted
 Hamar
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3464206014
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Startdato: 01.09.2017
Sluttdato: 31.08.2018
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 15.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3464206014&company_id=862237469&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0403-2017-05-168 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Hamjern Eiendom as er en del av Øyhovden Invest konsernet som også omfatter en støperigruppe, bilgruppe og en krangruppe. Konsernet omsetter for...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Centric er et av Norges ledende bemannings og IT-selskaper. Vi har spesialisert oss innen IT, Finans og Helse og tilbyr spennende stillinger blant...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Storsteigen vgs ligger i Alvdal Kommune i Nord-Østerdal. Skolen har ca 95 elever innen utdanningsprogram naturbruk, og er også skolested under...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Feltprestkorpset (FPK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har ca. 1 900 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lykke Omsorg AS, avdeling Ålstadvegen 35 er en nystartet akuttinstitusjon for ungdom mellom 13 og 18 år. Plasseringene skal være hjemlet i...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aktiv Bemanning Norge AS er et veletablert bemanningsselskap med kontor i Oslo og Kongsvinger. Vi formidler korte og lange vikariater, samt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aktiv Bemanning Norge AS er et veletablert bemanningsselskap med kontor i Oslo og Kongsvinger. Vi formidler korte og lange vikariater, samt...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehusapotekene HF er et helseforetak som leverer legemidler og farmasøytiske tjenester til sykehusene i Helse...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rendalen kommune ligger i Hedmark fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har ca. 1 900 innbyggere og er den største kommunen i Sør-Norge...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Clarion Hotel er ikke bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver eneste detalj og skaper møteplasser som gjør livet enda litt bedre for gjestene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Clarion Hotel er ikke bare et hotell. Vi gjør mer ut av hver eneste detalj og skaper møteplasser som gjør livet enda litt bedre for gjestene...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Metis Bemanning er et vikarbyrå som leverer personell til undervisningssektoren. Vi er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av å gjøre...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Metis Bemanning er et vikarbyrå som leverer personell til undervisningssektoren. Vi er en engasjert samarbeidspartner som er opptatt av å gjøre...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

abemanning as er et lokalt bemanningskontor som ble etablert i mars 2007. Vi har lang erfaring innen vikarutleie og rekruttering. Høsten 2014...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Utdanningsprogram: Naturbruk, Teknologi og industriell produksjon og allmennfaglig påbygging.Jønsberg er en videregående skole med 70 ansatte,...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trosopplærer 80% stilling i Kongsvinger

Det er ledig stilling som trosopplærer i 80% stilling i Konngsvinger
kirkelige fellesråd sitt virksomhetsområde. Vi søker en person som
ønsker å videreføre trosopplæringen i Kongsvinger gjennom de
godkjente planer.

Vi søker en trosopplærer som har følgende ansvarsområder:
- Gjennomføring av godkjente trosopplæringstiltak
- Ledertrening og oppfølging av frivillige

Vi ønsker at du:
- Kan arbeide i team, men samtidig er selvstendig og kreativ.
- Gjerne er musikalsk og behersker et instrument.
- Trives sammen med barn og ungdom, og har evne til å ta i bruk ulike
formidlingsformer i formidlingen av den kristen tro til dem.
- Kan inspirere frivillige til tjeneste

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning
- Erfaring fra arbeid med barn og unge
- Personlig egnethet tillegges vekt
- Førerkort og disponere egen bil

Vi kan tilby:
- Felles kontorlokaler i Herdahlsalen like under festningen
- Fleksible arbeidstidsordninger
- Frihet til å forme innholdet i stillingen sammen med kollegaer og
menighetsrådene
- Lønn etter gjeldende kirkelig tariffavtale.
- Tiltredelse etter avtale.
Den som ansettes må være lojal mot Den norske kirkes bekjennelse.
Den ansettelse må framvise politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kateket
Morten Ruud - mob 91561921, eller kirkeverge Ole Erik Lindalen,
mob 90106431
Søknadsfrist: 15. juni 2017

Søknad med CV sendes:
Kirkevergen i Kongsvinger
Nygata 6, 2213 Kongsvinger
Eller elektronisk til: kirkevergen@kongsvinger.kirken.no

*Den norske kirke Stillingsnummer: 0402-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 27.05.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For ytterligere informasjon om stillingen, se www.curida.no/vacant-positions Stillingsnummer: 0427-2017-06-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Østlendingen
Annonsert: 27.05.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Stange kommune ligger trygt på...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Stange kommune ligger trygt på...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Arvid Hanstad ble etablert i 1960, og ble i 1990 omdannet til aksjeselskap. Arvid Hanstad AS holder til på Stange, i hedemark, en mil sør for...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sekretær-/kassererstilling ledig fra 1.august 2017

Pensjonistforbundet Hedmark er fylkesforeningen av Pensjonistforbundet. Fylkesforeningen har nær 6.000 medlemmer fordelt på 39 lokalforeninger og har som formål å fremme og ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser. Fylkesforeningen har kontor i Hamar. Stillingen som fylkessekretær/kasserer, for tiden i 40 % stilling, er ledig fra 1.august i år.

Arbeidsoppgavene er betjening av kontor i Torggt. 71, Hamar til faste tider, utadrettet virksomhet mot medlemsforeningene, m.v. Den som tilsettes må ha erfaring i sekretær- og kontorarbeid, enkel regnskapsføring og bruk av data.

Vi ønsker gjerne en pensjonist eller en person som kan kombinere stillingen med annet lønnet arbeid, og som kan arbeide selvstendig. Lønn og arbeidsbetingelser etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder Jan Tyriberget, tlf. 917 03 220.

Skriftlig søknad med relevante attester og opplysninger sendes innen 15.juni 2017 til:

Pensjonistforbundet Hedmark,

Torggt. 71,

2317 Hamar. Stillingsnummer: 0403-2017-05-161 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hamar Arbeiderblad
Annonsert: 23.05.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

HEDMARK
Nav.no
Bilmekaniker/Bygg og Anlegg

Se sulland.no for fullstendig stillingsutlysning og mer informasjon. Stillingsnummer: 0403-2017-05-163 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hamar Arbeiderblad
Annonsert: 26.05.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Er du samfunnsengasjert og liker å arbeide i et hektisk
og faglig utfordrende miljø?
Statens sivilrettsforvaltning søker faglig sterk jurist som
kan bidra til å videreutvikle oss som sentral vergemålsmyndighet.
Arbeidsoppgavene vil hovedsaklig være knyttet til klagesaksbehandling,
tilsynsoppgaver og faglig rettledning på vergemålsfeltet.
Fagdirektør/seniorrådgiveren vil i tillegg ha en viktig rolle i utviklingen
av fagfeltet. Arbeidssted er Hamar.

Se full utlysningstekst på www.sivilrett.no

Søknadsfrist: 6. juni 2017. Stillingsnummer: 0403-2017-05-164 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

HEDMARK
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. Vi er landets største boligbyggelag med 415 000 medlemmer, Norges...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Distrikt Vang er ett av tre distrikt i Hamar kommunes helse- og omsorgsavdeling. Finsalsenteret ligger på Ridabu der administrasjon, institusjon...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse- og omsorg i Hamar kommune er stolte av å yte gode og fremtidsrettede tjenester slik at innbyggerne skal oppleve egenmestring og trygghet....

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa ? attraktivt plassert med kort vei til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er...

HEDMARK
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Fokus Regnskap og Rådgivning AS er et frittstående regnskapskontor der intern trivsel, positiv motivasjon og godt faglig miljø er høyt...

HEDMARK
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Job Norway is looking for one chef/cook to restaurant/catering company located just outside of Hamar ca 120 km from Oslo starting as soon as...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hias Miljøpartner AS er et 100 % eid datterselskap av Hias IKS. Hias er en miljøbedrift og leverer tjenester innen vann og avløp til sine...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stange kommune ligger trygt på solsida av Mjøsa ? attraktivt plassert med kort vei til storbyen Hamar og en drøy times togtur fra Oslo. Kommunen...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig stilling i Æventyrlandet...

HEDMARK
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

abemanning as er et lokalt bemanningskontor som ble etablert i mars 2007. Vi har lang erfaring innen vikarutleie og rekruttering. Høsten 2014...

HEDMARK
Nav.no
Vaktmester/Lager og Transport

Hamar katedralskole var fra skolestart 2008 på plass i sitt nye bygg på Ajer. Skolen har 6 utdanningsprogram: Studiespesialisering, Kunst, design...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi har ledige undervisningsstillinger i norsk og samfunnskunnskap;
én fast stilling 100% og ett vikariat 70% fra 01.08.2017. Vikariatet antas å vare til 31.07.18

Søkere må ha relevant utdanning og erfaring i forhold til flere eller alle av følgende punkter:
- undervisning i norsk og samfunnskunnskap
- norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag på ungdomsskolenivå
- erfaring fra undervisning i fremmedspråk
- norskferdigheter minimum tilsvarende B2-nivå

I tillegg forutsetter vi gode dataferdigheter.
Vi legger stor vekt på personlige egenskaper:
- positiv innstilling
- fleksibel - være villig til å ta på seg varierte arbeidsoppgaver
- tilpasningsdyktig - bidra aktivt i endrings- og utviklingsprosesser
- gode samarbeidsevner
- bidra til et godt arbeidsmiljø

Lønn etter avtale, for øvrig arbeidsvilkår som i kommunal sektor.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Gry Høgberg, tlf. 95224786, eller til Unn Bjørklund, tlf. 94789496. Søknad med CV sendes på epost til giv@giv.no.

Søknader sendt pr. post vil ikke bli vurdert. Søknadsfrist: 2. juni 2017 Stillingsnummer: 0402-2017-05-46 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Glåmdalen
Annonsert: 22.05.2017
...

HEDMARK
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg


Avdeling 2 er en langtidsavdeling med 24 plasser. Avdelingen har nå ledig stilling som autorisert sykepleier i 100 % stilling. Avdelingen har fokus på miljøbehandling og personsentrert omsorg. Avdelingen har god kompetanse på kartlegging og tiltak hos personer med demens og/eller kognitiv svikt.
Stillingen er på natt med arbeid hver tredje helg.
Stillingen er ledig pr d.d.
Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Relevant praksis Det er ønskelig med relevant videreutdanning (geriatri, psykisk helsearbeid, palliasjon) Utdanningsretning Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet Personlige Egenskaper Faglig engasjement Gode samarbeidsevner Ønske om å bli delaktig i et godt arbeidsmiljø Utadvent Målbevisst Selvstendig Ansvarsbevisst Beslutningsdyktig Stødig og robust Vi tilbyr Gode forsikrings- og pensjonsordninger Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter. Lønn: etter gjeldende tariffavtale KontaktinformasjonLaila Johansen, Avdelingsleder, 91919760
Arbeidssted
 Stange
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Stange kommune

Ref. nr.:3453718283
Stillingsbrøk: 48.46%
Fast
Startdato: 19.06.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 06.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3453718283&company_id=2434314593&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0417-2017-05-41 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

HEDMARK
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for 9 000 norske storfebønder, som også er våre eiere. Avlsarbeid og utvikling av NRF-kua er vårt...

HEDMARK
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss