Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Oppland
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør og Nord.Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.)...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet har tilholdssted på Lillehammer og består av gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling. Avdelingen har ca 1200 fødsler i året.

Ved Kvinneklinikken SI er det fra 04.09.2017 ledig halvårsvikariater for jordmor med mulighet for forlengelse.

2 x 65% stilling, vikariat
1 x 75% stilling, vikariat
Felles for stillingene er 3-delt turnus og arbeid hver tredje helg.
Arbeidsoppgaver Pasientoppfølging og omsorg for den gravide gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. Enhetene i Kvinneklinikken samarbeider tett og det må påregnes arbeid på tvers. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier og jordmor. Ønskelig med erfaring fra praksis for å kunne tre raskt inn i stillingen. Personlige Egenskaper Vi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et videre godt fagmiljø. Du jobber selvstendig, og trives i et hektisk miljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Du er fleksibel, kommuniserer godt og bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Godt fagmiljø. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement KontaktinformasjonIren Aalberg Grønås, Avdelingsjordmor, 94438280
Arbeidssted
 Lillehammer
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3484281922
Stillingsbrøk: 65/75%
Vikariat, Fast
Startdato: 04.09.2017
Sluttdato: 04.03.2018
Antall stillinger: 3
Søknadsfrist: 29.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3484281922&company_id=862237491&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0501-2017-06-65 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen....

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GLØR er et interkommunalt renovasjonsselskap forkommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer. Virksomhetenomfatter oppsamling, inntransport og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Veksthuset Rekruttering AS er et rekrutteringsselskap med spesialkunnskap på personalutleie og rekruttering innen salg, produksjon, håndverk,...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sjukehusapoteka Vest er eit helseføretak i Helse Vest med om lag 220 tilsette som leverer legemiddel, apotekvarer og farmasifaglege...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Levanger er regionens handels- og servicesenter med bl.a sykehus og universitet. Innbyggerertallet vokser jevnt og nærmer seg 20.000. Midt i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ostehuset er et mathus med butikk, café (alle rettigheter), bakeri og kurslokaler. Vi selger hjemmelaget mat, ost og hyllevarer/tørrvarer av...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Barnehagen er foreldreeiet, veletablert, beliggende på Blommenholm i Bærum. Vi har 18 barn 2-6 år. Stillingen er et engasjemet  fra ca. 31. juli 2017 til juni 2018.

Gode norskkunnskaper kreves.

Gode datakunnskaper er ønskelig

SØKNAD SENDES til e-post: barnas@damstua.no Stillingsnummer: 0219-2017-06-92 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen....

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Faunsvei 6 ligger i fredelige omgivelser på Kjølberg øst v/Sellebakk ca 5 km fra Gamlebyen i Fredrikstad.
Omsorgsboliger for 12 beboere med demens, har heldøgnsbemanning.
Boligen er organisert sammen med Faunsvei 3 (omsorgsboliger for 12 beboere med funksjonshemming). De to boligene har felles avdelingsleder. Kvalifikasjonskrav
Autorisert sykepleier
Erfaring innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus.
Kunne dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem i Gerica.
Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig Stillingsbeskrivelse
Fagutviklingssykepleier skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak. Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta
arbeidsmiljøet. Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten. Turnusarbeid, arbeid hver 3 helg. Personlige egenskaper
Vi søker etter en person med interesse og kompetanse for fagutvikling.
Evne til å formidle og undervise, samt lede, veilede og motivere andre, jobbe godt selvstendig og i team.
Kunne takle utfordrende situasjoner og være løsningsorientert.
Bidra til nytenking, innovasjon og et positivt arbeidsmiljø.
Det blir lagt vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Lønnsopplysninger
Stillingen avlønnes i off. kode 7174 intern kode 3321, årslønn i full stilling kr. 405 100 - 471 489, avhengig av
ansiennitet.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr Politi / Tuberkulose attest
Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkulose etter forskrift. Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har
bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av den
offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.Fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf. 69958771.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Søknadsfrist: 28.06.17

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Omsorgssentre øst

Hentet fra: www.fredrikstad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 0106-2017-06-91 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Torsnes sykehjem ligger under Etat omsorgssentre og tilhører omsorgssentre øst. Sammen med Faunsvei 3 og 6, og Emil Mørchs Minne utgjør vi fire små enheter.
Sykehjemmet har totalt 25 langtidsplasser fordelt på somatiske og plasser for demente.
Torsnes sykehjem har stor fokus på individuell omsorg og setter enkelt mennesket i fokus.
Hos oss er det fokus på tverrfaglig samarbeid og bruk av faglig kompetanse. Kvalifikasjonskrav
Autorisert sykepleier
Erfaring innenfor sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus.
Kunne dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem i Gerica.
Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig Stillingsbeskrivelse
Fagutviklingssykepleier skal bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak. Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta
arbeidsmiljøet. Medansvarlig for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i virksomheten. Turnusarbeid, arbeid hver 3 helg. Personlige egenskaper
Vi søker etter en person med interesse og kompetanse for fagutvikling.
Evne til å formidle og undervise, samt lede, veilede og motivere andre, jobbe godt selvstendig og i team.
Kunne takle utfordrende situasjoner og være løsningsorientert.
Bidra til nytenking, innovasjon og et positivt arbeidsmiljø.
Det blir lagt vekt på personlig egnethet i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Lønnsopplysninger
Stillingen avlønnes i off. kode 7174 intern kode 3321, årslønn i full stilling kr. 405 100 - 471 489, avhengig av
ansiennitet.

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 mndr Politi / Tuberkulose attest
Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkulose etter forskrift. Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har
bedt om unntak vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetslov§25). Det vil gå frem av den
offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har. Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.Fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer.
Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf. 69958771.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Søknadsfrist: 28.06.17

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Omsorgssentre øst

Hentet fra: www.fredrikstad.kommune.no

Se annonse Stillingsnummer: 0106-2017-06-92 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Starbucks har siden 1971 levert arabica kaffen av høyeste kvalitet. I dag har Starbucks kaffebarer verden rundt, og er en av verdens fremste...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

AMBIO Ingeniørtjenester AS ble stiftet i 2000. Mange års erfaring har gjort oss til en etterspurt kompetanseleverandør av de beste fagfolkene....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger


Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet har tilholdssted på Lillehammer og består av gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling.

Ved Kvinneklinikken SI er det fra 04.09.2017 - 04.09.18 ledige stillinger for

- BARNEPLEIER
1x 60% stilling, vikariat
1 x 70% stilling, vikariat
Felles for stillingene er 3-delt turnus og arbeid hver tredje helg.
Arbeidsoppgaver Omsorg for den fødende og bistå under fødsler. Observasjon og stell av det nyfødte barnet. Oppfølging av mor, barn og familien på barselavdelingen. Enhetene i Kvinneklinikken samarbeider tett og det må påregnes arbeids på tvers. Kvalifikasjoner Barnepleierutdanning. Erfaring fra arbeid i føde/barselavdeling er ønskelig. Personlige Egenskaper Vi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et videre godt fagmiljø. Du jobber selvstendig, og trives i et hektisk miljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Du er fleksibel, kommuniserer godt og bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø. Du samarbeider godt med andre yrkesgrupper. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Godt fagmiljø. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement KontaktinformasjonIren Aalberg Grønås, Avdelingsjordmor, 94438280
Arbeidssted
 Lillehammer
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Sykehuset Innlandet HF

Ref. nr.:3484327311
Stillingsbrøk: 65/75%
Vikariat, Fast
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 29.06.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3484327311&company_id=862237491&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 0501-2017-06-66 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

100% fast stilling f.o.m.15.08.17

Sjå heimesida til Selje kommune for meir informasjon. Stillingsnummer: 1441-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Fjordenes Tidende
Annonsert: 16.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BRA Bemanning rekrutterer og leier ut personell til seriøse og dyktige aktører i Norge. Med hovedkontor på Lillehammer dekker vi stort sett hele...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

RAM Arkitektur

RAM ARKITEKTUR SØKER FAGLITG DYKTIGE MEDARBEIDERE!

RAM arkitektur ble etablert i 2004 og holder til på Lillehammer. Vi er nå en gjeng på ti arkitekter og to interiørarkitekter. Med økende oppdragsmengde har vi behov for å bli flere, og søker derfor etter arkitekter og landskapsarkitekter.

Kontakt oss dersom du:

- har erfaring fra prosjektstyring og detaljering

- er nyutdannet og har god visuell framstillinsevne

- er strukturert og kreativ

- liker å jobbe både selvstendig og i team

- behersker Revit og 3-D-prosjekteing

- behersker norsk skriftlig og muntlig

- er opptatt av godt faglig håndverk

Vi kan tilby:

- interessante og varierte arbeidsoppgaver

- positive og inspirerende medarbeidere

- lyse og trivelige lokaler like ved gågata i Lillehammer

- konkurransedyktige betingelser og muligheter for eierskap

- fantastiske friluftsmuligheter året rundt

- null bilkø til jobb!

Kortfattet søknad med CV og referanser sendes til: liv@ram-arkitekter.no innen 1. juli.

For mer info ring Hilde Grønneng, tlf. 928 15 560 eller Liv Fjerdingrein, tlf. 951 78 914.

www.ram.arkitektur.no Stillingsnummer: 0501-2017-06-69 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Arkitektnytt
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

RAM Arkitektur

RAM ARKITEKTUR SØKER FAGLITG DYKTIGE MEDARBEIDERE!

RAM arkitektur ble etablert i 2004 og holder til på Lillehammer. Vi er nå en gjeng på ti arkitekter og to interiørarkitekter. Med økende oppdragsmengde har vi behov for å bli flere, og søker derfor etter arkitekter og landskapsarkitekter.

Kontakt oss dersom du:

- har erfaring fra prosjektstyring og detaljering

- er nyutdannet og har god visuell framstillinsevne

- er strukturert og kreativ

- liker å jobbe både selvstendig og i team

- behersker Revit og 3-D-prosjekteing

- behersker norsk skriftlig og muntlig

- er opptatt av godt faglig håndverk

Vi kan tilby:

- interessante og varierte arbeidsoppgaver

- positive og inspirerende medarbeidere

- lyse og trivelige lokaler like ved gågata i Lillehammer

- konkurransedyktige betingelser og muligheter for eierskap

- fantastiske friluftsmuligheter året rundt

- null bilkø til jobb!

Kortfattet søknad med CV og referanser sendes til: liv@ram-arkitekter.no innen 1. juli.

For mer info ring Hilde Grønneng, tlf. 928 15 560 eller Liv Fjerdingrein, 951 78 914.

www.ram.arkitektur.no Stillingsnummer: 0501-2017-06-70 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Arkitektnytt
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Consentra er et av Midt-Norges ledende bemanningsfirma innen bygg, anlegg og industri. Vi dekker alle stillinger, fra prosjektledere til daglig...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre handlinger setter avtrykk; i nærmiljøet og samfunnet som helhet. Vår kultur bygges innenfra og reflekteres utad. Som et av landets største rådgivende ingeniør- og arkitektfirma, med ca. 900 ansatte fordelt på 31 kontorsteder, er vi en viktig arena for samfunnsutviklingen. Vi former samfunnet og ser mennesket.

Sivilingeniør/ingeniør Brannteknikk

Vi har behov for å styrke oss med flere motiverte og engasjerte kollegaer innen brannrådgivning på vårt kontor i Stavanger og der har vi mange spennende prosjekter innenfor fagfeltet.

Dette er en stilling med spennende utviklingsmuligheter. Du vil få gode muligheter til å forme sin egen arbeidssituasjon basert på interesser og kompetanse innenfor de rammer som avdelingen har.

Asplan Viaks rådgivningsmiljø innenfor brannteknikk er fordelt på kontorene i Sandvika, Drammen, Ås, Kristiansand, Arendal, Harstad og Bergen og har tilsammen 11 medarbeidere. Vi arbeider sammen i team på tvers av kontorene, slik at samlet brannteknisk kompetanse blir godt utnyttet i de ulike prosjektene. Våre brannrådgivere har variert erfaring og ulik spisskompetanse som vi drar nytte av i felleskap.

Kvalifikasjoner: Utdanning fra høyskole/universitet Minimum 5 års erfaring fra brannteknisk prosjektering Det er en fordel med kunnskap om branndynamikk, gjerne erfaring med bruk av simuleringsprogrammer (Tosone, FDS) Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper: Selvstendig og strukturert med gode analytiske evner Gode samarbeidsevner og ansvarsbevisst Markeds- og kundeorientert Godt humør
Vi tilbyr: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag Faglig interessant miljø med dyktige og hyggelige kollegaer Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid, fem ukers ferie, fri i arbeidsdagene i påskeuken og romjulen Studieturer, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
Søknad, CV og vitnemål sendes inn via linken "Søk nå"

Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet

Søknadsfrist: 01. sep 2017

Arbeidsgiver: Asplan Viak

Sted: Stavanger

Bransjer: Brann og sikkerhet, Rådgivning, Salg og markedsføring

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 1161-2017-06-99 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Barnevernstenesta i Selje har 3,5 stilling, av dette er 1,5 stilling miljøterapaut. Tenesta er organisert i Familie og velferd, saman med Helsestasjon og Pedagogisk Psykologisk Teneste.Arbeidsoppgåver:Sakshandsaming etter lov om barneverntenesterOppfølging av hjelpe- og omsorgstiltakFørebyggjande arbeidTverrfagleg samarbeidKvalifikasjonar:Barnevernspedagog eller sosionomGode samarbeidsevnerErfaring frå arbeid innan barnevernetGod skriftleg og munnleg framstillingsevneEvne til å arbeide sjølvstendigInitiativrikGode personlege eigenskapar vert vektlagtVi kan tilby:Engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljøMuligheit for å arbeide sjølvstendigEin spennende og variert arbeidskvardagAvtale om bruk av fleksitidGode pensjonsordningarAktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Søkjar må ha førarkort og disponere bil. Den som blir tilsett må legge fram godkjent politiattest.Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Løn etter gjeldande avtaleverk. Gode pensjonsordningar. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde jmf. off.lova §25. Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Jorunn Breiteig, Tlf: +47 97990473, Epost: post@selje.kommune.no Stillingsnummer: 1441-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

SYKEPLEIER - 2. GANGS UTLYSNING ARKIVSAKSNR. 17/344

Det er ledig 70 % fast stilling for offentlig godkjent sykepleier fra 01.08.17.
For tiden med tjenestested Etnedalsheimen. Turnus med arbeid på dag og kveld, arbeid hver tredje helg. Stillingen deles ikke opp.

Hovedarbeidsoppgaver: Sykepleieroppgaver.

Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjenning som sykepleier. Det vil bli lagt vekt på erfaring og personlig skikkethet.

Nærmere opplysninger om stillingen, fås ved henvendelse til enhetsleder Eli Strand på
tlf. 61 12 13 85/ 47 51 91 56.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet.

Søknad sendes via vårt søknadssenter: Klikk her

Attester og vitnemål sendes med elektronisk Stillingsnummer: 0541-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tinnoset Sag AS og Tinnoset Bygg og Laft AS driver med lokal foredling av malmfuru på Tinnoset i Gransherad. Tinnoset Sag AS ble etablert i 1991,...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker serviceinnstilte medarbeidere til vår butikk. Du må være fylt 18 år. Arbeidstid både på dag- og kveldstid. Arbeidsoppgavene vil bestå av ulike oppgaver i hele butikken. Stillingene vil også innebære ansvar. Vi ønsker deg på vårt lag for å skape en trivelig arbeidsplass.

Søk i dag og bli med på videre bygging av Norges beste dagligvarekjede!

Søkeinformasjon:
Søknad med CV sendes på e-post til distriktssjef Kai Arild Myrold: kai.arild.myrold@bunnpris.no
Søknadsfrist snarest. Stillingsnummer: 0520-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Gudbrandsdølen Dagningen
Annonsert: 10.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ENGIE Fabricom is a supplier of onshore and offshore related maintenance and modification projects for the energy industry in Norway. The company...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Consentra er Midt-Norges ledende bemanningsfirma innen bygg, anlegg og industri. Vi dekker alle stillinger, fra prosjektledere til daglig drift og...

OPPLAND
Nav.no
Bilmekaniker/Bygg og Anlegg

VTC Lillehammer ønsker å styrke vår kompetanse. Av denne
grunn søker vi nå 1-2 engasjerte mekanikere til vårt dynamiske
team for service reparasjon av lastebiler og busser.
Besitter du motivasjon og talent for faget, ønsker vi å komme
i kontakt med deg for en hyggelig samtale. Mulighetene for deg som
jobbsøker er mange hos Volvo. Du vil få flere utviklingsmuligheter hos
oss. Hvor langt du ønsker å vokse, er opp til deg!

Tør du ta utfordringen?

Kvalifikasjoner/Bakgrunn:
- Fagbrev som mekaniker tunge kjøretøy / eventuelt relevant
arbeidserfaring
- Erfaring med bruk av PC som arbeidsverktøy
- Tar ansvar og arbeider systematisk.
- Det er ønskelig med førerkort BECEDE, bedriften kan være
behjelpelig med dette.

Annen relevant utdanning som landbruksmekaniker eller
anleggsmekaniker kan også tas i betraktning. Rette vedkommende
er kundeorientert og har evnen til å skape gode relasjoner.

Vi kan tilby:
- Sterkt fagmiljø med mange muligheter for profesjonell og
personlig utvikling
- Videreutdanning i Volvos regi
- Konkurransedyktig lønn og betingelser
- Gode pensjons- og forsikringsordninger.
- Muligheten for å jobbe i et globalt nettverk

Har du egenskaper som matcher vår beskrivelse av stillingen, men
ønsker mer informasjon før du sender inn en søknad, ta kontakt med
Verkstedsjef Bjørn Jøran Riise på mobil: 915 59 358.

Søknad, med relevante dokumenter/CV, sendes på mail til:
bjorn.joran.riise@volvo.com

Søknadsfrist 21.06.2017 Stillingsnummer: 0501-2017-06-63 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Oppland Arbeiderblad
Annonsert: 10.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Industrivask AS er et firma som driver med vask av ulike fasiliteter. Dette kan være alt fra hus til demninger, og oppdrettsanlegg. Bedriften ble...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør og Nord.Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.)...

OPPLAND
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

For en av våre kunder søker vi etter flere faglærte elektrikere til testing av boreutstyr.

Arbeidsoppgavene vil være:
-testing av boreutstyr
-ferdig stilling og tilkobling av utstyr + BOP kontrollsystem
-loopsjekking av boreutstyr

Oppstart: slutten av juni.
Varighet: 14 dager med mulighet for forlengelse.

Klikk her for å søke Stillingsnummer: 0906-2017-06-65 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg


Post A1 har 10 sengeplasser og er sikkerhetsposten for Helse Stavanger med Rogaland Fylke som nedslagsfelt. Post A1 har spesialkompetanse innen observasjon, utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlig sinnslidelse som også har langvarig dokumentert farlig adferd eller svært alvorlig voldspotensiale. Våre pasienter kommer fra fengselsvesen eller internt innenfor psykiatrien.

Vi har høyere bemanning enn andre poster og har et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor trivsel og innvirkning på egen arbeidssituasjon vektlegges. Vi har en kjønnsfordeling med 60 % menn på jobb og har derfor et godt og blandet miljø med kvinner og menn. Post A1 har en stabil personalgruppe hvor det er lite utskiftning blandt fagutdannede.

Grunnet personalgruppens sammensetning oppfordres menn til å søke.
Arbeidsoppgaver Delta i postens gjøremål Observere og dokumentere pasienters symptomer, funksjonsevne og ressurser Veiledning av kollegaer med ulik faglig bakgrunn Postansvar Kvalifikasjoner Krav om norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå Avgangsstudenter innenfor relevant utdanningsretning Erfaring fra arbeid med psykisk syke mennesker Erfaring fra sikkerhetspsykiatri er ønskelig Kunnskap om DIPS er ønskelig Personlig egnethet vektlegges Utdanningsretning Sykepleie
Vernepleie
Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad Personlige Egenskaper Søkeren må være innstilt på å jobbe i team God evne til etisk refleksjon Ønske om faglig utvikling. Du må ha god fysisk og psykisk helse som gjør at du tåler å stå i krevende situasjoner. Du må ha evne til høy sikkerhetsbevissthet i kombinasjon med godt relasjonsarbeid. God evne til å jobbe i stressede situasjoner Ønske og forståelse for viktigheten av å dele på goder og belastninger sammen med gode kollegaer. Personlig egnethet og modenhet vektlegges. Språk Norsk Vi tilbyr Lønn ihht overenskomst Stillingen omfattes av særprotokoll som gir 32 000 kr ekstra pr. år 1 uke fri med lønn Tilflyttere utenfor Helse Vest kan få botilskudd. God opplæring TMA kurs Svært godt kollegafellesskap Arbeid hver 3. helg. Gode pensjons- og forsikringsordninger Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe, sykkelklubb og bedriftsidrettslag KontaktinformasjonHanne Lene Orheim, Postleder, (+47) 51 51 50 12
Trine Tovslid, Ass.avdelingsleder, (+47) 51 51 50 02
Jørn Schmidt, Ass. Avdelingsleder, (+47) 51 51 55 02
Arbeidssted
 Stavanger
Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse Stavanger HF

Ref. nr.:3483613204
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.09.2017
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 31.08.2017


https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3483613204&company_id=257370934&culture_id=NB-NO
For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
Stillingsnummer: 1161-2017-06-90 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Levanger er regionens handels- og servicesenter med bl.a sykehus og universitet. Innbyggerertallet vokser jevnt og nærmer seg 20.000. Midt i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trønderbilene AS driver kollektivtransport og verkstedvirksomhet i begge Trøndelagsfylkene, Hedmark og Oppland. Selskapet eies av Torghatten ASA,...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv,...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hero Kompetanse er en kursleverandør med kurs- og kompetansesentre i Oslo, Bergen og Stavanger. Vi bidrar aktivt til at mennesker får den...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Backe Rogaland er en lokal totalentreprenør som har spesialisert seg på næringsbygg og boligblokker i totalentreprise. Vi er en del av Backe som...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Base Gruppen AS er eierselskapet i Base-konsernet. Konsernet driver eiendomsutvikling innen næringseiendom, hotell og bolig og er for øvrig...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Drift/Hotell og resturant

For fullstendig utlysning av stillingen henviser vi til finn.no Stillingsnummer: 1164-2017-06-45 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Stavanger Aftenblad
Annonsert: 10.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

For fullstendig utlysning av stillingen henviser vi til finn.no Stillingsnummer: 1164-2017-06-46 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Stavanger Aftenblad
Annonsert: 10.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Gausdal kommune ligger ca.15 km nordvest for Lillehammer, har 6200 innbyggere og ca 500 ansatte. Kommunen har gode oppvekstvilkår med et godt...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Historiske Fleischer`s Hotel ligger sentralt til ved jernbanestasjonen på Voss. Det er et særegent hotell i sveitserstil, kjent for sin...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Vi er et veletablert og aktivt bemanningsselskap med hovedkontor på Lillehammer og et datterselskap i Litauen. Vår strategi er å gi nøyaktige...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

DIn ZTIL har fire butikker i Rogaland. Vi startet i 1995 og har siden den gang hatt et brennende engasjement for klesdesign for kvinner. I våre...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Distribusjon/Lager og Transport

vi søker distribusjonssjåfør i sandnes/jæren området

må beherske norsk Krav til kompetanse Sertifikat Førerkort: Kl. C (lastebil), Bevis for yrkessjåførkompetanse (YSK) Stillingsnummer: 1121-2017-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

 ...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dialogue AS tilbyr undervisningshjelp, kurs, skoleassistanse, mentorassistanse og funksjonsassistanse til yrkesutøvelse. Dialogue BPA gir personlig assistanse knyttet opp mot kommunenes individuelle vedtakstjeneste for funksjonshemmede. Dialogue Service retter seg mot det private markedet og tilbyr assistanse til privatpersoner som ikke har vedtak i kommunen.Personlige assistenter for gode dager
Assistentene vi ser etter må være sterke, fleksible og ha god sans for logistikk, orden og ikke minst være tilpasningsdyktig ift andre menneskers behov og prioriteringer i livet. Varierte arbeidsoppgaver og arbeidstider vil gi den rette personen en meningsfylt deltidsjobb.

Aktuelle arbeidsplasser er Hinna, Madla, Eiganes og Randaberg. Spesifikke ønsker om arbeidssted kan ikke alltid innfris.

Sommervikarer
For tiden har vi behov for sommervikarer som kan tiltre for arbeid på ringevaktbasis og i turnus over noen uker. Stillingene vil kunne gi mulighet for fremtidig fast arbeid. Søknaden må inneholde spesifikt hvor lenge du ser for deg å jobbe og hvilke arbeidstider en kan jobbe; morgen, dagtid, ettermiddag, kveld og helg.

Arbeidsoppgaver
Oppgavene er vanligvis husarbeid; klesvask, renhold, innkjøp og andre hverdagslige gjøremål. Noen behøver også bistand til personlig hygiene, og for enkelte også gjøre innkjøp, delta i sosiale settinger som kino, kafé, etc. og bistå ved reise.  

Arbeidstid
Vakter har normalt sett en varighet mellom 2-6 timer fordelt på morgen, dag, ettermiddag, kveld, natt og helg.

Tiltredelse
Snarest.

Andre opplysninger
All nødvendig opplæring vil bli gitt.
God norsk muntlig og skriftlig fremleggingsevne kreves pga den karakter assistansen har.

Dialogues assistenter
- Registrerer søknaden sin i Dialogues egen søkerportal 
- Må laste opp tydelig foto vedlagt søknaden
- Er selvstendige, positive personer med godt humør
- Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid
- Anvender praktisk empati og setter egne meninger til sides
- Har gode norskkunnskaper og innvilget arbeidstillatelse

Søknad, CV og vitnemål
Søkere registrer seg direkte på Dialogues hjemmeside . Personalavdelingen videresender søknadene til hovedpersonen/brukeren som selv velger ut og kaller inn til intervju de kandidatene som kan være aktuelle. Vennligst opplys om minst 2 referanser i søknaden da dette bidrar til raskere saksbehandling. Søkere blir vurdert fortløpende.

Alle kandidater må kunne fremlegge gyldig politiattest ved tilsettelse. Søknad om politiattest vil iverksettes hvis kandidaten er aktuell for stillingen. 
På grunn av stor pågang kan spørsmål per telefon bli vanskelig

Ansatte i Dialogue får:
Lønn etter aldersbaserte lønnstrinn
OTP etter gjeldende lovverk og vilkår
Yrkesskadeforsikring i Gjensidige
Opplæring i hjemmet
KurstilbudLink til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1161-2017-06-75 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

 Etter en ulykke, som ledet til bla stor grad av utmattelse, trenger denne kvinnen hjelp med dagligdagse gjøremål, samt støtte til organisering av hverdagen. Vi ser etter en stabil person som kan være i stillingen over en lengre tid.   Arbeidsoppgaver er bland annet følgende:   * Handle. * Holde orden og holde det rent i leiligheten. * Klesvask. * Div, forefallende husarbeid. * Ev, oppmuntring og faglig støtte med skolearbeid. * Kjøring til trening og behandling.    Personlig egnethet:   * Presis/ punktlig. * Pålitelig. * Fleksibel. * Evne til å sette seg inn i andres sin situasjon uten å synes synd på/ sykeliggjøre eller motsatt, tro at personen er lat, uinteressert. * Må ha førerkort, (det stilles med bil i ordningen). * Naturlig omsorg for andre mennesker. * Ønsker å gjøre en forskjell. * Strukturert. * Tilpasningsdyktig, - tar dagen som den kommer. * Har en positiv innstilling til livet.   Arbeidstid er dag i ukedagene, men noen ganger kveld/ helg . Ca 80 % stilling med oppstart i august 2017. Kvinnen bor i dag i Bærum, men planen er å flytte til Oslo og studere.          Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0219-2017-06-95 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lux Norge AS er en del av Lux International AG - et verdensomspennende konsern med hovedste i Sveits. Konsernet er et selskap med hovedfokus på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lux Norge As er en del av Lux International AG - et verdensomspennende konsern med hovedste i Sveits. Konsernet er et selskap med hovedfokus på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Helse/Medisin/Legesekretr/Helse og Omsorg

Vil du bli fengselsbetjent? Det skal tilsettes et nytt årskull, minimum 75 aspiranter, som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved...

OPPLAND
Ekstern
Øvrige stillinger/Andre stillinger

.CARE-Treningssenter startet sin virksomhet i sentrum av Levanger 20.August 2012 og har siden oppstart blitt et av Nord-Trøndelags største...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Variable One AS is an independent company which develops its own apps and games for consumers. The company also perform app and embedded software...

OPPLAND
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Seljord Folkehøgskule søker
Kokk/kjøkkenmedarbeidar

Inntil 100% fast stilling - Tilsetting sommar 2017

Seljord Folkehøgskule ligg i hjartet av Telemark og har eit mangfaldig tilbod med åtte linjer som spenner over friluftslivsfag, estetiske fag og musiske fag. Kvart år har vi frå 70-95 elevar, og gjennomsnittsalderen på elevane er 19 år og med nedre aldersgrense på 18 år.  Skulen har 18 tilsette.

Seljord Folkehøgskule ønskjer å stå for ein sunn og berekraftig matkultur med bruk av ferske råvarer. Elevane skal ha fire måltid pr. dag gjennom skuleåret. Stillinga som kokk/kjøkkenmedarbeidar er ei spennande utfordring for den rette person som likar å omgås ungdom og å jobbe innanfor eit unikt skulesystem som ofte legg opp til samling og fest, der spennande mat går inn i programmet.

 

Stillingsbeskriving

Stillinga inneber å ta del i den daglege drifta på kjøkkenet og ha kjøkkensjef/kjøkkenleiar som nærmaste overordna. Stillinga krev høg matkunnskap, fleksibilitet og kreativitet. Stillinga inneber å gå inn i eit arbeidsteam med turnusordning, og å få utvida arbeidsområde til også å gjelde reingjering og klargjering av internat for utleige på sommaren. Tilsetting 1.august 2017, eller så snart som råd.

 

Ansvars- og arbeidsområder

Lage mat i samarbeid med andre kokkar og kjøkkensjef

Stelle til og førebu måltida

Oppvask og reinhald av maskiner og utstyr

Reinhald av kjøkken, kjølerom, kjøleskap, lager og matsal

Reinhald og klargjering av internata i sommarsesongen

 
Ønskjelege kvalifikasjonar

Fagbrev som kokk eller anna relevant erfaring frå storkjøkken og matlaging

Gode kommunikasjonseigenskapar

Løysingsorientert, sjølvstendig, engasjert og entusiastisk
Personlege eigenskapar vil bli vektlagde.

Løn og arbeidsvilkår etter avtale og kvalifikasjonar, og i tråd med skulens tariffavtalar. Gode pensjons- og forsikringsordningar.

For spørsmål og eventuelt meir utfyllande informasjon, ta kontakt med rektor Godtfred Særsland på tlf. 99649283 (mob) - 35058050 (kontor).

Søknadsbrev med CV sendast elektronisk til godtfred.sersland@seljord.fhs.no innan 22. juni 2017. Oppgje gjerne referansar. Stillingsnummer: 0828-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Det bor ca. 5.600 innbyggere i menigheten. Tjensvoll kirke har en sentral beliggenhet i bydelen, og begrepet ”folkekirke” er...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Clarion Hotel® Bergen Airport ligger på Bergen Lufthavn, Flesland, og er det perfekte hotellet for deg som aldri blir mett av nye impulser. Med...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

 ...

OPPLAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

NCC Building bygger bærekraftige bygg for både offentlige og private kunder. Vi har store ambisjoner videre, og med moderne prosesser, digitalisering og en fremoverlent holdning skal vi være med å forandre bransjen. I rollen som distriktssjef søker vi deg som vil være en del av vår forandringsreise og styrke vår posisjon i Stavanger, Rogaland .

DISTRIKTSSJEF

Som distriktssjef i NCC Building vil du delta i planlegging, styring og kontroll og utvikling av all virksomhet i avdelingen, i henhold til selskapets mål og strategier. Dine arbeidsoppgaver vil inkludere overordnet oppfølging av sikkerhet, kvalitet, fremdrift, økonomi og resultat. Du vil være markeds- og kundeansvarlig og ha ansvaret for å etablere relasjoner med nye og eksisterende kunder, lokale myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere. Som distriktssjef vil du også ha personalansvar for distriktets medarbeidere. Vi ser etter en leder som kan inspirere, motivere og utvikle medarbeidere, og bidra til å opprettholde en god samarbeidskultur.

Dette er erfaringene og egenskapene vi ønsker at du har:

For å trives hos oss i NCC må du ha et positivt engasjement, våge å tenke nytt og være tydelig med egne meninger. Du er løsningsorientert, og vet at struktur og planmessighet sammen med teamfokus fører til gode resultater. Du er en målrettet person med høy gjennomføringsevne, som har gode samarbeidsevner samtidig som du trives med å jobbe selvstendig. Som distriktssjef er det viktig å kunne skape tillit og stabilitet i distriktet.

Som distriktssjef ønsker vi at du har/er: utdanning som ingeniør eller sivilingeniør innen byggfag ledererfaring og minimum 5-10 års relevant bransjeerfaring forretningsorientert og med god økonomisk forståelse
Bli med å skape fremtidens bygg med oss!

Hos NCC tilbys du en plass i en organisasjon med et gjennomtenkt verdigrunnlag, høy miljøbevissthet og en sterk vilje til å lykkes. Vi er stolt av å kunne tilby våre medarbeidere gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig spennende arbeidsmiljø.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta gjerne kontakt med Prime People HR Solutions som vi samarbeider med i denne rekrutteringen: Tron Gjedrem, telefon +47 951 94 010.

Legg inn søknad med CV her: https://www.webcruiter.no/wcmain/CvJobRespond1.aspx?oppdragsnr=3456093738&company_id=3312898880&culture_id=NB-NO

Søknadsfrist: Snarest

NCCs visjon er å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene. Vi utvikler, bygger og selger fremtidens miljøer for bolig, arbeid og kommunikasjon. Ærlighet, tillit, respekt og skaperevne er verdiene som gjennomsyrer arbeidet for våre 17 000 medarbeidere. NCC er ett av de ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskapene i Nord-Europa. Vi bygger og utvikler boliger og næringseiendom, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur.

Kontaktpersoner:

Tron Gjedrem
Prime People HR Solutions AS
+47 951 94 010
tron.gjedrem@primepeople.no

Søknadsfrist: 2017-06-30

Arbeidsgiver: NCC

Sted: Stavanger

Hentet fra: ncc.no

Se annonse Stillingsnummer: 1162-2017-06-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehusapotekene i Midt-Norge er med sine ca. 200 ansatte det største farmasifaglige miljøet i landsdelen. Våre sykehusapotek er lokalisert...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Talentjeger AS er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som holder til på Tjuvholmen i Oslo. Vår visjon er å knytte de mest attraktive talentene...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

* SSP - The Food Travel Experts - er en ledende operatør av mat og drikke brands på reiselokasjoner i hele verden. SSP har over 60 års erfaring med å servere reisende gjennom en portefølje av internasjonale og nasjonale brands og konsepter som er skreddersydd for lokale behov. SSP har for tiden virksomhet i 29 land. I Norge har vi bortimot 2000 ansatte. Vi driver spisesteder, kiosker og flycatering fordelt på 15 lufthavner, 3 jernbanestasjoner, i ett butikksenter og ett kontorbygg. Totalt har SSP Norge over 70 utsalgssteder. Vi er kundefokusert og lidenskapelig opptatt av mat. Vi henter inspirasjon overalt og feirer vår suksess. Hver og en av våre medarbeidere utgjør forskjellen.Vi vil i løpet av vinteren 2017/2018 åpne nye konsepter på Stavanger lufthavn Sola. Vi har derfor behov for å styrke teamet vårt med en ny ansvarlig leder. Vi søker en glad og serviceinnstilt leder i vikariat fra august og 1 ¿ år fremover, til vår lounge på Sola Lufthavn. Du liker å jobbe i team, samtidig er du selvstendig og selvgående. Du byr på deg selv, og gjør det du kan for andre - både for kollegaer og våre gjester. Du møter alltid på jobb med et smil, er engasjert og positiv til arbeidsoppgavene som ligger foran deg. Du er ryddig, liker å ha orden rundt deg, du har øye for detaljer og er opptatt av å gi det lille ekstra. Du er et JA menneske, tar vertskapsrollen på alvor og er meget serviceinnstilt. Du takler stress og er strukturert. Du er ansvarsfull og imøtekommende og alltid klar for en utfordring. Arbeidsoppgavene går i hovedsak ut på å rydde og holde orden i loungearealet, enkel produksjon og opplegging av mat til vår buffet slik at det til en hver tid holder den standard våre gjester skal ha. Arbeidstiden vil variere fra kl. 05.00 om morgenen til 22.00 på kvelden, inkl. helgearbeid, så du må være innstilt på å jobbe i en rullerende vaktlisteordning. Du er over 20 år, og behersker engelsk godt, samt de skandinaviske språkene. Arbeidsoppgaver og ansvarsområder Ansvarlig for den daglige driften av Loungen Opprettholde fokus på service og kvalitet Ansvarlig for HMS og IK-mat i avdelingen Skape god trivsel og engasjement Personalledelse - løpende oppfølging av de ansatte, samt koordinering av vaktlister Vi kaller inn til intervju fortløpende, så ikke vent med å sende inn din søknad.Vi vil begynne å intervjue kandidater umiddelbart. Send din søknad med CV gjennom det elektroniske søknadsskjemaet tilknyttet annonsen på våre hjemmesider www.ssp.noLink til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1161-2017-04-113 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ønsker du å jobbe i et fremoverlent murmesterfirma med fokus på innovative løsninger?
Er du i tillegg en selvstendig person som liker å ta i et tak?
Vi søker rett person til å bli med på laget!

Fagbrev som murer/flislegger med interesse for faget. Førerkort BE, Flytende norsk skriftlig og muntlig. Se mer av hva vi driver med på
www.runar.as
Spørsmål og søknad/cv sendes til Arve på arve@runar.as tlf. 938 34 883. Stillingsnummer: 1164-2017-06-36 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Jærbladet
Annonsert: 07.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Lillehammer Helsehus Lillehammer helsehus har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Helsehuset har eget institusjonskjøkken og...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Lillehammer Helsehus Lillehammer helsehus har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Helsehuset har eget institusjonskjøkken og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer Helsehus Lillehammer helsehus har ca. 220 årsverk fordelt på 8 sengeavdelinger. Helsehuset har eget institusjonskjøkken og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gausdal Landhandleri AS er en familieeid byggevarekjede med 16 varehus i Oppland, Hedmark og Akershus....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lom kommune ligg i Ottadalen i Oppland fylke og grensar i nord til Skjåk og Lesja, i aust til Vågå, i sør til Vang, og i vest til Luster i Sogn...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lyse Produksjon AS eier kraftverk og er ansvarlig for drift og vedlikehold, vannhusholdning og produksjonsstyring. Selskapet har stort fokus på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi leter etter en restaurantsjef som er profesjonell, entusiastisk, beslutningsdyktig og ansvarsfull. Du skjønner at det er serviceopplevelsen som gjør at gjestene kommer igjen og igjen, og vet å lede teamet ditt slik at våre gjester får en kveld de snakker om lenge etter besøket er avsluttet. Du er en tydelig leder, som får frem det beste i dine ansatte. Du er kvalitetsbevisst og ser detaljene, og har en god økonomisk forståelse. Du arbeider strukturert og kan bygge opp systemer som det er enkelt for andre å forstå og å følge.

Ansvarsområder: Restaurantsjefen har drifts- og ledelsesansvaret for mat- og drikkeservering.  Ansvar for den daglige drift av avdelingen og de avgjørelser som berører denne, i tett samarbeid med kjøkkenet. Personalansvar, herunder rekruttering, opplæring og utvikling av medarbeidere, i samarbeid med daglig leder. Utarbeidelse av rutiner og utvikling av avdelingens serviceleveranse. Særlig ansvar for IK alkohol i samarbeid med daglig leder. Budsjett og resultatansvar, herunder timestyring og kostnadskontroll, samt utarbeidelse av prognoser og planer. Utvikling og oppfølging av servicestandarder Vareinnkjøp og ¿kontroll og varetelling
Kvalifikasjoner: Fagbrev i et relevant fag eller høyskole/universitetsutdannelse innenfor relevant fag. Erfaring som restaurantsjef med personalansvar. Flytende, muntlig og skriftlig, i et skandinavisk språk samt engelsk. Sterk økonomiforståelse Erfaring fra kassesystemer og god kjennskap til Office-programmer
Vi tilbyr:

Mulighet til å bygge opp ditt eget team og til å sette ditt preg på servicenivå og systemer fra dag en i en ny restaurant. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og tiltredelse etter avtale. Stillingen rapporterer til daglig leder. Krav til kompetanse Utdanning Servitørfaget, Vg3, Hotell- og restaurantfag, uspesifiserte, videregående, avsluttende utdanning, Bachelor, restaurantledelse, treårig, Hotell- og reiselivsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå Praksis Restaurantsjef Kompetanse Engelsk, Fagbrev/svennebrev Stillingsnummer: 1161-2017-06-64 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hillevåg menighet er en sentrumsnær bydel i Stavanger. Kirken er en arbeidskirke med egne barne -og ungdomslokaler og gode...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Pelagia er verdens ledende produsent av pelagisk fisk og marine protein og oljer. Produktene våre selges globalt med 5,7 milliarder kroner i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Pelagia er verdens ledende produsent av pelagisk fisk og marine protein og oljer. Produktene våre selges globalt med 5,7 milliarder kroner i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Byggmakker Skattum er en ledende aktør i byggevaremarkedet i Innlandet. Kjøkken, bad og garderobe er et område vi satser hardt på gjennom...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hillevåg menighet er en sentrumsnær bydel i Stavanger. Kirken er en arbeidskirke med egne barne -og ungdomslokaler og gode...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Porsangerfjord Idrettspark AS (PIAS) ble etablert i 1996 og eies av Porsanger kommune og idretten i kommunen. Porsanger kommune har aksjemajoritet....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å...

OPPLAND
Nav.no
Kundebehandler/Kundeservice

Staffing Group AS - avd. StavangerPersonalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bergen...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Åpen – kompetent – modig...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gausdal Bruvoll SA er en fullsortiments-produsent av standard byggtre, og omsatte i 2016 for NOK 285 millioner og sysselsatte ca. 100 årsverk....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gausdal Bruvoll SA er en fullsortiments-produsent av standard byggtre, og omsatte i 2016 for NOK 285 millioner og sysselsatte ca. 100 årsverk....

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Moelven Industrier ASA er en av Skandinavias ledende leverandørerav byggprodukter og tilhørende tjenester. Konsernet har 52operative enheter i...

OPPLAND
Nav.no
Logistikk/Lager og Transport

Vi søker etter flere logistikkmedarbeidere for fremtidige oppdrag. 

Vi søker deg som har erfaring og/-eller utdannelse innenfor logistikk/lager/base og som er ledig på kort varsel. 

Arbeidsoppgaver vil være:
- Mottak, pakking og forsendelse av utstyr
- Sikring av last
- Truck-kjøring (T1 - T4) 
- Registrering av utstyr 
- Diverse forefallende arbeid på base

Kvalifikasjoner:
- Sertifikat kl B (Krav)
- Sertifikat Truck T1-T4 (Krav)
- Sertifikat Truck T8 (Ønskelig)
- Bro- og Traverskran bevis (Ønskelig)
- Stroppe- og anhukerkurs (Ønskelig)
- Relevant fagbrev innenfor lager/logistikk (Ønskelig)
- Norsk muntlig/skriftlig (krav)Dersom du har spørsmål kan du kontakte Kelly Services v/Espen Rasmussen tlf. 407 68 046Vi ønsker en søknad og cv fra deg snarest.  

Klikk her for å søke Stillingsnummer: 1161-2017-06-48 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.) representerer viktige utdanningsområder. Skolen har...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ruco Scandinavia er en av Norges største distributører av bekledning og utstyr innen motorsykkel, snøscooter, ATV og motocross. Vi distribuerer...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hadeland videregående skole er en kombinert skole med ca. 900 elever og 200 ansatte. Sommeren 2012 flyttet vi inn i nytt skolebygg i Gran sentrum, og de tre tidligere avdelingene ble slått sammen til en.Skolen har et bredt fagspekter innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Pr. i dag har skolen utdanningsprogrammene: Studiespesialisering, teknikk og industriell produksjon, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, design og håndverk, elektrofag, idrettsfag, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, service og samferdsel, og musikk, dans og drama.Skolen eies og drives av Oppland fylkeskommune.

Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % stilling som vernepleier tilknyttet spesialundervisningen fra 1. august 2017. Vi søker deg som Bygger gode relasjoner med ungdommene Er en trygg klasseleder Har gode fagkunnskaper Samarbeider og bidrar i fagteam og kollegafellesskapet Er opptatt av å videreutvikle faget og skolen Har fokus på HMS, kvalitet og dokumentasjon Vi tilbyr En spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter Godt arbeidsmiljø Flotte undervisningslokaler på en moderne skole Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordning Om stillingen Inntil 100 % stilling som vernepleier Stillingen inngår i et opplæringssystem knyttet til to elever med sammensatte behov Stillingen innebærer også noe veiledning og tett samarbeid med foresatte Ønskede egenskaper Gode samarbeidsevner Initiativrik og fleksibel Strukturert og systematisk Ønskede kvalifikasjoner Du bør ha erfaring med strukturert og målrettet opplæring i en-til-en-situasjon Utdanning og erfaring innen vernepleie Søknad
Les mer om leder- og undervisningsstillinger i videregående skole: www.oppland.no/Generelle-vilkar

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på tillit, raushet, ansvarlighet, kreativitet og fleksibilitet. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.
Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens §25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.
Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.

Søknadsfrist: 14.06.17

Arbeidsgiver: Oppland fylkeskommune

Sted: Hadeland videregående skole

Hentet fra: www.oppland.org

Se annonse Stillingsnummer: 0534-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Dialogue AS tilbyr undervisningshjelp, kurs, skoleassistanse, mentorassistanse og funksjonsassistanse til yrkesutøvelse. Dialogue BPA gir personlig assistanse knyttet opp mot kommunenes individuelle vedtakstjeneste for funksjonshemmede. Dialogue Service retter seg mot det private markedet og tilbyr assistanse til privatpersoner som ikke har vedtak i kommunen.Personlig assistent til mannlig rullestolbruker i Stavanger
Mannlig rullestolbruker på 45 år søker personlig assistent til varierte oppgaver i hverdagen.

Arbeidsoppgaver
- Personlige gjøremål
- Rutinearbeid i hjemmet
- Assistanse ved ferie og reiser
- Bilkjøring
- Matlaging til hverdag og fest
- Hundepass

Kvalifikasjoner / egenskaper
Pålitelige, fleksible og ungdommelige mennesker med godt og stødig humør oppfordres til å søke.
- All nødvendig opplæring vil bli gitt
- Helsefaglig bakgrunn er ikke nødvendig
- Kvinnelige søkere vil bli foretrukket
- Søkere må ha førerkort klasse B
- Søkere må like og gjerne ha erfaring med hund

Stilling og arbeidstider
Dette er en mindre stilling på ca 20 timer i gjennomsnitt per 2-ukers periode. Den ansatte vil jobbe sammen med 2 andre assistenter i en turnus. Stillingen inkluderer skift på morgen, dag, kveld og helg. Det vil være mulighet for ekstra arbeid i perioder ved ferieavvikling.

Arbeidssted
Stokka, Stavanger

Tiltredelse
01.09.2017
Mulighet for oppstart med assistentopplæring i August.

Dialogues assistenter 
- Registrerer søknaden sin i Dialogues egen søkerportal
- Må sende tydelig passfoto vedlagt søknaden
- Er selvstendige, positive personer med godt humør 
- Opptrer høflig, er punktlige og påpasselige i sitt arbeid 
- Anvender praktisk empati og setter egne meninger til sides
- Har gode norskkunnskaper og innvilget arbeidstillatelse

Søknad, CV og vitnemål
Søkere må registrere seg direkte på Dialogues hjemmeside Ledige Stillinger. Kun søkere som registrerer søknaden sin her vil bli vurdert. Personalavdelingen i Dialogue videresender søknadene til meg som velger ut og kaller inn til intervju de kandidatene som kan være aktuelle. Vennligst opplys om minst 2 referanser i søknaden da dette bidrar til raskere saksbehandling.

Alle kandidater må kunne fremlegge gyldig politiattest ved tilsettelse. Søknad om politiattest vil iverksettes hvis kandidaten er aktuell for stillingen. 
På grunn av stor pågang kan spørsmål per telefon bli vanskelig. 

Søknadsfrist
Snarest. 
Vi vurderer innkomne søknader fortløpende og søkere blir kontaktet direkte.

Andre opplysninger 
All nødvendig opplæring vil bli gitt. God muntlig og skriftlig fremleggingsevne kreves.

Ansatte i Dialogue får
Lønn etter aldersbaserte lønnstrinn
OTP etter gjeldende lovverk og vilkår
Yrkesskadeforsikring i Gjensidige
Opplæring i hjemmet
KurstilbudLink til søknadsskjema: Stillingsnummer: 1161-2017-06-52 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør og Nord.Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.)...

OPPLAND
Nav.no
Finans/Økonomi og Regnskap

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere,...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.) representerer viktige utdanningsområder. Skolen har...

OPPLAND
Nav.no
Logistikk/Lager og Transport

Vi søker etter flere logistikkmedarbeidere for fremtidige oppdrag.
 
Vi søker deg som har erfaring og/-eller utdannelse innenfor logistikk/lager/base og som er ledig på kort varsel.
 
Arbeidsoppgaver vil være:
- Mottak, pakking og forsendelse av utstyr
- Sikring av last
- Truck-kjøring (T1 - T4)
- Registrering av utstyr
- Diverse forefallende arbeid på base
 
Kvalifikasjoner:
- Sertifikat kl B (Krav)
- Sertifikat Truck T1-T4 (Krav)
- Sertifikat Truck T8 (Ønskelig)
- Bro- og Traverskran bevis (Ønskelig)
- Stroppe- og anhukerkurs (Ønskelig)
- Relevant fagbrev innenfor lager/logistikk (Ønskelig)
- Norsk muntlig/skriftlig (krav)

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Kelly Services /Espen Rasmussen tlf. 407 68 046
 
Vi ønsker en søknad og CV fra deg snarest.
 

Klikk her for å søke Stillingsnummer: 1161-2017-06-53 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

OPPLAND
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

LEDIG ENGASJEMENT SOM BOVEILEDER

Det er ledig engasjementstilling i flyktningtjenesten i Dovre kommune:

 

Engasjement i 50% stilling fra snarest t.o.m. 31.12.2017, med mulighet for fast tilsetting 

Arbeidet omfatter alle sider ved bosetting av flyktninger i kommunen, med hovedvekt på praktiske oppgaver knyttet til bosetting og boveiledning

Ønskede kvalifikasjoner: Lyst og evne til å jobbe med mennesker Evne til å motivere, inspirere og ta initiativ Evne til å jobbe selvstendig samt samarbeide på tvers av virksomheter Ha mulighet til å legge noe av arbeidstida på kveld Personlig egnethet vektlegges. Ha førerkort og tilgang på egen bil Ha digitale ferdigheter
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til flyktningekonsulent Ingrid Ulheim, tlf. 902 41775

e-post: ingrid-sterten.ulheim@dovre.kommune.no

For å søke stillingen benytt elektronisk søknadsskjema, se www.dovre.kommune.no

Søknadsfrist:  18.06.2017 Stillingsnummer: 0511-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Koordinator/Kontor og Administrasjon

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

LEDIG PROSJEKTSTILLING -  BOVEILEDER

Det er ledig prosjektstilling i flyktningtjenesten i Dovre kommune:

Prosjektstilling i 80% fra 01.09.2017 t.o.m. 31.12.2017

Arbeidet omfatter alle sider ved bosetting av flyktninger i kommunen, med hovedvekt på praktiske oppgaver knyttet til bosetting og boveiledning

Ønskede kvalifikasjoner: Lyst og evne til å jobbe med mennesker Evne til å motivere, inspirere og ta initiativ Evne til å jobbe selvstendig samt samarbeide på tvers av virksomheter Ha mulighet til å legge noe av arbeidstida på kveld Personlig egnethet vektlegges. Ha førerkort og tilgang på egen bil Ha digitale ferdigheter
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til flyktningekonsulent Ingrid Ulheim, tlf. 902 41775

e-post: ingrid-sterten.ulheim@dovre.kommune.no

For å søke stillingen, benytt elektronisk søknadsskjema, se www.dovre.kommune.no

Søknadsfrist:  18.06.2017 Stillingsnummer: 0511-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Eidsiva har rundt 1000 ansatte og omsetter for omtrent 4 milliarder kroner i året. Eidsiva er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og 27...

OPPLAND
Nav.no
Spedisjon/Lager og Transport

Bring Express er konsernets spesialist innen lokale samme dags transport- og leveringsløsninger. Vi tilbyr standardiserte, systematiserte og skreddersydde ad-hoc og spesialløsninger for bedrifter med behov for fleksible, hurtige og presise leveranser. Vår virksomhet er preget av innovativ tenkning i kombinasjon med høyt kunde- og markedsfokus.
Bring Express vokser stadig og består i dag av ca. 75 medarbeidere med en total omsetning på ca. kr. 380 millioner.
Som trafikkleder ved Bring Express i Stavanger vil du, som del av et team, være operativt ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av den lokale bud- og lokaldistribusjonstjenesten ved avdeling.
Arbeidsoppgaver:
? motta bestillinger og transportoppdrag fra våre kunder
? fordele bud- og lokaldistribusjonsoppdrag til våre innleide transportører
? registrere og prise oppdrag
? arbeide kontinuerlig med kvalitetsforbedring og ressursoptimalisering
? drifts- og kvalitetsrapportering i henhold til avtalte frister
? kvalitetssikre rutiner og prosesser rundt implementering av nye kunder
? bistå ved kundehenvendelser og prising av tilbud, samt bistå med løsningsforslag til prosjekter
Kvalifikasjoner:
? god geografiske kjennskap i Stavanger og Rogaland
? det vil være en fordel med erfaring fra trafikkledelse
? gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig / beherske engelsk, muntlig og skriftlig
? godt vant med å bruke data som arbeidsverktøy
Personlige egenskaper:
? strukturert og effektiv
? høy gjennomføringsevne
? gode samarbeidsevner
? løsningsorientert
Bring Express er en organisasjon bestående av mennesker med vilje og evne til å skape noe nytt og spennende i dagens ekspressmarked. Miljøet er positivt og preget av høyt tempo og engasjement. Arbeidssted er for tiden på Sola.
Har du spørsmål til stillingen, kontakt gjerne District Manager Willy Kamel, 51 64 84 85 / 417 67 266.
Søknadsfrist: 20.06.2017
Vennligst søk stillingen elektronisk via vedlagte link.

Sted: Stavanger/Sola

Kontakter:
Willy Kamel, , mob: 47 417 67 266

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her] Stillingsnummer: 1161-2017-06-63 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Lillehammer Fjellstue  ligger i Lillehammerfjellet i Lillehammer kommune.  I vintersesongen drifter vi Lillehammer Fjellstue, Nordseter...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Securitas er en kunnskapsleder innen sikkerhet med virksomhet i 53 land i Nord-Amerika, Europa, Latin-Amerika, Midtøsten, Asia og Afrika. Med mer...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

No 28 Pizza Pub ligger i Øvre Holmegate 12 i Stavanger. Vi er Stavangers originale pizza restaurant med stolt historie. Vi har en stor restaurant,...

OPPLAND
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Job Norway is looking for one qualified chef to high standard hotel ca one from Stavanger starting as soon as possible until 31st of August 2017...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Prima Assistanse er en del av Prima Omsorg AS som tilbyr assistanse-, helse- og omsorgstjenester. Prima Omsorg AS er et anerkjent privat firma som...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

«Ta med dine drømmer til Dovre»

Dovre ligger langs E6 mellom Oslo og Trondheim, og med togstasjon for Dovrebanen/Raumabanen  på Dombås . Det er 340 km til Oslo, 160 km til Lillehammer, 160 km til Molde og 200 km til Trondheim. Dovre ligger mellom  5 nasjonalparker, og kan tilby et variert friluftsliv . Kommunen tilbyr  gode tjenester  innenfor alle virksomhetsområder, og har et kompetent og utviklingsorientert fagmiljø.

LEDIG STILLING SOM LÆRER VED DOMBÅS FJELLSKOLE

Fra 01.08.2017 er det ledig 62 % fast stilling som lærer ved Dombås fjellskole.

Det er i tillegg mulighet for vikariering i grunnskolen.

Dombås fjellskole tilbyr leirskole på helårsbasis, med et bredt aktivitetstilbud til elevene.  For tiden har skolen et belegg i 17 ¿ 20 uker pr. år, med ca 60 klasser.  Se forøvrig http://www.dovre.kommune.no/tjenester/skole-og-barnehage/fjellskolen/

Kvalifikasjoner for stillingen:

 

Relevant pedagogisk utdanning

Relevante høyskolefag, eksempelvis naturfag, friluftsliv, kroppsøving o. a.

Erfaring og personlig egnethet

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til rektor Ole Dagfinn Brenna, tlf. 61240960 eller 92441635,

e-post: ole.dagfinn.brenna@dovre.kommune.no

Søknad sendes via elektronisk søknadssjema, se www.dovre.kommune.no

Søknadsfrist 19.06.2017 Stillingsnummer: 0511-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Asplan Viak AS er eiet av en stiftelse. Det påvirker vårt verdigrunnlag. Vi vil at hver enkelt medarbeider skal være seg bevisst at alle våre...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf (NCS). Aker...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gausdal Landhandleri AS er en familieeid byggevarekjede med 16 varehus i Oppland, Hedmark og Akershus....

OPPLAND
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Stillingen som tjenesteleder ved Midt Gudbrandsdal Regnskaps- og Skatteoppkreverkontor (MGRS) er ledig fra 1.08.2017. MGRS er et samarbeid mellom...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Bate er boligbyggelaget for landets mest ekspansive region, Rogaland. Vår viktigste oppgave er å skaffe, bygge og forvalte gode boliger og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lillehammer videregående skole består av avdeling Sør og Nord.Lillehammer videregående skole, avdeling Nord (tidligere Vargstad vgs.)...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Studentsamskipnaden i Innlandet  (SINN) er en servicebedrift som tilbyr relevante produkter og tjenester til studievirksomheten ved Høgskolen i...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

IRIS (International Research Institute of Stavanger) er et oppdragsinstitutt som utfører FoU-prosjekter knyttet til energi, marint miljø og...

OPPLAND
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

IRIS (International Research Institute of Stavanger) er et oppdragsinstitutt som utfører FoU-prosjekter knyttet til energi, marint miljø og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv,...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Avdelingsleder i NTE Nett AS, Driftsområde Sør.

Vi er på kontinuerlig jakt etter mennesker som vil stå på, utvikle seg, ta ansvar og som motiveres av å løse utfordringer. Du har høyere utdanning og ledererfaring, samt erfaring fra drift, vedlikehold og bygging av nettanlegg. Arbeidsted er Levanger/Stjørdal og driftsområde sør.

For ytterligere informasjon og for å søke på stillingen, se www.nte.no. Du kan også kontakte NTE Nett AS ved avdelingssjef for Drift Arne Helge Haugen, tlf. 915 13 601. Alle henvendelser til NTE Nett AS behandles konfidensielt Stillingsnummer: 1719-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Adresseavisen
Annonsert: 03.06.2017
...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helse Nord-Trøndelag HF er en av Nord-Trøndelags største og viktigste organisasjon med 2750 kompetente og motiverte medarbeidere fordelt på...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Tranøy kommune i Troms - lengst sør på Senja, er kjent for sin flotte natur og mulighet for et allsidig friluftsliv. Varierte kultur- og...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gloppen kommune, med Sandane som kommunesenter, har om lag 5.800 innbyggjarar og er ein del av Nordfjord sitt felles bu- og arbeidsmarknad på 40 -...

OPPLAND
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og...

OPPLAND
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nord-Norges Ortopediske Verksted har hovedkontor i lyse, trivelige lokaler i gang avstand fra Tromsø Sentrum. I tillegg har vi besøkssteder ved...

OPPLAND
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss