Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Jobber i Buskerud
332046
Ledige stillinger
Registrerte Cv'er
14010
DET FINNES I DAG
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Mattilsynet skal sikre folk trygg mat. Vi har også ansvar for å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende...

BUSKERUD
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

SUNDANCE NORGE AS er en av pionerene i denne bransjen i Norge og vi har spesialisert oss på utendørs massasjebad. Vi er importør av merket...

BUSKERUD
Nav.no
Resepsjon/Kontor og Administrasjon

Tradisjonsrikt høyfjellshotell drevet gjennom 5 generasjoner. 100 rom - ca 200 gjester. Stor fokus på gode opplevelser for gjestene i et flott...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

HALLINGDAL BILSENTER AS er forhandler av Mercedes-Benz og Peugeot på Gol, midt i Hallingdal. Siden starten i 1976 har vi både utvidet lokalene,...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen Montessoriskole søker allmennlærer/montessoripedagog !

Drammen Montessoriskole er en privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske metoder. Skolen startet undervisningen i august 2013, er statlig godkjent og har løyve for 150 elever fra 1. til 10. trinn.

På 5. året har DMS utvidet klassetrinn og elevantall til og med 9. trinn - og nå trenger vi flere lærere.  

Skolen har bl.a. som formål å fremme montessorifilosofien i Norge, men også tilpasse montessorifilosofien til moderne læringsprinsipper som anvendes på andre utdanningsnivåer (som ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter). 

Montessoripedagogikken bidrar til at eleven selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessorielever beholder entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige avhengighet og samhørighet. Elevenes kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag, dette inkluderer også forming, drama og musikk.

DMS søker allmennlærere / montessoripedagoger. Bli med og ta del i den aller første montessoriskolen i byen. Vi tilbyr gode lønnsvilkår og mulighet for personlig utvikling. 

Arbeidsoppgaver Undervisning i klasse/grupper, oppfølging av enkeltelever, samarbeid med foresatte og ansatte, samt deltakelse i skolens utviklingsarbeid.
Personlige egenskaper Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når våre mål Du kan se nye muligheter og bidra til at arbeidsplassen utvikler seg Positivt elevsyn En tydelig voksen God klasseleder og relasjonsbygger God samarbeidspartner som kan finne fleksible løsninger Selvstendig, reflektert og ansvarsfull Snakker godt engelsk både muntlig og skriftlig Krav til kompetanse  Utdanning Allmenne fag, barneskoleutdanning, andre  Praksis som allmennlærer (grunnskole)
Stillingen er et årsvikariat for skoleåret 2017-18, med gode muligheter for forlengelse. Ansettelse fra 1. august 2017, med oppstart 14. august.

Søknaden sendes elektronisk til: inspektor@drmskole.no og merkes "Lærer 2017".    

 
 Skogliveien 4,

 3047 Drammen

 www.drms.no  
 Tlf. 467 99 198                     Stillingsnummer: 0602-2017-06-115 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Christiania Belysning er i stadig vekst og har en solid markedsposisjon innen hjembelysning. Vi har i dag 43 butikker og er kjent for å selge...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker PT på Actic Kongsberg!
Actic er en av Nordens største treningskjeder med 170 sentere i Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Østerrike. I Norge er Actic nærmest landsdekkende med 25 senter fordelt på 13 fylker; fra Alta i nord til Porsgrunn i sør. Vårt fokus er å skape et sunnere samfunn gjennom å inspirere og engasjere alle mennesker til bedre helse og økt velvære. 

I vårt introprogram får du den beste oppfølgingen i PT-bransjen i Norge. Vil du få din første PT-kunde allerede din første arbeidsuke? Da er Actic riktig arbeidsgiver for deg.

Dette får du:

- Omfattende opplæring i hvordan du jobber for å bli suksessfull som PT, gjennom vårt 3 måneder lange introduksjonsprogram.
- Muligheten til å være med på å utvikle PT-produktet i Actic
- Karrieremuligheter i en internasjonal kjede

Vi søker deg som:

- Er genuint interessert i å hjelpe folk!
- Har høy treningsfaglig kompetanse
- Har stor arbeidskapasitet og opptatt av gode kunderelasjoner

Utdanning:

Godkjent PT-utdanning, eller annen relevant høyere utdanning i for eksempel fysioterapi eller idrettsfag.

Det er ønskelig at kandidatene har treningsfaglig utdanning/PT-utdanning henhold til bransjestandarden på minimum ett års utdanning. Kortere PT-utdanning kan kompenseres av omfattende og relevant praksis.

Last opp din egen CV ved å bruke linken til vårt rekrutteringssystem.  

We are the SAME. We are here to make a difference.
Gang per uke: 15-30 timer/uke


Stillingsnummer: 0604-2017-05-52 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ODDA PLAST AS er en servicebedrift med 42 ansatte, som jobber med alle typer plastmaterialer innen industri, olje og gass, on/ off-shore samt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ODDA PLAST AS er en servicebedrift med 42 ansatte, som jobber med alle typer plastmaterialer innen industri, olje og gass, on/ off-shore samt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ODDA PLAST AS er en servicebedrift med 42 ansatte, som jobber med alle typer plastmaterialer innen industri, olje og gass, on/ off-shore samt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

                           - Vi sees på Geilo! Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har ca 4600 innbyggere. Hol er...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen Eiendom KF er et kommunalt foretak heleiet av...

BUSKERUD
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Ren Pluss ble etablert i 1972 og er i dag en av Norges største renholdsleverandører. Selskapet hadde en omsetning på 146 millioner i 2016 og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.Gol vidaregåande skule ligg i Hallingdal, midt mellom Oslo og Bergen. Skulen har omlag 375 elevar og 65 tilsette fordelt på følgjande utdanningsprogram: studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag. Gol kommune er ein av landets største reiselivskommunar. Her ligg alt til rette for eit aktivt friluftsliv, både sommar og vinter.

Ledig stilling:
Gol vidaregåande skule har skuleåret 2017/2018 ledig eit vikariat i inntil 30% stilling med undervisning i norsk. Kvalifikasjonar:
Det er krav om relevant fagleg og pedagogisk utdanning.

Vi søkjer medarbeidarar som vil medverke til eit trygt og godt læringsmiljø, som kommuniserer godt og har fokus på det eleven meistrar. Den som blir tilsett må ha evne og vilje til samarbeid og erfaringsdeling. Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt.

Skulen nyttar It's Learning som læringsplattform, og søkjarar må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy. Tilsetjing:
Løn og tilsetjing etter gjeldande lov- og avtaleverk. Ved tilsetjing skal det leggjast fram politiattest av ny dato, jfr. opplæringslova §10-9. Søknad:
Du finn elektronisk søknadsskjema for denne stillinga ved å trykkje søk på stilling til høgre på sida her.

Vitnemål og attestar (originalar) må takast med til evt. intervju. Om skulen:
Meir informasjon om skulen finn du her: www.gol.vgs.no

Søknadsfrist: 25.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Gol vidaregåande skule

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0617-2017-06-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Match Bemanning AS er en totalleverandør av bemanningstjenester og kan tilby utleie av bemanning, samt rekruttering til faste stillinger innenfor...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestfold er mulighetenes fylke. Her finner du urbane miljøer, skog og utmarksområder i tillegg til en idyllisk skjærgård med over 1000 øyer. Fylket har et variert nærings- og kulturliv og er et attraktivt bosted. Med Sandefjord Lufthavn Torp og flere fergeforbindelser er det kort vei til andre deler av verden.Vestfold fylkeskommune utvikler Vestfold på områdene utdanning, samferdsel, næringsutvikling, regional planlegging, ressursforvaltning, kultur, folkehelse og tannhelse. Fylkeskommunen er en sentral tjenesteprodusent innen bl.a. videregående opplæring, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveger og kulturformidling. Av ca. 2200 ansatte er ca. 1600 ansatt i videregående skole.

Opplysninger om virksomheten
Tannhelsetjenesten i Vestfold har tilsammen 150 ansatte i 14 moderne tannklinikker.
Vi legger stor vekt på faglig utvikling, og krever derfor også full innsats i en til tider hektisk hverdag.
Til gjengjeld tilbyr vi et trivelig arbeidsmiljø og et nært og godt samarbeid med gode kollegaer. Stillingsopplysninger
Det blir ledig en 100 % vikar tannlegestilling som ønskes snarlig ansettelse etter avtale med klinikksjefen.
Arbeidsted for tiden ved Holmestrand tannklinikk.
Klinikken har 4 behandlingsrom. Det er ansatt to tannleger med tannhelsesekretærer ved klinikken i tillegg til en
tannpleier.
Vi kan tilby en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver på fritt klientell og voksne betalende pasienter.
Det vil bli stilt krav til egeninnsats og deltagelse i fellesskap på klinikken. Kvalifikasjoner
Vi søker en faglig engasjert tannlege med gode samarbeidsevner og godt humør som ønsker å bidra til å løse
tannhelsesektorens samfunnsoppdrag.
Du må ha godkjent norsk autorisasjon, og du må beherske norsk godt både muntlig og skriftlig.
Det vil være en fordel med klinisk erfaring.
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Det er en forutsetning for ansettelse at du fremlegger politiattest av nyere dato, jfr. Tannhelsetjenesteloven § 3, samt
Helsepersonelloven § 20a.
Tannhelsesektoren praktiserer 6 måneders prøvetid. Lønnsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår etter avtale.
Tannhelsesektoren i Vestfold har individuell kurspott for tannleger. Annet
Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden.

Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju. Slik søker du
Klikk "Søk på stilling" i høyre menyen. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen "Glemt brukernavn/passord" (øverst til høyre på siden).
Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt.

Alternativ pålogging for ansatte:
Er du logget på ansattnettet- kan du søke via "Min side" (lenke på Portalen) eller klikk på "Glemt brukernavn/ passord" (øverst til høyre på siden der du søker stillingen).
Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv".
Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig.

Søknadsfrist: 06.07.17

Arbeidsgiver: Vestfold Fylkeskommune

Sted: Tannhelsesektoren

Hentet fra: www.vfk.no

Se annonse Stillingsnummer: 0702-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

BUSKERUD
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

ABC Renhold AS ble etablert i 2001 og har ansatte med svært god erfaring. Vi driver med både privat og offentlig renhold. Vi tilbyr våre...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Om enheten vår
St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag, idrettsfag og frisørfag.
Skolen har 740 elever og 130 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Mer informasjon om skolen finner du på www.st-hallvard.vgs.no. Stillingsutlysing
Skolen har ledig vikariat i faget musikk i perspektiv f.o.m 21.08.17 - t.o.m 17.01.18. i 26 % stilling.
Skolen har ledig vikariat til slagverksundervisning f.o.m. 21.08.17 - t.o.m. 17.01.18. i 30 % stilling. Kvalifikasjoner
I stillingen musikk i perspektiv søker skolen etter lærere med solid teoretisk utdanning i musikk.

I stillingen slagverkundervisning søker skolen etter lærere med solid forankring i klassisk tradisjon, som også har mulighet til å undervise i rytmisk.

Fleksibilitet og gode samarbeidsevner vektlegges. Tilsettingsvilkår
Buskerud Fylkeskommune er en IA bedrift. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende regler og avtaleverk. Ved ansettelse
må gyldig politiattest forevises jfr. § 10-9. Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema. Annet
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Kopi av attester og vitnemål må medbringes og blir ikke returnert.
Referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 20.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: St. Hallvard videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0626-2017-06-32 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Om enheten vår
St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag, idrettsfag og frisørfag. Skolen har 740 elever og 130 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser. Mer informasjon om skolen finner du på www.st-hallvard.vgs.no. Stillingsutlysing
Skolen har ledig 1 undervisningstilling i faget teater i perspektiv i ca 26 % fast stilling. Kvalifikasjoner
Vi søker etter lærere med solid utdanning i Drama - Teaterfag.
I faget teater i perspektiv søker vi etter lærer med solid teoretisk utdanning i teater/dramafag. Evne til fleksibilitet og samarbeid vektlegges. Tilsettingsvilkår
Buskerud Fylkeskommune er en IA bedrift. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende regler og avtaleverk. Ved ansettelse må gyldig politiattest forevises jfr. § 10-9. Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk via denne siden. Annet
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Kopi av attester og vitnemål må medbringes og blir ikke returnert.
Referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 20.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: St. Hallvard videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0626-2017-06-33 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Brenna Entreprenør er en liten maskinentreprenør med lang erfaring. Vi holder til på Gol i Hallingdal, og arbeidsområdet er primært...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Frisk Gruppen omfatter en rekke fag med ulik spisskompetanse og produkttilbud. Dette gjør at vi i dag tilbyr et bredt spekter av tjenester, og er...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Om skolen
Drammen vgs er en av landets største innen studiespesialisering. Vi har også et godt integrert tilbud i idrettsfag (toppidrett) og service og samferdsel, samt egne tilbud innen spesialundervisning og forberedende kurs for
minoritetsspråklige. Skolens visjon er "vi åpner muligheter". Våre verdier er raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Elevene sier om skolen: "Vi har en inkluderende skole der du kan være deg selv", "her er det lov å være god", "vi har
lærere som gir oss mestringsfølelse", "her er det mange valg og gode fagmuligheter".
Se ellers skolen hjemmeside: www.drammen.vgs.no Stillingsbeskrivelse
Vi har ledige vikariater med varighet 01.08.17 - 01.01.18. med mulighet til forlengelse.
Fagene vi søker etter er: Norsk: ca 45% Engelsk: ca 43 % Historie: ca 20% Sosiologi og sosialantropologi: 28% Ønsket kompetanse
Vi ønsker lærere med: Minimum 60 stp i fagene og praktisk-pedagogisk utdannelse Faglig fordypning. Hovedfag/mastergrad er en fordel Et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kollegaer God digital kompetanse og et godt faglig-pedagogisk IKT-skjønn God evne til å formulere seg skriftlig og muntlig på norsk
Faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse. Vi kan tilby
Store og spennende fagmiljøer, og rik mulighet til videreutvikling av egen kompetanse. Store deler av skolen er nybygg eller vesentlig renovert i 2011, og har derfor flotte undervisningslokaler. Skolen er moderne med et aktivt og engasjert elevmiljø. Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved ansettelse må gyldig politiattest forevises. Søknad sendes
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Annet
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Kopi av attester og vitnemål må medbringes og blir ikke returnert.
Referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 19.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Drammen videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-99 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Eiendom/Bank og Forsikring

AS Kongsberg Tomteselskap eier også en betydelig tomtebank med arealer regulert til ulike formål.Oppfølging og registrering av endringer og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kvinnelig assistent søkes for sommeren 2017 hos voksen dame på Hamar.
Arbeidet vil bestå av hverdagslige gjøremål. Søker må være ansvarsbevisst og ha førerkort kl. B.

For Ytterligere info og presemtasjon av deg,
TA KONTAKT PR. TLF. 416 99 420 . Snarest. Stillingsnummer: 0403-2017-06-62 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

BUSKERUD
Nav.no
Regnskap/Økonomi og Regnskap

Drammen Scener AS er heleid av Drammen Kommune og består av Union Scene og Drammens Teater. Union Scene stod ferdig som kulturhus og kultursenter...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi trenger to dyktige skomaker medarbeidere, men også renseri, nøkkelfiling og eventuelt skredder. Stillingen er en heltidsjobb på full tid. Både dag og kveld.

 -Ta kontakt på telefon dersom du lurer på noe:)

Er den den rette for stillingen? Ikke nøl med å søke.  Stillingsnummer: 0602-2017-06-90 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lux Norge AS er en del av Lux International AG - et verdensomspennende konsern med hovedste i Sveits. Konsernet er et selskap med hovedfokus på...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BackUp Gruppen har siden 1997 vært en totalleverandør av rekrutterings- og bemanningsløsninger. Vi har en solid kundeportefølje innen privat og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BackUp Gruppen har siden 1997 vært en totalleverandør av rekrutterings- og bemanningsløsninger. Vi har en solid kundeportefølje innen privat og...

BUSKERUD
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

Peppes Pizza er den største pizzarestaurantkjeden i Skandinavia med 1600 medarbeidere med en årlig omsetning på 700 millioner kroner i 75...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Virksomhet Bo - og aktivitetstilbud for funksjonshemmede har ansvaret for aktivitetssentertilbud, en etter skoletideordning og fem døgnbemannede...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Holmestrand - "den nordligste Sørlandsbyen" - er en levende og vakker sommer- og vinterby med allsidige friluftsmuligheter, et aktivt foreningsliv...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Holmestrand kommune er inne i en svært positiv utvikling med kraftig befolkningsøkning og høy utbyggingstakt både når det gjelder samferdsel,...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gol er ein kommune i Hallingdal med ca. 4.600 innbyggjarar. Vi kan by på gode moglegheiter for aktiv fritid, både innan friluftsliv og kultur....

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

AS Kongsberg Tomteselskap ble etablert i 1965. Kongsberg kommune eier alle aksjene i selskapet. Selskapet har gjennom årene tilrettelagt tomtefelt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

AS Kongsberg Tomteselskap ble etablert i 1965. Kongsberg kommune eier alle aksjene i selskapet. Selskapet har gjennom årene tilrettelagt tomtefelt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Regnbuen vikarsenter er et lite vikarsenter startet opp i 2015. Vi er to ildsjeler som tilsammen har 15 års erfaring som assistent og pedagogisk leder. Vi ønsker deg som har et genuint ønske om å jobbe i barnehage, være en god rollemodell og superhelten for morgendagens generasjon.Vi tilbyr gode arbeidbetingelser, tett oppfølging og et godt arbeidsmiljø. Fra 20 august vil vi tilby foreldre barnepass på kveldstid og helger. Derfor søker vi etter deg som ønsker jobb både i barnehage på dagtid, og hjemme hos private på kveldstid og helger. Sjekk gjerne ut vår hjemmeside. www.regnbuenvikar.com.

Vi søker deg som er: Fleksibel Ansvarsfull og pålitelig Sosial og leken Liker utfordringer og er initiativrik. Har plettfri vandel og prater godt norsk. Har førerkort og disponerer egen bil. Snakker godt norsk.
Vi tilbyr deg: Obligatorisk kurs i aldersbestemt pedagogikk. Kurs vil avholdes 19 og 20 august , 2017 Førstehjelpskurs med kursbevis. Veiledning. Dagjobb, kveldsjobb og helgejobb. Tett oppfølging for fast ansettelse i en barnehage du trives i. Tarifflønn.
Det viktigste for oss er at du har et oppriktig ønske om å jobbe med barn og at vi kan stole på deg. 

Spørsmål og CV sendes på e-mail. Vi svarer innen 1 dag. Stillingsnummer: 0604-2017-06-18 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Charlottenlund barnehage er Kurbadets bedriftsbarnehage, og består av 2 avdelinger for barn i alderen 1-6 år. Vårt mål er å drive en...

BUSKERUD
Nav.no
Resepsjon/Kontor og Administrasjon

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) er ett av Norges største Rehabiliteringssenter, og vår visjon er å være ledende innen...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) er ett av Norges største Rehabiliteringssenter, og vår visjon er å være ledende innen...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Talentjeger AS er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som holder til på Tjuvholmen i Oslo. Vår visjon er å knytte de mest attraktive talentene...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Havyard Group ASA is a knowledge-based maritime company. We take responsibility for developing technological and commercial solutions which provide...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

. Stillingsnummer: 0602-2017-06-86 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Opplysninger om virksomheten
Lier videregående skole er en moderne og fremtidsrettet yrkesfagskole og en del av Kunnskapsskolen Buskerud. Vi har skoleåret 2016-17 ca. 530 elever og 110 ansatte. Skolen gir opplæring på Vg1 og Vg2 innenfor følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse og oppvekst, Service og samferdsel. Skolen har også en avdeling for Påbygging til generell studiekompetanse og Ressurssenter for autismespekterdiagnoser. Ved to av våre programområder tilbyr vi i et spesialisert studieløp i en vekslingsmodell som gir elevene både fagbrev og studiekompetanse tilpasset elevenes og lærlingenes ønsker, og arbeidslivets behov. Skolen ligger i Lier, nær kommunegrensen mot Drammen. Informasjon om skolen finnes på hjemmesiden www.lier.vgs.no.

Skolen jobber aktivt for å maksimere læring og minimere frafall. Alle våre elever skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Som en moderne skole jobber vi aktivt og tverrsektorielt for å få flere elever til å ta fagbrev og studiekompetanse. Slik mener vi at vi skaffer samfunnet adekvat kompetanse for fremtiden. Stillingsbeskrivelse
Skolen har ledig 100 % fast stilling innenfor markedsføring, salg og entreprenørskap fom. 01.08.17.
Lier videregående skole er inne i en spennende utvikling der innovasjon i samarbeid med arbeid og næringsliv står sentralt. Innenfor utdanningsprogrammet Service- og samferdsel tilbyr skolen 4 årig dobbelkompetane som gir både yrkes- og studiekompetanse. Her får elevene et solid springbrett med ferdigheter tilpasset fremtidens behov, og deler av undervisningen vil foregå i bedrift.
I tillegg har vi ordinære yrkesfaglige løp med tilbud både på Vg1 og Vg2. Skolen samarbeider tett og systematisk med arbeids- og næringsliv og benytter bl.a. ungdomsbedrift som metode i opplæringen. Her forbereder elevene seg til å gå ut i lære innenfor 8 ulike lærefag. Hvor vi hos oss tilbyr opplæring mot følgende lærefag: salgsfaget, sikkerhetsfaget, kontor- og adm. faget, yrkessjåførfaget og logistikkoperatørfaget. Kvalifikasjoner
-Undervisningskompetanse innenfor markedsføring, salg og entreprenørskap.
-Oppfyller kravene til Forskrift til opplæringsloven § 14.4
-Yrkespraksis innen fagfeltet
-Undervisningserfaring, fortrinnsvis fra videregående skole Vi ser etter deg som
-Skaper gode relasjoner og framstår som en tydelig og motiverende læringsleder.
-Tilpasser og differensierer opplæringen etter elevenes forutsetninger og behov.
-Bruker vurdering for læring og egenvurdering sentralt i vurderingsarbeidet.
-Har god digital kompetanse og holder deg oppdatert innen dine fagfelt
-Er engasjert og har gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting. Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår gjelder ut fra det til enhver tid gjeldene lov- og avtaleverk for tilsetting i videregående opplæring.
Ved tilsetting kreves politiattest av ny dato (i henhold til Opplæringslova § 10-9). Annet
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med skolen på tlf: 32 22 05 00, eller direkte til avdelingsleder Tone F.Lundbye telef. 32 22 05 73
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet. Innlevert/innsendt dokumentasjon returneres ikke.
Utlysningen skjer med forbehold om endringer i skolens stillingsbehov.

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder funksjonsevne og nasjonalitet

Søknadsfrist: 22.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Lier videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0626-2017-06-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Felleskjøpet er bondens partner. Vår rolle i landbruket, matmelproduksjon og bakerivirksomhet gjør oss til et...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Pavarotti Bar holder til i Nedre Torggate 9 i Drammen, kun et steinkast fra Bragernes torg. Med faste arrangementer som Suppejazzen"MER og Sommer...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Coop Øst SA er Norges største samvirkelag med en omsetning på 6.4 milliarder, ca 2500 ansatte og 110 butikker i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud. Coop er den eneste aktøren innen detaljhandel som er eid av forbrukerne.Extra Råholt søker nå en ny servicemedarbeider i ca 60% stilling. Hos oss er det kunden som er i fokus. Vi lever av lojale kunder som velger oss igjen og igjen. Vi søker derfor en positiv, serviceinnstilt og effektiv servicemedarbeider som leverer dag etter dag! Stillingen innebærer skiftarbeid og helg.I Extra er det gøy å gå på jobb!Dine sentrale arbeidsoppgaver er:Post i butikkKundeserviceKassearbeidVarepåfyllingAnnet forefallende butikkarbeidVåre forventinger til deg?Du er utadvendt og har godt humør i møte med nye menneskerDu er opptatt av å yte god service og setter alltid kunden førstDu er ansvarsbevist og løsningsorientertDu trives med fysisk butikkarbeidDu må ha fylt 18 årDu snakker godt norsk Hva kan du forvente deg av oss?Hyggelige medarbeidereGode utviklingsmuligheter for den som brenner for butikkyrketTarifflønnEr du den kundefokuserte medarbeideren vi ser etter?
Da kan du være vår nye lagspiller!Vi gleder oss til å lese søknaden din! Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Butikksjef Rune Repp, Mobil 97 68 65 00, Epost: rune.repp@coop.no Stillingsnummer: 0237-2017-06-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lefdal Elektromarked AS er eiet av Elkjøp Nordic AS og selger produkter i kategorien forbrukerelektronikk fra 22 store varehus over hele Norge....

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Blomsterdekoratør og gartner med fagbrev.

Personer med relevant erfaring eller personer som har interesse for faget oppfordres også til å søke. Krav til kompetanse Utdanning Blomsterdekoratør, Vg2, Gartneri og hagebruk, VK I Praksis Gartner, Blomsterdekoratør Stillingsnummer: 0604-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Fylkesmannen - Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Fylkesmannen - Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Protan er et norskeid konsern som er verdensledende innen membranteknologi. Vårt største forretningsområde er tak og membraner og vi er en av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Centric er et av Europas mest offensive IT selskaper, med over 5000 ansatte....

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Personlig assistent søkes for person/familie på Askøy.

arbeidstid er normalt 07.00-10.00 ukedager annenhver uke. Stillingen kan økes. Stillingsnummer: 1247-2017-06-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Jeg søker etter noen som kan jobbe på dagtid (8-16), og noen helger (9-14). Kveldsarbeid kan også bli aktuelt.

Jeg er en mann på 46 år, som bor i et tilpasset hus i Heggedal. Jeg er gift og har ett barn på 1 ¿ år.

Det er en fordel at du liker å omgåes barn, da jobben innebærer bistand til bl.a. å følge i barnehage og tilbringe tid sammen med min 1 /2 år gamle datter.

Arbeidsoppgavene hos meg er blant annet morgenstell og personlig hygiene, praktiske oppgaver i hjemmet og rundt huset samt andre dagligdagse gjøremål som innkjøp, husarbeid, assistere på trening og følge til lege.

Jeg legger vekt på at du er pålitelig, fleksibel og har gode samarbeidsevner, kjemien må stemme siden vi skal jobbe så nært sammen. Det er også en fordel at du er praktisk anlagt.

Det er viktig at du snakker og skriver godt norsk.

Jeg er svært avhengig av stabilitet og trygghet i den personen som skal jobbe hos meg, Så det er ekstremt viktig for meg at du er pålitelig, pliktoppfyllende og har god arbeidsmoral.

Ingen krav om spesielle kvalifikasjoner, du vil få opplæring.

Stillingen krever at du har førerkort til bil.  Stillingsnummer: 0220-2017-06-47 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har ca 4500 innbyggere. Hol er en av Norges største reiselivskommuner, med landets beste sti- og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

ER DU GLAD I Å MØTE NYE MENNESKER?
Da ønsker vi å snakke med deg. Livet hos Circle K er travelt døgnet rundt ¿ men vi tror at du vil synes at det er sosialt og morsomt også.
Vi er på jakt etter vennlige, hjelpsomme personer som kan sjonglere flere ting om gangen samtidig som de har øye for de små detaljene. Ingen dager er like her, og du vil ha en rekke svært forskjellige oppgaver, fra å ta hånd om kundene våre til å tilberede mat og bestille varer og etterfylle hyllene. Som gjenytelse for din energi og entusiasme lover vi deg ansvar, mange muligheter til å utvikle deg og verdifull erfaring i et hektisk, utfordrende arbeidsmiljø. Hvis du synes dette høres interessant ut, må vi definitivt snakke sammen. Menneskene våre skiller oss og fra konkurrentene våre og er grunnen til at kundene våre stadig kommer tilbake. Din hovedoppgave hos Circle K vil være å gi enestående, rask og vennlig kundeservice, og sørge for at kundene våre alltid møtes med et smil og litt ekstra oppmerksomhet. Med en positiv holdning og en lyst til å lære og utvikle deg kommer du langt hos Circle K. Vi tar gjerne i mot erfaring fra detaljhandel og service, men det er ikke den viktigste faktoren. Vi er på utkikk etter personer som er motiverte, utadvendte og salgsorienterte, samtidig som de bryr seg. Vi kan lære deg alt det andre. Vis setter stor pris på lagfølelsen i våre butikker. Du kan forvente deg en entusiastisk og sympatisk leder som utfordrer deg til å levere gode resultater og enestående kundeservice. Vi er en stabil, profesjonell arbeidsgiver som tilbyr konkurransedyktige betingelser og mange utviklingsmuligheter. Personlige egenskaper vi synes er viktige inkluderer: Positiv holdning Salgsorientert Proaktiv Detaljorientert Lagspiller Fleksibilitet Omsorgsfull Er du klar til å gjøre livene til kundene våre enklere?
Mer informasjon om selskapet finner du på www.circlek.no/jobb
Livet hos Circle K er travelt døgnet rundt ¿ men vi tror at du vil synes at det er morsomt også. Hvor er du på vei? La oss slå følge: video

Søknadsfrist:01.07.17

Kontaktperson: Stig-Ivan Larsen

E-post: sl111@circlekeurope.com Stillingsnummer: 0617-2017-06-6 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lærer - Tislegård ungdomsskole
- 2 x 100% stilling, fast/ vikariat

Se mer informasjon om stillingene, søknadsfrister og
kontaktinformasjon på www.kongsberg.kommune.no Stillingsnummer: 0604-2017-06-13 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 03.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lærer - Wennersborg skole
- 100% stilling, fast/vikariat

Se mer informasjon om stillingene, søknadsfrister og
kontaktinformasjon på www.kongsberg.kommune.no Stillingsnummer: 0604-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 03.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lærer - Kongsberg norsksenter
- 100% fast og 250% vikariat

Se mer informasjon om stillingene, søknadsfrister og
kontaktinformasjon på www.kongsberg.kommune.no Stillingsnummer: 0604-2017-06-15 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 03.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Lærer - Jondalen skole
- 75% fast
Se mer informasjon om stillingene, søknadsfrister og
kontaktinformasjon på www.kongsberg.kommune.no Stillingsnummer: 0604-2017-06-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 03.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Star Entreprenørservice AS er entreprenørenes bemanningsselskap. Vi er drøye 60 ansatte og er godt innarbeidet i det norske markedet, primært...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TalentCo er et av landets raskest voksende bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi løser bemanningsutfordringene for næringslivet. Våre...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TalentCo er et av landets raskest voksende bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi løser bemanningsutfordringene for næringslivet. Våre...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sør-Øst politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Distriktet består av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Elkjøp er Nordens største aktør innen forbrukerelektronikk og har butikker i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og på Færøyene og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare -- hver dag!

Sivilarkitekt

Vi forsterker og utvikler vårt arkitektmiljø og søker etter enda en sivilarkitekt til vårt team i Drammen. Vi vil gjennom denne ansettelsen spesielt styrke vår satsning og kompetanse innen bærekraftig arkitektur.

I Norge har Rambøll 100 arkitekter fordelt på åtte kontorer som alle er en del av et stort tverrfaglig miljø. Arkitektene våre jobber innfor et stort spenn av oppgaver, både i byggeprosjekter, samferdselsprosjekter og by- og områdeutvikling.

Avdeling Plan og Arkitektur har for tiden 25 ansatte som hovedsakelig er arealplanleggere, arkitekter, landskapsarkitekter og sivilingeniører i avdelingen. Kontoret i Drammen har 160 medarbeidere og vi jobber tverrfaglig i de aller fleste av våre oppdrag.

Om stillingen

Plan og Arkitektur har mange spennende og utfordrende oppgaver å jobbe med fremover. Vi søker nå spesielt arkitekter som (treffer på ett/ flere av punktene): har <<bærekraftkompetanse>> har erfaring med plan og bygningsloven har erfaring med prosjektering i ulike faser behersker ArchiCad og Adobepakken har gode samarbeidsevner og samtidig evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Hvem vi søker

Vi søker sivilarkitekt til vårt kontor i Drammen. I tillegg til faglig dyktighet vil ønskelige egenskaper og kvalifikasjoner være: at du har minimum 3 års erfaring som arkitekt at du vil være med på å skape en bærekraftig fremtid at du har god visualiseringskompetanse at du skriver godt norsk
Rambøll tilbyr:

Som global samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og pensjonsavtaler, fleksibel arbeidstid og svært gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad/CV ved å klikke på "Søk nå"-knappen og følge instruksjonene.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Seksjonsleder Arkitektur og landskap Sylvia Piamonte Samuelsen -- 454 01 745, syvlvia.samuelsen@ramboll.no

Evt. avd.leder Sigrun Dalen Ganz 908 54 868, sigrun.ganz@ramboll.no

Søknadsfrist: 07. jul 2017

Arbeidsgiver: Rambøll

Sted: Drammen

Bransjer: Arealplanlegging og arkitektur, Samferdsel og infrastruktur

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-69 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Pedagogisk leder -Venåsløkka barnehage
- 2 x 100% stilling, vikariat

Se mer informasjon om stillingene, søknadsfrister og
kontaktinformasjon på www.kongsberg.kommune.no Stillingsnummer: 0604-2017-06-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 03.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ren Pluss er en av Norges største renholdsleverandører, og er totalleverandør av renholdstjenester til næringslivet i Oslo, Akershus, Østfold,...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ser du etter nye utfordringer? Har du sterk vinnervilje? Vi ser nå etter en ny og erfaren selger til vårt team. Vi har høy fokus på videreutvikling av våre selgere i form av jevnlige salgstreninger, kurs og opplæringsmoduler. Nå har du sjansen til å bli en del av Norges og Europas ledende alarmselskap. Home Security AS, vår Verisure Partner i Lier, er en mindre bedrift basert på Verisure-konseptet. Med beliggenhet i nærhet av eksisterende og nye kunder, er de med på å gi trygghet og ikke minst god service. Med din seriøsitet og engasjement vil du selge trygghet og sjelefred til våre kunder gjennom et unikt utvalg produkter og tjenester innen boligalarm og det tilkoblede smarte hjemmet. Har du en indre motivasjon for salg som du ønsker å videreutvikle i sikkerhetsbransjen? Hos oss får du grunnlønn, i tillegg til provisjon. Du vil bli tilbudt profesjonelle salgskurs og vil få gode utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø som vi er svært stolte av. Vi ser etter deg som motiveres av salg og kan vise til gode resultater. Du må kunne kommunisere godt på norsk til våre kunder. Med din sjarm og glimt i øyet vil du selge til privat- og bedriftsmarkedet, både salg du oppsøker selv og etterhvert via bookede møter. Stillingen krever at du har tilfredsstillende vandel da vår virksomhet er regulert i Lov om Vaktvirksomhet. Førerkort klasse B er et krav, og det er en fordel med egen bil. Er du den vi ser etter? Alle søkere blir vurdert fortløpende. Send inn søknad og CV allerede i dag. Ikke nøl med å ta kontakt med Livar Veland Næsse på mob.nr +47 469 70 004 dersom du har spørsmål.  Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0626-2017-06-10 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Om du har erfaring med salg eller ikke, gir vi deg den profesjonelle salgsopplæringen du trenger for å lykkes som selger hos oss. Vi har høy fokus på videreutvikling av våre selgere i form av jevnlige salgstreninger, kurs og opplæringsmoduler. Nå har du sjansen til å bli en del av Norges, og Europas ledende alarmselskap. Jami Elektro, vår Verisure Partner i Drammen, er en mindre bedrift basert på Verisure konseptet. Med beliggenhet i nærhet av eksisterende og nye kunder, er de med på å gi trygghet og ikke minst god service. Nå har du muligheten til å bli en del av teamet. Er du vår nye salgskonsulent? Som salgskonsulent hos vår Verisure Partner, vil du etter opplæring på vårt hovedkontor i Oslo, være spesialist på Verisure alarmsystemer og sikkerhet i hjemmet. Din hverdag vil bestå i å hjelpe kunder med å finne alarmløsninger som passer hjemmet best. Med din seriøsitet og glimt i øyet vil du selge trygghet og sjelefred til våre kunder gjennom et unikt utvalg produkter og tjenester innen boligalarm og det tilkoblede smarte hjemmet Har du en indre motivasjon for salg som du ønsker å videreutvikle i sikkerhetsbransjen? Hos oss får du fastlønn, i tillegg til at vi har gode provisjon og bonusmodeller.  Du vil bli tilbudt profesjonelle salgskurs, og vil få gode utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø som vi er svært stolte av. Vi ser etter deg som motiveres av salg samtidig som du motiverer andre, og har en ambisjon om å bygge deg en god CV innen salg. Du må kunne kommunisere godt på norsk til våre kunder. Med ditt salgstalent vil du selge til både privat og næring, både salg du oppsøker selv og i form av bookede møter. Stillingen krever at du har tilfredsstillende vandel da vår virksomhet er regulert i Lov om Vaktvirksomhet. Du må også ha førerkort klasse B.  Er du den vi ser etter? Ta et skritt nærmere drømmejobben. Alle søkere blir vurdert fortløpende. Send inn søknad og CV allerede i dag. Ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder Jan Michaelsen på mob.nr. 404 03 113, hvis du har spørsmål angående stillingen.Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-06-55 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Eiendom/Bank og Forsikring

DNB Eiendom er landets største eiendomsmeglerselskap og tilbyr tjenester innen salg av bolig- og fritidseiendommer, salg av boligprosjekter og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Idrettsskolen Numedal folkehøgskole er en folkehøgskole med hovedvekt på idrett.  Vi tar mål av oss til å danne unge mennesker til å kunne...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Blå Kors Borgestadklinikken er landets største private ideelle behandlingsinstitusjon for mennesker med rus- og avhengighetsrelaterte problemer...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Prosjektleder Rør Entreprise

GK Rør AS Drammen har sidenavdelingen ble etablert 1. juni 2016 allerede blitt en betydelig aktør i Buskerud. I samarbeid med øvrige GK-selskaper og avdelinger kan vi leveretotaltekniske entrepriser og totalteknisk service. Vi har vunnet flere større jobber,og vi søker derfor etter Prosjektleder Rør Entreprise.

Arbeidsoppgaver: Oppfølging og ledelse av prosjekter Valg av leverandører og tekniske løsninger Bemanningsplanlegging og oppfølging Økonomioppfølging, herunder kalkulasjon, estimering og faktureringsplaner Oppfølging og utvikling av kundeporteføljen
Ønskedekvalifikasjoner og egenskaper: Ingeniør med relevant fagkrets/ KEM linje fra fagskole, eventuelt rørlegger med prosjektledererfaring Erfaring fra VVS-prosjekter Handlekraftig, selvstendig og løsningsorientert Gode lederegenskaper, herunder spesielt gode kommunikasjonsevner Resultatorientert med økonomisk forståelse
Vi kan tilby: Et trivelig og faglig sterkt miljø Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver Ryddige arbeidsforhold med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrett Kontorsted Drammen
Er du en relasjonsbygger med godforretningsmessig forståelse? Vi gleder oss til å lese din søknad!

Referanse: Prosjektleder Rør entreprise - Drammen

Kontaktperson: John Stensby, Avdelingsleder, tlf. 906 96 079

Søknadsfrist: 30. jun 2017

Arbeidsgiver: GK

Sted: Drammen

Bransjer: Prosjektledelse, VVS og klimateknikk

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-50 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Holmestrand sykehjem er et nytt og moderne sykehjem fra 2004 med 57 plasser fordelt på 4 avdelinger. Sykehjemmet er omgitt av et fint parkanlegg...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Har behov for medarbeider fra 18 år og oppover, som kan arbeide dag-og kveldsvakter. Det vil være behov for vakter i ukedager og helger(turnus). 

  Krav til kompetanse Kompetanse Bokmål Stillingsnummer: 0617-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledige stillinger i Rollag kommunale barnehage

Se på rollag.kommune.no for fullstendig utlysningstekst.

Søknadsfrist 14.juni 2017.

Kontaktperson Enhetsleder Gry Hamre, tlf. 959 63 807. Stillingsnummer: 0632-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 02.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledige stillinger i Rollag kommunale barnehage

Se på rollag.kommune.no for fullstendig utlysningstekst.

Søknadsfrist 14.juni 2017.

Kontaktperson Enhetsleder Gry Hamre, tlf. 959 63 807. Stillingsnummer: 0632-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 02.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ledig helgestilling/vikar

Assistent BPA

Vi søker assistent til en ung dame på Leira, som kan gå i fast stilling hver 4. helg og som også kan være vikar. Hun trenger hjelp til daglige gjøremål og følge til aktiviteter som bl.a. svømming. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Du må være dame, være aktiv, selvstendig, ha førerkort og snakke godt norsk. Vi søker også en ungdom(dame) som kan være med på svømming 1¿2 ganger pr. uke dag eller kveld.

Søknadsfrist 14.06. Søknad evn. spørsmål sendes: assistentuloba@gmail.com Stillingsnummer: 0542-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Valdres
Annonsert: 01.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

KRANRINGEN er med sine fire firmaer i Skien, Vestfold, Bergen og Oslo en av de største leverandørene av krantjenester og spesialtransport i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Holmestrand Internasjonale Montessoriskole er en grunnskole drevet etter Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Vi har 84 elever i...

BUSKERUD
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Ren Pluss ble etablert i 1972 og er i dag en av Norges største renholdsleverandører. Selskapet hadde en omsetning på 139 millioner i 2015 og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

BAUHAUS er et sveitsisk eiet konsern og har vært i Norge siden 2007. BAUHAUS er representert i 19 Land og driver mer enn 260 byggevarehus i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Helsehuset Legekontor D/A i Mjøndalen søker legesekretær/helsesekretær med oppstart snarest. Forespeilet arbeidsmengde i sommer er 80-100%, med mulighet for lengre vikariat etter sommeren. Vi er et legesenter med 3 legehjemler og 1 turnuslege, samt 3 medarbeidere. 
Vedkommende må kunne ta del i alle legekontorets oppgaver som arbeid i resepsjon, andre merkantile oppgaver, laboratoriearbeid og skiftestue. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, selvstendighet, gode norskkunnskaper, tidligere arbeidserfaring og faglig engasjement vil bli vektlagt. 

Søknad m/CV kan sendes til i.m.stordal@gmail.com. eller per post til Helsehuset Legekontor D/A, Drammensveien 62, 3050 Mjøndalen. Ved spørsmål kontakt fastlege Ingvild Madland Størdal på i.m.stordal@gmail.com eller på telefon 32236800. 

Søknadsfrist 18.06. 2017, men søknader blir vurdert fortløpende.  Stillingsnummer: 0625-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Aktiv Bygg og Hage AS søker en dyktig arbeidende formann.

Vi søker etter en person som har erfaring fra bygg og anlegg, og som trives med kundekontakt og salg. Arbeidsoppgaver består i kalkulasjon av grunnarbeid til nybygg og tilbygg, samt koordinering  av prosjekter.

Vi søker person som har faglig bygg kompetanse, teknisk fagskole, ingeniør utdanelse eller tilsvarende, samt erfaring fra tilsvarende rolle.

Førerkort kl. B
Søknadsfrist: snarest
Oppstart: så snart som mulig

Kortfattet søknad og CV inkl. referanser, sendes på e-post: post@aboh.no Stillingsnummer: 0626-2017-06-14 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nikita Hair er en spennende bedrift med et eget utdanningssenter og lederprogram, der vi er opptatt av å bygge mennesker til suksess! Sammen med sine mange dyktige medarbeidere har Norges ukronede frisørdronning, Inger Ellen Nicolaisen, lyktes med å bygge en sterk bedriftskultur hvor vi tar ansvar for å gjøre hverandre gode. Nikita Hair er et selskap i Raise Gruppen AS, som driver Nordens største og mest anerkjente konsepter innen hår og skjønnhet med ca. 140 salonger, 6 skoler og over 850 medarbeidere i Norge og Sverige. Hos oss har du grenseløse muligheter! Inger Ellens livsmotto inspirerer oss til å alltid ha fokus på utvikling for å gjøre hvert eneste kundebesøk unikt: "Hvis du tror du kan klare det, eller tror du ikke kan klare det - så har du helt rett!" Les mer om oss her: www.nikita.no / www.raisenews.noEr du lidenskapelig opptatt av hår og liker å dele av din kunnskap, samtidig som du trigges av å nå mål og å se resultater sammen med et team? Send oss en søknad, da vel! Vi tilbyr deg: Godt arbeidsmiljø med stort fokus på trivsel Gode lønnsbetingelser og personalfordeler Store karrieremuligheter, både i Norge og Sverige Faglig utvikling gjennom Nikita Academy og Color Master Expert. Personlig utvikling Mulighet for å være med i Nikita Creative team. Din egen suksessplan. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli bedre og lykkes i jobben din! Rabatt på SATS ELIXIA Coachtimer Nikita Hair og Inger Ellen Nicolaisen har fått en rekke utmerkelser og priser, bl.a: 2015 Vinner Trend VisionNorge - Norgesmester i Make-up 
2014 Vinner Årets Lærling - Norgesmesterskap i Make-up
2013 Vinner Årets Lærling 
2012 Vinner Årets Frisørkonsern - Vinner Årets Frisør   Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-04-42 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen elektro, ventilasjon, rør, bygg-automasjon, energi og kulde. Våre mer enn 3000 ansatte i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 5 milliarder kroner.

Baser og rørleggere for prosjekt

Vil du være med på laget for et bedre miljø? GK Rør AS Drammen har sidenavdelingen ble etablert 1. juni 2016 allerede blitt en betydelig aktør iBuskerud. I samarbeid med øvrige GK-selskaper og avdelinger kan vi leveretotaltekniske entrepriser og totalteknisk service. Avdelingen er i vekst, og visøker derfor etter Baser og røleggere for prosjekt.

Arbeidsoppgaver: Utføre varierte rørleggerarbeider på en faglig sikker og god måte Etablere og opprettholde gode relasjoner og teamsamarbeid internt og eksternt på en profesjonell og tillitsvekkende måte Ivareta selskapets HMS- og kvalitetsrutiner
Ønskede kvalifikasjoner: Svennebrev som Rørlegger med gode faglige ferdigheter Løsningsorientert og med evne til å jobbe både selvstendig og i team Ryddig og strukturert Noen års erfaring i faget Erfaring fra prosjekter Beherske norsk skriftlig og muntlig
Vi kan tilby: Mulighet til å utvikle deg og vokse internt i selskapet Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige lønnsbetingelser Et meget godt og tverrfaglig arbeidsmiljø Bedriftsidrett
Vi vil behandle søknader fortløpende! Ønsker du en stilling i en offensiv bedrift ivekst? Vi gleder oss til å lese din søknad!

Referanse: Baser og rørleggere for prosjekt Kontaktperson: John Stensby, Avdelingsleder, tlf. 906 96 079

Søknadsfrist: 30. jun 2017

Arbeidsgiver: GK

Sted: GK Rør Drammen

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-41 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver nærmere 100 barnehager med ca 2500 medarbeidere og 8800 barn. Vårt mål er å drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos personalet. Vi tror en viktig nøkkel til suksess er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives og er stolte av sin arbeidsplass. Espira videreutvikler sitt pedagogiske tilbud til barn og ønsker å være i forkant med nytenkning og utvikling. Les mer på www.espira.noBarnehagelærer - 100% stilling fra 01.08.2017 Vi søker etter en barnehagelærer som gjennom sitt engasjement, fokus på kvalitet og Espiras barnesyn, bidrar til å skape en meningsfull hverdag for barna. Vi trenger deg som har fokus på barnet, og er opptatt av barns språkutvikling. Har du kjennskap til «Være sammen» er det en fordel. Espira Gåserud åpnet i 2003 og har 4 avd. Barnehagen vår ligger i Konnerud bydel i Drammen kommune.
Vi har skog og mark i umiddelbar nærhet med egen 100-meter skog og lavvoplass. Dette gir utgangspunkt for en mengde aktiviteter gjennom hele året.
I nærmiljøet finnes både store akebakker og en ballslette. Vi har også et stort opparbeidet uteareal med grillhytte.  Arbeidsoppgaver: Bidra i drift av egen avdeling i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser Bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling Bidra til pedagogisk utvikling på avdelingen og i barnehagen Bidra til et godt samarbeid med foreldrene Ansvar for planlegging, dokumentasjon og vurdering på egen avdeling  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Entusiastisk og positiv Interesse for å jobbe for og med barn Kunne ta et overblikk og se det helhetlige behovet på avdelingen Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Nytenkende og løsningsorientert Fleksibel Gjerne erfaring med barnehager eller annet arbeid med barn og unge  Utdanning: Barnehagelærerutdannelse (førskolelærerutdannelse) Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve 3) Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehagen.  Espira tilbyr: Fokus på kvalitet gjennom vårt pedagogiske konsept, LekEspira Faglig utviklende miljø gjennom vårt eget akademi, Espira Akademiet Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av avdelingene Barnehageplass til ansattes barn Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBLs regulativ. IA-bedrift   Søknadsfrist: 14.06.17Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage- og utdanningsaktør. Vi driver nærmere 100 barnehager med ca 2500 medarbeidere og 8800 barn. Vårt mål er å drive barnehager av høy kvalitet med god kompetanse hos personalet. Vi tror en viktig nøkkel til suksess er engasjerte og kompetente medarbeidere som trives og er stolte av sin arbeidsplass. Espira videreutvikler sitt pedagogiske tilbud til barn og ønsker å være i forkant med nytenkning og utvikling. Les mer på www.espira.noSpesialpedagog/barnehagelærer - 67% (87%) engasjement fra 01.08.17 i ca. 1 år. Vi søker etter en spesialpedagog/barnehagelærer som er opptatt av de barna som har behov for det lille ekstra. Arbeidsoppgavene vil være rettet mot enkeltbarn, men som en del av avdelingen. Stillingen kan om ønskelig knyttes opp mot en 20% stilling som pedagogisk leder. Espira Gåserud åpnet i 2003 og har 4 avd. Barnehagen vår ligger i Konnerud bydel i Drammen kommune. Vi har skog og mark i umiddelbar nærhet med egen 100-meter skog og lavvoplass. Dette gir utgangspunkt for en mengde aktiviteter gjennom hele året. I nærmiljøet finnes både store akebakker og en ballslette. Vi har også et stort opparbeidet uteareal med grillhytte.  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper: Entusiastisk og positiv Faglig engasjement Genuin interesse for å jobbe for og med barn Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Strukturert og evne å jobbe systematisk Nytenkende og løsningsorientert Utdanning: Barnehagelærerutdannelse (førskolelærerutdannelse) Beherske norsk muntlig og skriftlig (minimum norskprøve 3) Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i barnehagen. Espira tilbyr: Fokus på kvalitet gjennom vårt pedagogiske konsept, LekEspira Faglig utviklende miljø gjennom vår eget akademi, Espira Akademiet Lederutvikling gjennom Espiras lederutviklingsprogram Samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av avdelingene Barnehageplass til ansattes barn Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger etter PBLs regulativ IA-bedrift Søknadsfrist: 14.06.2017  Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-06-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vi søker Tømrere Kongsberg

Block Watne er en av landets største boligutbyggere og opplever økende oppdragsmengde. Vi leter etter tømrere med fagbrev som vil være med på laget. Du blir tilknyttet vårt distriktskontor på
Kongsberg og blir en viktig spiller som bidrar til å bygge flotte hjem for våre kunder. Arbeidssted vil være både i Notodden og på Kongsberg.

For mer informasjon kontakt Bjørn Evenrud Berg på e-post
bjorn.evenrud.berg@blockwatne.no, eller telefon 469 51 139

Vil du vite mer? Blockwatne.no/jobb Stillingsnummer: 0604-2017-06-9 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Laagendalsposten
Annonsert: 01.06.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Voksenopplæringen i Holmestrand ligger administrativt under Gjøklep ungdomsskole. Opplæring av fremmedspråklig voksne i forhold til...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I Røyken kommune er det ca 22.000 innbyggere, 3 menigheter, 1 kirkekontor, 4 kirker, 1 kirke- og kultursenter under bygging, 1 kapell og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nikita Hair er en spennende bedrift med et eget utdanningssenter og lederprogram, der vi er opptatt av å bygge mennesker til suksess! Sammen med sine mange dyktige medarbeidere har Norges ukronede frisørdronning, Inger Ellen Nicolaisen, lyktes med å bygge en sterk bedriftskultur hvor vi tar ansvar for å gjøre hverandre gode. Nikita Hair er et selskap i Raise Gruppen AS, som driver Nordens største og mest anerkjente konsepter innen hår og skjønnhet med ca. 140 salonger, 6 skoler og over 850 medarbeidere i Norge og Sverige. Hos oss har du grenseløse muligheter! Inger Ellens livsmotto inspirerer oss til å alltid ha fokus på utvikling for å gjøre hvert eneste kundebesøk unikt: "Hvis du tror du kan klare det, eller tror du ikke kan klare det - så har du helt rett!" Les mer om oss her: www.nikita.no / www.raisenews.noVi søker nå etter flere frisører/svenner med fagbrev som har ekte frisørglede, stå-på vilje og et stort hjerte for kundene. Vil du bli vår nye kollega på CC Drammen? Vi tilbyr: Gode lønnsbetingelser og personalfordeler Store karrieremuligheter, både i Norge og Sverige Vi vil gjøre vårt beste for at du skal utvikle deg personlig og tilbyr kurs gjennom vårt Studio & Academy Vi har stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Du vil også få mulighet til å være med i Nikita Creative Team Vi har stort fokus på fag og utdanner årlig svenner til fargespesialist ( Color Master Expert) i Oslo. Din egen suksessplan. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli bedre og lykkes i jobben din! Rabatt på SATS ELIXIA Coachtimer Vårt hovedmål er å gjøre kundene 100% fornøyd! Lyst til å bli en del av Nikitafamilien? Send inn din CV og søknad i dag! 2015 Vinner Trend VisionNorge - Norgesmester i Make-up 
2014 Vinner Årets Lærling - Norgesmesterskap i Make-up
2013 Vinner Årets Lærling 
2012 Vinner Årets Frisørkonsern - Vinner Årets Frisør   Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-04-43 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nikita Hair er en spennende bedrift med et eget utdanningssenter og lederprogram, der vi er opptatt av å bygge mennesker til suksess! Sammen med sine mange dyktige medarbeidere har Norges ukronede frisørdronning, Inger Ellen Nicolaisen, lyktes med å bygge en sterk bedriftskultur hvor vi tar ansvar for å gjøre hverandre gode. Nikita Hair er et selskap i Raise Gruppen AS, som driver Nordens største og mest anerkjente konsepter innen hår og skjønnhet med ca. 140 salonger, 6 skoler og over 850 medarbeidere i Norge og Sverige. Hos oss har du grenseløse muligheter! Inger Ellens livsmotto inspirerer oss til å alltid ha fokus på utvikling for å gjøre hvert eneste kundebesøk unikt: "Hvis du tror du kan klare det, eller tror du ikke kan klare det - så har du helt rett!" Les mer om oss her: www.nikita.no / www.raisenews.noLyst til å jobbe på en spennende arbeidsplass med  hyggelige kollegaer på CC i Drammen? Vi ønsker at du skal utvikle sjel for både faget og kundeservice og at du allerede i dag har den egenskapen at du alltid vil sette kunden i fokus. Vi gleder oss til å ta deg i mot og lære deg opp, så du skal være i stand til å gjøre kundene 100% fornøyd. Så søk i dag da vel, og bli en del av Nikita familien du også! Nikitafamilien tilbyr deg: Stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Mulighet til å være med i Nikita Creative Team. Eget opplæringskontor Egen suksessplan. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli bedre og lykkes i jobben din! Stort fokus på fag Vårt hovedmål er å gjøre kundene 100% fornøyd! 2015 Vinner Trend VisionNorge - Norgesmester i Make-up 
2014 Vinner Årets Lærling - Norgesmesterskap i Make-up
2013 Vinner Årets Lærling 
2012 Vinner Årets Frisørkonsern - Vinner Årets Frisør  Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-04-44 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Den regionale kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen har ansvar for å ivareta hensynet til fredete og verneverdige kulturminner i kommunal planlegging og byggesaksarbeid og gi kulturminnefaglig rådgivning til eiere av kulturminner og kommuner. Stillingsbeskrivelse
I utviklingsavdelingen er det ledig en fast 100% rådgiverstilling for arkitekt, etnolog eller kunst- / kulturhistoriker med minimum 4-årig universitetsutdannelse.

Du som søker må ha dokumentert teoretisk kompetanse innenfor fag som er relevant for kulturminnevernet (etnologi, historie, kunsthistorie fra universitet/høgskole eller arkitektutdannelse). Du må ha erfaring fra kulturminnefaglig arbeid. Søker må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Arbeidsoppgavene vil være saksbehandling etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. Arbeid med formidling kulturarv kan også inngå i stillingen.

Vi er ute etter en rådgiver som har solid fagkunnskap innenfor fagområdet bygningsvern og nyere tids kulturminnevern, gode samarbeidsegenskaper og gode kommunikasjonsferdigheter. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Personlig egnethet vektlegges. Annet
Vi kan tilby en arbeidsplass i et hyggelig og hektisk fagmiljø på fylkeshuset i Drammen.

Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune ligger i utviklingsavdelingen. Fagenheten for kulturminnevern består av 12 fast ansatte som jobber med arkeologi og bygningsvern/nyere tids kulturminner, samt utvikling og styrking av tradisjonshåndverk ved Buskerud bygningsvernsenter. Du som søker må ha førerkort for bil og helst disponere egen bil Arbeidssted Drammen Tiltredelse snarest Stillingen lønnes etter avtale avhengig av kvalifikasjoner
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 12.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Fylkeshuset

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-22 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Om skolen vår
Drammen vgs er en av landets største innen studiespesialisering. Vi har også et godt integrert tilbud i idrettsfag (toppidrett), og service og samferdsel, samt egne tilbud innen spesialundervisning og forberedende kurs for
minoritetsspråklige elever. Skolens visjon er "vi åpner muligheter". Våre verdier er raushet, åpenhet, mot og entusiasme.
Elevene sier om skolen: "Vi har en inkluderende skole der du kan være deg selv", "her er det lov å være god", "vi har lærere som gir oss mestringsfølelse", "her er det mange valg og gode fagmuligheter".
Se ellers skolen hjemmeside: www.drammen.vgs.no Stillingsbeskrivelse
Vi har behov for elevassistent i 53 % fast stilling, med arbeidstid 3 dager pr uke og tiltredelse 01.08.17. Vi søker etter en person som i hovedsak vil jobbe med elever med spesialpedagogiske behov. Skolen har til sammen 8 assistenter. En av våre medarbeidere går nå av med alderspensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Ved siden av enkeltelever med behov for spesialundervisning og ekstra oppfølging, har skolen også et eget tilbud for elever med store tilretteleggingsbehov. Pr i dag er dette et tilbud for 16 elever organisert i en egen klasse, som et spesialpedagogisk opplegg innenfor studiespesialisering med hverdagslivstrening. Den som blir ansatt vil være tilknyttet denne klassen, men kan også få oppgave med å hjelpe enkeltelever med spesialpedagogiske behov i de ordinære tilbudene. Vi ser etter personer med stor fleksibilitet, god omsorgsevne, som liker å jobbe med mennesker og som har romslighet i møtet med unge elever med spesielle behov. Erfaring fra arbeid med mennesker er en forutsetning, og positivitet og vilje til å bidra i et hektisk arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver vil bli vektlagt.

Utlysning er med forbehold om endret behov. Ønsket kompetanse Erfaring fra arbeid med mennesker Formell utdanning på fagarbeidernivå, som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller lignende Et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kollegaer Evne til å kunne stå i konflikter og være en tydelig voksenperson Evne og vilje til å utvikle seg faglig og menneskelig God evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi kan tilby
Store og spennende fagmiljøer, et engasjert fagmiljø innenfor spesialpedagogikk, opplæring og veiledning. Store deler av skolen er nybygg eller vesentlig renovert i 2011, med flotte undervisningslokaler. Skolen er moderne med et aktivt og engasjert elevmiljø. Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved ansettelse må gyldig politiattest forevises. Søknad sendes
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Annet
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Kopi av attester og vitnemål må medbringes og blir ikke returnert.
Referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 12.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Drammen videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-23 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Om skolen vår
Drammen vgs er en av landets største innen studiespesialisering. Vi har også et godt integrert tilbud i idrettsfag (toppidrett), og service og samferdsel, samt egne tilbud innen spesialundervisning og forberedende kurs for minoritetsspråklige elever. Ved siden av enkeltelever med behov for spesialundervisning og ekstra oppfølging, har skolen også et eget tilbud for elever med store tilretteleggingsbehov. Pr i dag er dette et tilbud for 16 elever organisert i en egen klasse, som et tilbud innenfor studiespesialisering med hverdagslivstrening. Skolen har til sammen 8 assistenter.
Skolens visjon er "vi åpner muligheter". Våre verdier er raushet, åpenhet, mot og entusiasme.
Elevene sier om skolen: "Vi har en inkluderende skole der du kan være deg selv", "her er det lov å være god", "vi har lærere som gir oss mestringsfølelse", "her er det mange valg og gode fagmuligheter".
Se ellers skolen hjemmeside: www.drammen.vgs.no Stillingsbeskrivelse
Vi har behov for en elevassistent i et års vikariat i ca 90 % stilling for skoleåret 2017/18 til en elev med store tilretteleggingsbehov. Tiltredelse 01.08.17. Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til skolens øvrige elever med spesialpedagogiske behov. Stillingen vil organisatorisk tilhøre spes.ped.avdelingen. Vi søker primært etter en person med fagbrev og med erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i skolen. Vi ønsker oss en person med et positivt elevsyn, med gode pedagogiske evner samt evne til fleksibilitet og samarbeid med skolens øvrige personale. Eleven følger ordinære klasser, men er avhengig av mye tilrettelegging i det daglige. Oppfølging av skolearbeid utenom timene, planlegging og strukturering av skolehverdagen, samt samarbeid med hjemmet og eksterne aktører, vil være hovedarbeidsoppgavene for den som ansettes. Vedkommende kan forvente god overlapping og opplæring i forbindelse med ansettelse.
Utlysning er med forbehold om endret behov. Ønsket kompetanse Erfaring fra arbeid med mennesker Formell utdanning på fagarbeidernivå, som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller lignende Et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kollegaer God evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi kan tilby
Store og spennende fagmiljøer, et engasjert fagmiljø innenfor spesialpedagogikk, opplæring og veiledning. Store deler av skolen er nybygg eller vesentlig renovert i 2011, med flotte undervisningslokaler. Skolen er moderne med et aktivt og engasjert elevmiljø. Tilsettingsvilkår
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk. Ved ansettelse må gyldig politiattest forevises. Søknad sendes
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Annet
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller
nasjonalitet. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Kopi av attester og vitnemål må medbringes og blir ikke returnert.
Referanser må oppgis.

Søknadsfrist: 12.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Drammen videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-25 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Buskerud fylkeskommune skal som første fylke i landet utarbeide bærekraftindikatorer og bærekraftrapport for fylket. Ønsker du å lede dette arbeidet og jobbe med utfordringer knyttet til bærekraft og samfunnsutvikling?

Vi søker en engasjert rådgiver til nyopprettet stilling stilling i fagenhet plan, miljø og folkehelse som ønsker være pådriver i å fremme bærekraft og miljøperspektivet. Enheten har ansvar for blant annet planlegging, by- og stedsutvikling, folkehelse, klima og miljø, vann- og fiskeforvaltning, idrett, friluftsliv og ungdomsmedvirkning. Om stillingen
Du vil arbeide med bærekraft og klima i et samfunnsutviklingsperspektiv, med ansvar for å utvikle og utarbeide bærekraftrapport for Buskerud. Det innebærer både saksbehandling, utviklings- og prosjektarbeid innenfor plan, bærekraft, klima og miljø.

Du vil delta i fagenhetens oppgaver innen regional- og kommunal planlegging og ha et særlig ansvar for oppfølging av bærekraft- og klimaspørsmål i planoppgavene.

Du vil også delta i relevante oppgaver i avdelingen hvor bærekraftaspektet inngår.

Arbeidsoppgavene løses i tett samarbeid med andre funksjoner i fagenheten, øvrige fagenheter i avdelingen, andre i fylkeskommunen, samt relevante eksterne aktører fylkeskommunen samarbeider med.

Vi legger stor vekt på tverrfaglighet og helhetlig tenkning. Stillingen er utfordrende og du har stor mulighet til å utvikle og forme arbeidsoppgavene. Du vil inngå i et godt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Vi ser etter deg som: har høyere samfunnsfaglig eller naturvitenskaplig utdanning, minimum 4 år har erfaring fra samfunnsplanlegging fra kommunalt eller regionalt nivå har innsikt i plan og bygningsloven og liker å formidle hvordan denne er med på å gi rammer for samfunnsutvikling har erfaring fra regionalt utviklingsarbeid og er opptatt av kunnskapsbasert forvaltning og utvikling har god kommunikasjons- og formidlingsevne er samfunnsengasjert og opptatt av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft arbeider selvstendig og resultatorientert, og liker å arbeide i prosesser er positiv og utadvendt med gode samarbeidsevner
Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi kan tilby Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø Arbeidssted sentralt i Drammen, med noe reising Stillingen lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner Fleksibel arbeidstid
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 06.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Fylkeshuset

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

TalentCo er et av landets raskest voksende bemannings- og rekrutteringsselskap. Vi løser bemanningsutfordringene for næringslivet. Våre...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Virksomhet Holmestrand Bo- og behandlingssenter består av Holmestrand Bo- og behandlingssenter med sine fire avdelinger, kjøkken, vaskeri og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Allerede i 1985 hadde vi en ambisjon om å bli best på sunn, rask mat i Norge og vi var først på det norske markedet med nysmurte baguetter ?...

BUSKERUD
Nav.no
Kokk/Hotell og resturant

OMMAT Café & Restaurant holder til i klubbhuset til Drammen Golfklubb hvor vi servere kald- og varmretter til golfspillere og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Autolink AS er Norges største aktør innen transport, klargjøring og ombygning av nye biler. Med mer enn 50 år som markedsleder har vi en unik...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Læringsverkstedet har 5 000 ansatte som jobber med de viktigste verdiene som finnes, nemlig barn. Vårt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Autolink AS er Norges største aktør innen transport, klargjøring og ombygning av nye biler. Med mer enn 50 år som markedsleder har vi en unik...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Virinco AS har gjennom 20 år utviklet testsystemer for produksjon i elektronikkbransjen. Vi hjelper kunder med teststrategier, testutstyr og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Den regionale kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen har ansvar for å ivareta hensynet til fredete og verneverdige kulturminner i kommunal planlegging og byggesaksarbeid og gi kulturminnefaglig rådgivning til eiere av kulturminner og kommuner.

I utviklingsavdelingen er det ledig et engasjement i 6 måneder i 100% stilling for en håndverker med utdanning innenfor tradisjonshåndverk/antikvarisk istandsetting og/eller lang erfaring med arbeider på fredete og verneverdige bygninger. Det er muligheter for forlengelse av engasjementet. Stillingsbeskrivelse
Du som søker må ha erfaring med tilstandsregistrering av fredete og verneverdige bygninger. Du bør ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Arbeidsoppgavene vil være tilstandsanalyser av fredete bygninger og oppdatering av kulturminnedatabasen Askeladden med resultater av analysene. God kjennskap til databehandling er en fordel. Opplæring i Askeladden-systemet vil bli gitt. Arbeidsoppgaver for Buskerud bygningsvernsenter kan også inngå i stillingen.

Vi er ute etter en håndverker som har solid fagkunnskap innenfor fagområdet bygningsvern og nyere tids kulturminnevern, gode samarbeidsegenskaper og gode kommunikasjonsferdigheter. Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby en arbeidsplass i et hyggelig og hektisk fagmiljø på fylkeshuset i Drammen. Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune ligger i utviklingsavdelingen. Fagenheten for kulturminnevern består av 12 fast ansatte som jobber med arkeologi og bygningsvern/nyere tids kulturminner, samt utvikling og styrking av tradisjonshåndverk ved Buskerud bygningsvernsenter. Annet
Stillingen inngår i fagenhet kulturminnevern i utviklingsavdelingen og rapporterer til enhetsleder kulturminnevern. Du må ha førerkort for bil og helst disponere egen bil, da en del reisevirksomhet i Buskerud må påregnes. Tiltredelse snarest Stillingen lønnes etter avtale avhengig av kvalifikasjoner Arbeidssted Drammen
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 12.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Fylkeshuset

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-19 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Stillingsopplysninger
Skolen har ledig inntil 26% fast stilling innen fagområdet rettslære 1.

Tilsettingen gjelder fra 01.08.17 Kvalifikasjoner
Relevant utdanning og praksis.
Skolen benytter digital læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy.

Vi vektlegger undervisningserfaring i faget. Personlige egenskaper
Vi søker medarbeidere med fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.
I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever og kollegaer i en hektisk hverdag.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt arbeidsmiljø og klassemiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges.

Personlige egenskaper vektlegges. Tilsettingsvilkår
De som tilsettes må fremlegge politiattest av ny dato, jamfør opplæringslovens §10-9.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Offentliggjøring
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
I slike tilfeller skal søker varsles, og få mulighet til å trekke søknaden. Annet
Du kommer til elektronisk søknadsskjema for denne stillingen ved å trykke "Søk stilling" på denne nettsiden

Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 13.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Kongsberg videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0604-2017-06-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Stillingsbeskrivelse
Fra 01.08.17 har skolen ledig en 100% fast undervisningsstilling innen fagområdene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM), gjerne i kombinasjon med norsk eller andre fag.

Tiltredelse på et senere tidspunkt kan vurderes

Fag som er ønskelig og som er knyttet til kompetansen, er blant annet: Bedriftsetablering og avvikling, budsjettering, regnskapsanalyse og lønnsomhetsanalyse Organisasjonsteori, ledelsesteori, personalledelse Markedsplanmodellen Relevante lover, etikk og bruk av digitale verktøy
Det vil være en fordel om søker også kan dekke lovkunnskap.

Innholdet i fagene finner du i våre utdanningsplaner på http://fto.no/Student/Student.html Kvalifikasjoner Høyskoleutdanning Kunne håndtere endringer i en dynamisk hverdag på en positiv måte Strukturert Generelt god IKT kompetanse Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby
Gode avspaseringsordninger og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter. Tilsettingsvilkår
Ved tilsetting må gyldig politiattest i henhold til opplæringsloven fremlegges.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Offentliggjøring
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller skal søker varsles, og få mulighet til å trekke søknaden. Søknad sendes
Du kommer til elektronisk søknadsskjema for denne stillingen ved å klikke på "Logg inn" på denne nettsiden.
Innsendt dokumentasjon returneres ikke. Annet
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 09.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Fagskolen Tinius Olsen

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0604-2017-06-3 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Stillingsopplysninger
Vi søker inntil 50% fast stilling innen utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, fagkompetanse fortrinnsvis innen tømrerfaget.
Vi søker inntil 100% fast stilling og inntil 30% vikariat innen utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk, fagkompetanse fortrinnsvis innen anleggsmaskinførerfaget og ADK.

Vi søker inntil 100% fast stilling innen utdanningsprogrammet naturbruk, fagkompetanse innen skogbruk og skogskjøtsel, fortrinnsvis med fagbrev som skogsmaskinoperatør.

Om søker har tverrfaglig kompetanse/erfaring kan stillingene kombineres og/eller deles.

Tilsettingen gjelder fra 01.08.17 Kvalifikasjoner
For stillingen kreves relevant utdanning og variert arbeidserfaring fra fagfeltene.
Det er ønskelig med undervisningserfaring, samt kompetanse innenfor spesialpedagogikk.

Skolen benytter digital læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy.

For fast tilsetting kreves fagbrev, høyere teknisk utdannelse og praktisk pedagogisk utdanning. Det er åpning for å bli tilsatt på vilkår ved å fullføre hele eller deler av den manglende utdanning innen en frist som skolen setter. Personlige egenskaper
Vi søker medarbeidere med fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og konsekvente holdninger.
I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid med elever og kollegaer i en hektisk hverdag.
Vi har også tett samarbeid med næringslivet som skal vedlikeholdes og videreutvikles.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt arbeidsmiljø og klassemiljø hvor faglig og pedagogisk samarbeid vektlegges.

Personlige egenskaper vektlegges. Tilsettingsvilkår
De som tilsettes må fremlegge politiattest av ny dato, jamfør opplæringslovens §10-9.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Offentliggjøring
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
I slike tilfeller skal søker varsles, og få mulighet til å trekke søknaden. Annet
Du kommer til elektronisk søknadsskjema for denne stillingen ved å trykke "Søk stilling" på denne nettsiden.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn,
funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 06.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Kongsberg videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0604-2017-06-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage-...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager. Espira Gruppen er en del av Academedia som er Nordens ledende barnehage-...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Nikita Hair er en spennende bedrift med et eget utdanningssenter og lederprogram, der vi er opptatt av å bygge mennesker til suksess! Sammen med sine mange dyktige medarbeidere har Norges ukronede frisørdronning, Inger Ellen Nicolaisen, lyktes med å bygge en sterk bedriftskultur hvor vi tar ansvar for å gjøre hverandre gode. Nikita Hair er et selskap i Raise Gruppen AS, som driver Nordens største og mest anerkjente konsepter innen hår og skjønnhet med ca. 140 salonger, 6 skoler og over 850 medarbeidere i Norge og Sverige. Hos oss har du grenseløse muligheter! Inger Ellens livsmotto inspirerer oss til å alltid ha fokus på utvikling for å gjøre hvert eneste kundebesøk unikt: "Hvis du tror du kan klare det, eller tror du ikke kan klare det - så har du helt rett!" Les mer om oss her: www.nikita.no / www.raisenews.noVi søker lærling med ekte frisørglede! Vi ønsker at du skal utvikle sjel for både faget og kundeservice og at du allerede i dag har den egenskapen at du alltid vil sette kunden i fokus. Vi gleder oss til å ta deg i mot og lære deg opp, så du skal være i stand til å gjøre kundene 100% fornøyd. Så søk i dag da vel, og bli en del av Nikita familien du også! Nikitafamilien tilbyr deg: Stort fokus på fag. Vi utdanner årlig svenner til fargespesialist ( Color Master Expert) i Oslo. Gode lønnsbetingelser  Store karrieremuligheter, både i Norge og Sverige. Stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel. Mulighet til å være med i Nikita Creative Team. Eget opplæringskontor Egen suksessplan. Vårt mål er å hjelpe deg til å bli bedre og lykkes i jobben din! Vårt hovedmål er å gjøre kundene 100% fornøyd! 2015 Vinner Trend VisionNorge - Norgesmester i Make-up 
2014 Vinner Årets Lærling - Norgesmesterskap i Make-up
2013 Vinner Årets Lærling 
2012 Vinner Årets Frisørkonsern - Vinner Årets Frisør  Link til søknadsskjema: Stillingsnummer: 0602-2017-05-193 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Ingress
Åssiden videregående skole er en av Buskeruds største skoler med 8 yrkesfaglige utdanningsprogram og ansvaret for
voksenopplæringen (OPUS) i Drammensregionen. Totalt har vi omtrent 1600 elever og 260 ansatte. Stillingsopplysninger
Vi har ledig inntil 100% midlertidig stilling frem til 31.12.17 med mulighet for forlengelse, som instruktør for elever i elektrikerfaget Vg3 i skole.

Skolen har også til enhver tid behov for tilkallings vikar i realfag og språkfag. For dette ta kontakt med HR leder Gunn-Kari Bakke, mail gunn-kari.bakke@bfk.no Kvalifikasjoner
Vi søker primært de som har bakgrunn som:
Elektriker med fagbrev gruppe L med bred praksis og gjerne med pedagogisk utdanning.
Personlige egenskaper tillegges vekt. Fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige,
ærlige og konsekvente holdninger.
I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder må søkeren kunne bidra til en arbeidsform
som bygger på samarbeid med elever og kollegaer i en hektisk hverdag. Nærmere opplysninger om stillingen
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen nedenfor, se også skolens hjemmeside www.assiden.vgs.no Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk på www.bfk.no/ledig stilling

Søknadsfrist: 11.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Åssiden videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-06-28 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Stillingsbeskrivelse
Fagskolen Tinius Olsen har fra 01.08.17 ledig 100% fast stilling innen fagområdet elektro. Planlagt undervisning er innen installasjonsfag, Ekom, HMS, risikoanalyse, samt grunnleggende elektrofag.
Tiltredelse på et senere tidspunkt kan vurderes.

Innholdet i fagene finner du i våre utdanningsplaner på http://fto.no/Student/Student.html Kvalifikasjoner Fagskoleutdanning m/arbeidserfaring og/eller høgskole-/universitetsutdanning innen elkraft. Relevant elektrofagbrev Installatørprøve ønskelig. Praksis fra prosjektering av elektroinstallasjoner og Ekom anlegg. Gode samarbeidsevner og evne å håndtere endringer i en dynamisk hverdag på en positiv måte. Personlig egnethet Generelt god IKT kompetanse Vi kan tilby
Gode avspaseringsordninger og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter. Helt nye og moderne lokaler. Tilsettingsvilkår
Ved tilsetting må gyldig politiattest i henhold til opplæringsloven fremlegges.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Offentliggjøring
Vi gjør opperksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
I slike tilfeller skal søker varsles, og få mulighet til å trekke søknaden. Søknad sendes
Du kommer til elektronisk søknadsskjema for denne stillingen ved å klikke på "Logg inn" denne nettsiden.
Innsendt dokumentasjon returneres ikke. Annet
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppforderer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.

Søknadsfrist: 16.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Fagskolen Tinius Olsen

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0604-2017-06-5 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Institusjonstjenesten i Kongsberg kommune yter heldøgnsomsorg til pasienter med behov for langtidsopphold i institusjon. Tjenesten er organisert i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg innan...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg innan...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg innan...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Gol er ein kommune med ca. 4.700 innbyggjarar. Kommunen er eit viktig kommunikasjonsmessig knutepunkt, med eit allsidig næringsliv, særleg innan...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Stillingsopplysninger
Vi søker inntil 70% vikariat på utdanningsprogrammet elektrofag. På sikt er det mulighet for fast tilsetting i deler av stillingen.

Vi har behov for lærer med erfaring fra elenergi og/eller automasjon.

Stillingen kan omfatte undervisning på alle trinn.

Tilsettingen gjelder fra 01.08.17. Kvalifikasjoner
For stillingen kreves relevant utdanning og arbeidserfaring.

Det er ønskelig med undervisningskompetanse, samt undervisningserfaring fra læreplanverket i Kunnskapsløftet.
Skolen benytter digital læringsplattform og søkere må beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy.

For fast tilsetting kreves fagbrev, høyere teknisk utdannelse og praktisk pedagogisk utdanning.
Det er allikevel mulig å bli tilsatt på vilkår, ved å fullføre hele eller deler av manglende utdanning innen en frist som skolen setter. Personlige egenskaper
Vi søker medarbeidere med fleksibilitet og positivt menneskesyn som kommer til syne gjennom tydelige, ærlige og
konsekvente holdninger.
I tillegg til å være en tydelig og god klasseleder må søkeren kunne bidra til en arbeidsform som bygger på samarbeid
med elever og kollegaer i en hektisk hverdag.
Vi har også tett samarbeid med næringslivet som skal vedlikeholdes og videreutvikles.

Vi kan tilby en spennende jobb på en skole med et godt arbeidsmiljø og klassemiljø hvor faglig og pedagogisk
samarbeid vektlegges.

Personlige egenskaper vektlegges. Tilsettingsvilkår
Ved tilsetting må gyldig politiattest i henhold til opplæringsloven fremlegges.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Offentliggjøring
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
I slike tilfeller skal søker varsles, og få mulighet til å trekke søknaden. Annet
Søknadsfrist: 06.06.17

Arbeidsgiver: Buskerud fylkeskommune

Sted: Kongsberg videregående skole

Hentet fra: Buskerud Fylkeskommune

Se annonse Stillingsnummer: 0604-2017-06-7 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vår klinikk søker en dyktig tannlege med norsk autorisasjon og minst 3 år erfaring i Norge. Må kunne beherske godt norsk, både muntlig og skriftlig. Klinikken vår har kapasitet til å tilby jobb en dag i uka (20%), men det finnes muligheten til å øke i stillingen opp til 60%.

Søknaden sendes på epost til

chr_jacobsen@yahoo.com. Stillingsnummer: 0604-2017-05-16 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Butikksjefens NK søkes til Nille Gulskogen Drammen


Vi søker en ny Nille helt!

Våre butikkselgere er Nille sine viktigste ambassadører og ansikt utad. Hver dag sørger de for at våre butikker fremstår inspirerende, innbydende og at våre kunder får den service de fortjener. Derfor kaller vi våre ansatte Nille helter.

Vi er stolt av vår kultur og våre butikkselgere er engasjert og kundefokuserte med et stort hjerte for Nille. Vi søker deg med kremmerånd som elsker salg og service.

Stillingen er 25  timer i uken. Du må kunne jobbe både dagtid, kvelder og helger. Ekstraarbeid må påregnes i ferier og travle perioder.

 

Som Assisterende Butikksjef skal du sammen med teamet bidra til å skape resultater!

I rollen som assisterende butikksjef er du en viktig støttespiller for butikksjef i den daglige drift av butikken. Sammen med teamet skal du bidra til å levere en høy butikkstandard samt høy kundeopplevelse.

Vi søker deg med kremmerånd som elsker salg/service og samtidig liker å jobbe effektivt med varehåndtering. Du har stort engasjement og pågangsmot. Du jobber godt i team og ønsker å gå foran som et godt eksempel for dine kollegaer. Vi søker deg som liker å ta ansvar og ønsker å lære deg Butikksjefrollen.

 

Vil du bli en del av Nille familien?

Vi søker etter deg som

- Alltid setter kunden i fokus
- Alltid er imøtekommende og god relasjonsbygger
- Har kremmerånd og resultatfokus
- Har inkluderende leder stil
- Har sterkt engasjement og pågangsmot
- Har stor arbeidskapasitet og liker høyt tempo
- Er selvgående og fleksibel
- Er arbeidsom, ryddig og strukturert
- Er ambisiøs og lærevillig

Kvalifikasjoner:

- Har salgserfaring fra butikk
- Er fleksibel og kan stille opp i ukedager og helger, samt ferier og når butikken har behov

Vi tilbyr:

- En spennende jobbhverdag med muligheter for å lære og utvikle deg
- Ordnede arbeidsforhold i en velfungerende kjede i positiv vekst
- Gode karrieremuligheter i en kjede med fokus på å intern rekruttering
- Få ta del i vårt opplæringsprogram Nille skolen
- Konkurransedyktige betingelser
- Gode personalkjøpsordninger

Søknadsfrist er 12. juni - Tiltredelse er 1. juli
 

Ytterligere spørsmål om stillingen kan rettes til:

Distriktssjef Trond Arve Johnsen  tlf.nr.  91736490  
Gang per uke: 25 timer pr.uke


Stillingsnummer: 0602-2017-05-200 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Ung gutt søker personlig assistent, hovedsakelig ettermiddag, kveld (før og etter skoletid), natt og helg. Er du en eller ei som liker å yte service og ha varierte arbeidsoppgaver, som for eksempel å gi praktisk og personlig bistand i hverdagen/fritiden, veilede og avlastning. Da kan dette være jobben for deg.

Utdanning er ingen forutsetning, og nødvendig opplæring vil bli gitt.

Personlig egenskaper du som søker bør ha:

Positiv, tålmodig, fleksibel, tydelig, stabil, engasjert og glad i barn.

Krav til søker:

-Førerkort klasse B, mulighet til å disponere egen bil

-Ikke allergisk mot dyr.

-Må være over 18 år.

-Gode norskkunnskaper. 

Arbeidssted: Vestre Toten kommune.

Stillingsstørrelse: Fast ansettelse i deltidsstilling og tilkallingsvikarer.

Tiltredelse: Omgående.

Høres dette interessant ut sender du en søknad, samt CV og aktuelle attester på mail til:

team-es@outlook.com

Søknadsfrist: 13.06.17.

Aktuelle søkere innkalles til intervju fortløpende.

                                                         

Spørsmål ang stillingen henvises til mail: team-es@outlook.com

(Send gjerne ditt telefonnummer, om det er ønskelig at vi ringer deg).

Arbeidsgiver er Uloba. Les gjerne på www.uloba.no.

Gode lønns og arbeidsvilkår. Gode pensjons- og forsikringsavtaler.

  Stillingsnummer: 0529-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Reg av arb.giver på nav.no
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Stange kommune ligger trygt på...

BUSKERUD
Nav.no
Kontormedarbeider/Kontor og Administrasjon

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

På Café Picasso er det en avslappet atmosfære og høyt under taket i byens best bevarte jugendbygning fra århundreskiftet. Litt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hol kommune har følgende stilling ledig fom 01.08.17:
Leselærer

100 % midlertidig for skoleåret 17/18, med mulighet for forlengelse/fast tilsetting ved
grunnskolen 1-4. klasse

For full utlysningstekst og mer info om Hol kommune, se www.hol.kommune.no/
Ledige-stillinger/ Stillingsnummer: 0620-2017-06-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hallingdølen
Annonsert: 27.05.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Accept Rekruttering er et konsulentselskap med solid erfaring innen rekruttering og utvikling i organisasjoner. Alle våre konsulenter har lang...

BUSKERUD
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Accept Rekruttering er et konsulentselskap med solid erfaring innen rekruttering og utvikling i organisasjoner. Alle våre konsulenter har lang...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har ca. 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 25 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Drammen 2036 ? større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold....

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Viken Fiber leverer Norges råeste fiberbredbånd. Vi selger, bygger ut og drifter fiberbredbånd i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Kompagniet af 1991 AS er en internasjonal tekstilbedrift, grunnlagt i 1991. Hovedkontoret finner du i Sønderborg i Danmark, med datterselskap i...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 ? større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Centric er et av Norges ledende bemannings og IT-selskaper. Vi har spesialisert oss innen IT, Finans og Helse og tilbyr spennende stillinger blant...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norske Fjellhus AS produserer maskinlaftede hytter og har salgskontor og fabrikkanlegg i Flesberg. Bedriften har i dag 11 ansatte og er inne i en...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Norske Fjellhus AS produserer maskinlaftede hytter og har salgskontor og fabrikkanlegg i Flesberg. Bedriften har i dag 11 ansatte og er inne i en...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 ? større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er...

BUSKERUD
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Home Security AS har serviceansvar ovenfor etablerte kunder av Verisure. Asker, Lier, Røyken og Hurum er vårt hovedområde da det gjelder service...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vikarstilling i inntil 100% ledig frå 01.08.17.
Undervisning i desse faga: Informasjonsteknologi, marknadsføring og leiing, programfag innan medier og kommunikasjon. Stillinga kan delast.
Heile utlysingsteksten finn du her: www.bfk.no - ledige stillingar. For fleire opplysningar, ta kontakt med skulen på tlf. 31 00 32 00. Stillingsnummer: 0617-2017-05-11 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Hallingdølen
Annonsert: 20.05.2017
...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 25 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent...

BUSKERUD
Nav.no
Renhold/Hotell og resturant

Skolen ble startet i 1959, eies av Hallingdal Høgskulelag og drives i henhold til lov om Folkehøgskoler. Hallingdal Folkehøgskule er en frilynt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Virksomhet Holmestrand Bo- og behandlingssenter består av Holmestrand Bo- og behandlingssenter med sine fire avdelinger, kjøkken, vaskeri og...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og har ca 4600 innbyggere og et areal på 1889 km2. Hol er en av Norges største reiselivskommuner, med...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

Husbanken har en sentral rolle i gjennomføringen av norsk boligpolitikk. Vi supplerer markedet for å bidra til at alle kan bo godt og trygt....

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold....

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

University College of Southeast Norway was established 1 January 2016, and has about 18 000 students and about 1500 employees. The university...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold....

BUSKERUD
Nav.no
Elektriker/Bygg og Anlegg

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Elektriker Lavspenning Drammen

Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NORs anlegg?

Baneområde Vestfoldbanen søker elektriker. Baneområde Vestfoldbanen er et av fire strekningsområder i området Oslokorridoren. Baneområde Vestfoldbanen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene i Drammens området.

Som elektriker utfører du drift og vedlikehold av Bane NORs lavspenningsanlegg. Det vil si kontroll og vedlikehold av 1000 volt togvarme, varmekabelanlegg, Bane NORs reservestrømanlegg, sporvekselvarme og arealbelysning på plattformer og stasjoner. Overvåking og fjernstyring av infrastrukturanlegg. For å lykkes i stillingen må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder

Stasjoneringssted: p.t. Drammen

Arbeidsoppgaver daglig drift og vedlikehold av anleggene feilretting på eksisterende anlegg bidra til forbedringsarbeid for å oppnå økt tilgjengelighet i anleggene kvalitetskontroll av lavspenningsinstallasjoner, herunder sporvekselvarme, varmekabelanlegg, arealbelysning, bygningsinstallasjoner og togvarme til togmateriell utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider overfor installatør stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
Nattarbeid og turnus må påberegnes

Ønskede kvalifikasjoner fagbrev som elektriker erfaring med installasjons- og vedlikeholdsarbeid til lavspenningsanlegg. god risikoforståelse og kjennskap til HMS du må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting førerkort for bil klasse BE godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før ansettelse. god kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy tilfredsstillende norsk kunnskaper
Personlige egenskaper interesse og egenskaper innen fagområdet god vurderingsevne gode kommunikasjons- og samarbeidsevner nøyaktig, selvstendig, systematisk og strukturert inneha meget god sikkerhet- og risikoforståelse
Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en etat som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby: spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger forsikrings- og pensjonsordninger p.t. personal billett med tog
Søknadsfrist: 14. jun 2017

Arbeidsgiver: Bane NOR

Sted: Drammen

Tiltredelse: Etter avtale

Hentet fra: Teknisk Ukeblad

Se annonse Stillingsnummer: 0602-2017-05-183 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter
Medium: Webcrawl
...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

BUSKERUD
Nav.no
Administrasjon/Kontor og Administrasjon

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere ...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Sentralt...

BUSKERUD
Nav.no
Øvrige stillinger/Andre stillinger

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består...

BUSKERUD
Nav.no
Sykepleier/Helse og Omsorg

Skinnarberga helsehus er helse -og omsorgstjenestens korttidsinstitusjon med 34 plasser. Vi er plassert sentralt i Kongsberg med 10 minutters gange...

BUSKERUD
Nav.no

Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss