Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Hjem / Øvrige stillinger
OVERLEGE I RUS (REF. NR.: 3425346003) FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF
TYPE JOBB

Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansetjeneste (SANKS). Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Vi har små avdelinger, som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

TIDSPERSPEKTIV OG PRIS

Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS er organisert i 8 enheter lokalisert pr.dags dato i Karasjok og Lakselv. Døgnavdeling for voksne, voksenpsykiatrisk poliklinikk og ambulant akutteam er pr.tiden lokalisert i Lakselv. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, psykiatrisk ungdomsteam/ TSB poliklinikk, ungdomspsykiatrisk avdeling, familieavdeling og døgnenhet for behandling av avhengighet og rus- Finnmarksklinikken, er lokalisert i Karasjok. SANKS har også en egen FoU- enhet som har ansvar for forskning og utviklingsarbeid. Alle enhetene vil bli samlet i Karasjok i forbindelse med etablering av samisk helsepark. SANKS preges av et høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet.

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege i TSB eller psykiatri ved Finnmarksklinikken. Tiltredelse etter avtale.

Her får du mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen.


Døgnavdelingen TSB-Finnmarksklinikken (tverrfaglig spesialisert rusbehandling/ TSB) har for tiden 12 plasser og tilbyr behandling for rus- og avhengighetslidelser til pasienter over 18 år. I tillegg er det inngått samarbeidsavtaler som omhandler samiske pasienter fra Sverige og Finland. Behandlingen er frivillig. Det gis tilbud om korttidsbehandling, inntil 3 måneder med oppfølging over 2 år. Behandlingen er individualisert og vektlegger kultursensitiv miljøterapi, kognitiv terapi, fysisk aktivitet, individual ? og gruppeterapi.

Organisasjonen er under en spennende omorganisering. I løpet av 2018/2019 vil DPS flyttes til Karasjok og samorganisers med TSB, med 2 adskilte avdelinger.
Dette medfører også endring i sengeplasser.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning med særlig fokus på ROP pasienter
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialist godkjenning TSB eller psykiatri
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Erfaring fra utvikling av rutiner og prosedyrer innen eget fagfelt
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av avdelingene
 • Har kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Har grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskap i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket

Utdanningsretning
 • Medisin

Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å jobbe under press
 • Målbevisst og engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk
 • Norsk

Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Betaling av reise- og flytteutgifter dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.


Arbeidssted:
9730 Karasjok

Kontaktinfo:
Ellen Ingrid G Eira, Avd.sykepl. (spes.avd.), 92669358
Gunn Kristin Heatta, Avdelingsleder, 41120546

Nøkkelinformasjon:
Annonsør: Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Ref. nr.: 3425346003
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1
For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]

Stillingsnummer: 2021-2017-05-1 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter

Info
OMRÅDE
Finnmark
KONTAKTPERSON
Skjult kontakt
DATO
03-05-2017
TRENGER BEFARING?
Finnmarkssykehuset HF
TILTREDELSE
Ukjent
TYPE STILLING
Ukjent
ØNSKET PRIS
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=l&sort=akt&ID=9570663 ,-
Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss