"/> ">
Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Hjem / Øvrige stillinger
PSYKOMOTORIKER 100 % DRIFTSAVTALE LEDIG FRA 01.10.17. FOR ALTA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
TYPE JOBB

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

TIDSPERSPEKTIV OG PRIS

Alta Kommune har en ledig 100 % driftsavtale for psykomotoriker fra 01.10.17.

Per i dag er driftsavtalen lokalisert hjemme hos nåværende innehaver. Alta Kommune har planlagt at driftsavtalen på sikt samlokaliseres sammen med en annen psykomotoriker i byen. Det arbeides med løsninger for fremtidig samlokalisering. Midlertidige lokaler blir i 2. etasje ved Nordlys legesenter.

Driftshjemmelen har felles venteliste med en annen psykomotoriker.

Tildelingen av driftshjemmelen, og overdragelse av praksisen vil skje i tråd med ASA 4313. Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ASA 4313 og kommunens planverk for helsetjenester.

Arbeidsoppgaver:

  • Psykomotorisk fysioterapi individuelt og/eller i grupper.

Formelle krav til søker:

  • Norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut
  • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
  • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig
  • Førerkort og tilgang på egen bil er nødvendig, da arbeidsoppgavene kan inkludere fysioterapi i pasientens hjem
  • Kjennskap til avtaleverk som regulerer fysioterapi i privat praksis

Vi søker en psykomotoriker som:

  • Har erfaring fra arbeidsområdet til en psykomotoriker
  • Interesse for å arbeide med barn og unge
  • Opptatt av å skape tillit og gode relasjoner med sine pasienter
  • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det forventes at psykomotoriker samarbeider tverrfaglig med andre kommunale tjenester

Det vil i tillegg være en fordel med kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tildeling

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju

Søknadsfrist: 28.05.17.

Kontaktperson: Virksomhetsleder for Helse, Gøril Karlsen, mobil 91750865

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside - www.alta.kommune.no/ledige-stillinger.

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. 

 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Gøril Karlsen

Stillingsnummer: 2012-2017-05-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Info
OMRÅDE
Finnmark
KONTAKTPERSON
Skjult kontakt
DATO
11-05-2017
TRENGER BEFARING?
Alta Kommune Helse- og sosialsektoren
TILTREDELSE
Ukjent
TYPE STILLING
Ukjent
ØNSKET PRIS
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=l&sort=akt&ID=9575662 ,-
Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss