Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Hjem / Øvrige stillinger
ASSISTENTER/FAGARBEIDERE - HAMMERFESTSKOLEN FOR HAMMERFEST KOMMUNE
TYPE JOBB

Hammerfest kommune har 10 000 innbyggere og er en kommune i vekst og utvikling. Hammerfest er etablert som fylkets petroleumssentrum og er vertskommune for Snøhvit LNG. Vi har et variert næringsliv og offentlig tjenestetilbud med bl.a. sykehus og UIT - Campus Hammerfest. Kommunen har satset aktivt på oppgradering og utbygging av skoler og barnehager, har et rikt og variert kulturliv og et Kultursenter vi er stolte av. Regionen tilbyr unike naturopplevelser. Våre verdier, Lagånd, Ha trua, Åpen og Stolt, skal prege vårt arbeid og bidra til at Hammerfest kommune fremstår som en attraktiv arbeidsgiver med et arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.

TIDSPERSPEKTIV OG PRIS

Jobbnorge ID: 138554

Et antall stillinger ledig fra august 2017

Hammerfestskolen har fra høsten 8 grunnskoler, hvorav seks ligger på Kvaløya, en på Seiland, og en på Sørøya.
Slik det ser ut nå, vil vi få ledige stillinger ved flere av våre skoler på Kvaløya, både faste stillinger, vikariater og deltidsstillinger.

Assistenter i skole/SFO jobber både i klasser og i skolefritidsordningen. Det vil være behov for assistenter som har motivasjon og lyst til også å jobbe med barn som har ekstra behov for tilrettelegging og støtte.
 
Ønskede kvalifikasjoner:

. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
. Jobberfaring fra skole/SFO
. Erfaring fra arbeid med barn med ekstra behov for tilrettelegging og støtte
. Evne til å kommunisere med, og bygge gode relasjoner til barn og voksne
. Gode samarbeidsevner
. Kunne delta i svømmeundervisning og terapiridning

Det kreves gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber om at du i søknaden skriver hvilke skoler som kan være aktuelle for deg å arbeide ved, og om du er interessert i faste stillinger, vikariater og/eller deltidsstillinger.

Generelt for stillingene:
 
Hammerfest kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift og tilbyr en god pensjonsordning gjennom KLP forsikring.

Lønn etter tariff.

Vi er behjelpelige med å finne privat bolig og tilbyr barnehageplass.

For personer bosatt i Finnmark gis bl.a. skattelette og nedskriving av studielån. Se www.tiltakssonen.no

Søkere må oppgi minst to referanser.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju ved oppmøte eller via Skype-overføring.
Kopier av vitnemål og attester må kunne sendes Hammerfest kommune på kort varsel da de vil bli etterspurt før tilsetting.

Før tiltredelse må gyldig politiattest i hht Opplæringsloven § 10-9 og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, vedlagt bekreftelse på godkjent tuberkuloseundersøkelse hvis det er påkrevd i hht egenerklæringen, fremlegges.

Tilsetting skjer med prøvetid. Ved et evt. fravær i prøvetiden forlenges den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. For øvrig skjer tilsettingen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim, tlf. 78 40 23 44/952 56 975, eller rektor ved den enkelte skole.

I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknad sendes elektronisk via (Søk stillingen) på denne siden innen 1. juni 2017.

Ytterligere informasjon om Hammerfest kommune og våre skoler finner du på våre internettsider www.hammerfest.no og på www.facebook.com/hammerfestskolen

 Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Stillingsnummer: 2004-2017-05-36 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Info
OMRÅDE
Finnmark
KONTAKTPERSON
Skjult kontakt
DATO
19-05-2017
TRENGER BEFARING?
Hammerfest kommune
TILTREDELSE
Ukjent
TYPE STILLING
Ukjent
ØNSKET PRIS
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=l&sort=akt&ID=9579572 ,-
Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss