"/> ">
Hjem | Logg inn | Registrer deg og last opp CV | Registrer bedrift/utlysning | Om oss
Hjem / Øvrige stillinger
INSPEKTØRSTILLING VED SANDFALLET UNGDOMSSKOLE - 100 % FAST STILLING FOR ALTA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR
TYPE JOBB

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Her er vi 20 000 innbyggere pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo - to timer, Tromsø - en halv time, Russland /Sverige/Finland - en "liten" tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.

TIDSPERSPEKTIV OG PRIS

Org.nr.:944 588 132 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Vi har ledig 100 % fast stilling som inspektør ved Sandfallet ungdomsskole med tiltredelse 01.08 2017.

Sandfallet ungdomsskole ble etablert august 2003. Januar 2017 fikk skolen et nytt tilbygg med spesialrom. Skolen praktiserer fast arbeidstid, 08.00-15.30 mandag-torsdag, 08.00-14.00 fredag. Skolen har rundt 90 elever på hvert årstrinn. Lærerne er organisert i lag som ledes av en lagleder. Sammen med rektor og undervisningsinspektør utgjør laglederne ledelsen ved skolen. De fleste lærerne er kontaktlærer for hver sin fastgruppe, varierende 10-15 elever.

Sandfallet ungdomsskole deltar i kommunens satsing Mestring i Altaskolen og VFL MOOC - gjennom høgskolen på Lillehammer. Satsingene er et utviklingsarbeid hvor skolebasert kompetanseutvikling og vurdering for læring er sentrale tiltak. Målet er å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Det er lagt til rette for høy grad av samarbeid i utviklingsarbeidet.

Sandfallet ungdomsskole har en velkomstklasse for fremmedspråklige elever. I tillegg fikk skolen i 2015 ansvar for mindreårige flyktninger i ungdomsskolealderen.

Sjekk ut skolens hjemmeside her

 

Kvalifikasjonskrav:

 • godkjent relevant faglig og pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet
 • erfaring fra skoleverket
 • gode lederegenskaper med evne til målretta og løsningsorientert arbeid
 • et reflektert pedagogisk syn

Vi søker en inspektør som:

 • er tydelig, systematisk og engasjert leder
 • setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er lojal overfor politiske og administrative beslutninger
 • bidrar til å sikre at skolen drives etter gjeldende lovverk, avtaleverk og læreplaner
 • legger vekt på godt hjem - skole samarbeid  
 • samhandler godt  med andre skoleledere og den administrative ledelsen i kommunen       

Arbeidsoppgaver

Inspektør ivaretar ledelsesfunksjoner knyttet til faglig, administrativ og personalmessig ledelse, samt er ansvarlig for skolens spesialpedagogiske område. Inspektør er rektors stedfortreder.

Personlige egenskaper

Vi søker en leder som har evnen til å skape tillit, motivere og inspirere samt har stor arbeidskapasitet. Du må ha godt humør og være en pådriver i skolens utviklingsarbeid med fokus på å utvikle elevenes læring, både faglig og sosialt. Egenskaper som evne til nytenking, ansvarlighet, fleksibilitet og selvstendig arbeid er viktig samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon. Det er ønskelig at søker har kjennskap til spesialpedagogisk arbeid og saksgang.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø.

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

100 % barnehagedekning

Andre opplysninger

Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Ytterligere informasjon og spørsmål om inspektørstillingen kan rettes til rektor Bjørn Pedersen eller skolefaglig ansvarlig Tove K. Knudsen (tlf. 979 81 727).

Søknadsfrist: 31. mai 2017

 

Søknad sendes elektronisk på Alta kommunes hjemmeside - www.alta.kommune.no/ledige-stillinger.

Alle henvendelser kan behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten

Tilsetting i Alta kommune skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser. 

 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Stillingsnummer: 2012-2017-05-49 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver

Info
OMRÅDE
Finnmark
KONTAKTPERSON
Skjult kontakt
DATO
19-05-2017
TRENGER BEFARING?
Alta Kommune Oppvekst og kultur
TILTREDELSE
Ukjent
TYPE STILLING
Ukjent
ØNSKET PRIS
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=20&rv=l&sort=akt&ID=9579325 ,-
Dittarbeid.no
Hasle, Oslo
org nr: 991203966
Kontakt oss